Еволюція поведінки

Тест виконано: 40 разів
15 запитань
Запитання 1

Як називають форму поведінки, яка передається в спадок нащадкам від батьків?

варіанти відповідей

репродуктивною

вродженою поведінкою

індивідуальною

набутою поведінкою

Запитання 2

Як називають форму поведінки, яка формується як результат індивідуального досвіду тварини під час научання?

варіанти відповідей

вродженою

набутою

індивідуальною

територіальною

Запитання 3

На чому базується вроджена поведінка? (оберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

на силі покоління

на безумовних рефлексах

на інстинктах

на характері тварини

Запитання 4

Що таке інстинкт?

варіанти відповідей

це одноклітинний твариноподібний організм.

це фіксація в пам’яті ознак об'єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій.

це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій. Вони характерні для особин даного виду і здійснюються у відповідь на зовнішні або внутрішні подразники для задоволення основних потреб тварин.

Запитання 5

Що таке таксис?

варіанти відповідей

спрямований рух організму стосовно якогось чинника.

вроджена поведінка тварин.

складний комплекс рухів, спрамованих на знаходження, схоплювання, утримання здобичі.

Запитання 6

Оберіть приклад діяльності тварин за допомогою знарядь. Оберіть всі можливі варіанти.

варіанти відповідей
Запитання 7

Головний чинник еволюції живих організмів є

варіанти відповідей

природний добір

здатність до розмноження

обмін речовин

складність будови організму

Запитання 8

Боротьба за свою територію - це прояв

варіанти відповідей

стратегії конфліктів

стратегії співпраці

стратегії жертовності

стратегії виживання

Запитання 9

Піклування пташок про зозуленя після втрати власних пташенят є прикладом стратегії

варіанти відповідей

конфліктів

співпраці

жертовності

виживання

Запитання 10

Оповіщення вартових сурикатів про наближення хижаків є прикладом

варіанти відповідей

стратегії конфліктів

стратегії співпраці

стратегії жертовності

стратегії виживання

Запитання 11

До проявів набутої поведінки належать

варіанти відповідей

таксиси

кінези

інстинкти

умовні рефлеси

Запитання 12

Здатність правильно передбачати хід будь-якої події є ознакою:

варіанти відповідей

вродженої діяльності

розумової діяльності

інстинктів

безумовних рефлексів

Запитання 13

Вершиною еволюції поведінки тварин є

варіанти відповідей

таксиси

рефлекси

інстинкти

елементарна розумова діяльність

Запитання 14

Фактори, які визначають розвиток поведінки тварин(2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

генетична обумовленість

процеси життєдіяльності

особистий досвід

соціальний спосіб життя

Запитання 15

Егоїстична поведінка є проявом стратегії

варіанти відповідей

конфліктів

співпраці

жертовності

виживання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест