Вроджена та набута поведінка тварин

Додано: 6 квітня 2022
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 59 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, яка наука вивчає поведінку тварин


варіанти відповідей

екологія

ентомологія

етологія

зоологія

Запитання 2

Нащадкам від батьків передається така форма поведінки:

варіанти відповідей

набута

вроджена

Запитання 3

НАЙПРОСТІШИЙ метод вивчення поведінки:

варіанти відповідей

Експеремент

Моніторинг

Спостереження

Порівняння

Запитання 4

Ця поведінка формується протягом життя, поступово, з накопиченням індивідуального досвіду

варіанти відповідей

Вроджена

Набута

Соціальна

Територіальна

Запитання 5

Як називається зміна індивідуальної поведінки в результаті взаємодії тварин з навколишнім середовищем?

варіанти відповідей

інстинкт

научіння

безумовний рефлекс

подразливість

Запитання 6

фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій - це...

варіанти відповідей

міграція

безумовна поведінка

імпринтинг

адаптація

Запитання 7

Яка форма набутої поведінки зображена на малюнку?

варіанти відповідей

імпринтинг

метод спроб і помилок

наслідування

Запитання 8

природжені реакції на внутрішні і зовнішні подразники - це ...

варіанти відповідей

безумовний рефлекс

умовний рефлекс

Запитання 9

молода особина вчиться не на своїх, а на чужих помилках: копіюючи по­ведінку дорослих особин, вона переймає досвід поколінь - це приклад ...

варіанти відповідей

соціального научіння

метод проб та помилок

таксису

імпринтингу

Запитання 10

Як називається вид таксису, якщо подразником є хімічна речовина

варіанти відповідей

фототаксис

хемотаксис

гідротаксис

термотаксис

Запитання 11

об'єкти чи явища зовнішнього се­редовища, на які реагує тварина - це ...

варіанти відповідей

стимули

погода

кольори

предмети

Запитання 12

спрямовані рухи організмів до подразника або від нього - це ...

варіанти відповідей

таксис

научіння

інстинкт

імпринтинг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест