Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Вправи на повторення матеріалу за 7 клас (Т-3)

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 348 разів
10 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині?

варіанти відповідей

100°

180°

300°

360°

Запитання 2

∆АВС=∆РКN. Вказати правильні рівності:

варіанти відповідей

AB=KN

BC=KN

∠B=∠K

∠C=∠N

Запитання 3

Два кути трикутника дорівнюють 30° і 50°, тоді третій кут дорівнює:

варіанти відповідей

80°

100°

130°

150°

Запитання 4

У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, дорівнює половині основи, а кут при основі - 45°. Знайти решту кутів трикутника.

варіанти відповідей

45°, 45°, 90°

45°, 80°, 65°

45°, 100°, 35°

інша відповідь

Запитання 5

У рівнобедреному трикутнику АВС з основою ВС проведено бісектрису АР. Периметр трикутника АВС дорівнює 32 дм, периметр трикутника АРС дорівнює 26 дм. Тоді медіана, проведена до основи, дорівнює :

варіанти відповідей

10 дм

8 дм

6 дм

3 дм

Запитання 6

Скільки існує на площині точок, які знаходяться на відстані 20,16 м від даної прямої?

варіанти відповідей

жодної

одна

дві

безліч

Запитання 7

Вказати правильне твердження

варіанти відповідей

Будь-які дві прямі на площині обов'язково перетинаються

Будь-яка пряма, яка перетинає сторону кута, обов'язково перетинає й другу його сторону

Через будь-яку точку на площині можна провести пряму, яка паралельна даній

через будь-яку точку на площині можна провести пряму, яка перпендикулярна даній

Запитання 8

Якщо у рівнобедреному трикутнику кут при основі дорівнює 102°, тоді яка величина кута при вершині цьго трикутника?

варіанти відповідей

102°

такого трикутника не існує

78°

51°

Запитання 9

Периметр трикутника АВС дорівнює 50 см. Знайдіть його сторони, якщо сторона АВ на 2 см менша від сторони ВС, а сторона АС вдвічі більша за сторону АВ.

варіанти відповідей

12; 14; 24

10; 12; 28

10; 20; 20

12; 16; 22

Запитання 10

Точка А - центр кола, діаметр якого дорівнює 12 см. На цьому колі позначено точки B і C. Знайдіть периметр трикутника АBC, якщо BC = 5 см.

варіанти відповідей

13 см

15 см

16 см

17 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест