28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Всесвіт. Будова Всесвіту.

Додано: 17 квітня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 1342 рази
12 запитань
Запитання 1

Що означає в астрономії термін “Великий Вибух”?

варіанти відповідей

Вибух пової зорі.

Вибух ядра галактики.

Зіткнення галактик.

Момент, коли почалося розширення космічно­го простору. 

Момент, коли утворилися галактики.

Запитання 2

Коли стався Великий Вибух?

Приблизно ...

варіанти відповідей

1000 років тому

2020 роки тому

1 000 000 років до нашої ери

1 000 000 000 років до нашої ери.

15 000 000 000 років до нашої ери.

Запитання 3

Коли утворилася Сонячна система?

Приблизно...

варіанти відповідей

 6000 років до н. е.

100 000 років до н. е. 

1 000 000 років до н. е.

5 млрд. років до н. е. 

15 млрд. років до н. е. 

Запитання 4

У якому місці космосу стався Великий Вибух?

варіанти відповідей

У центрі Всесвіту

У ядрі нашої Галактики

У скупченні галактик в сузір’ї Діви

Скрізь, бо галактики не летять відносно решти Всесвіту, адже сам простір теж розширюється

В іншому вимірі за межами нашого Всесвіту.

Запитання 5

Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

варіанти відповідей

0°С

0 К

-270°С

2,7 К

-300°С

300 К

Запитання 6

Чому астрономи, спостерігаючи в телескоп за далекими галактиками, бачать минуле Всесвіту?

варіанти відповідей

Бо астрономи почали користуватись телескопами тіль­ки в XVII ст. 

Бо далекі галактики ми спостерігаємо ще до того моменту, як там утворились зорі.

Бо швидкість світла 300 000 км/с є обмеженою величиною, тому від да­леких галактик надходить до Землі інформація тільки че­рез мільярди років після їхнього утворення.

Бо інформація про сучасний стан Всесвіту поглинаєть­ся чорними дірами.

Запитання 7

Що означає в астрономії термін «реліктове випроміню­вання»?

варіанти відповідей

Загадкове випромінювання.

Електромагнітні хви­лі, які утворились в еру випромінювання, ще до виник­нення зір і галактик.

Випромінювання, від якого за­гинули реліктові тварини.

Випромінювання, від якого загинули реліктові рослини папороті. 

Нейтринне випромінювання.

Запитання 8

Чим квазари відрізняються від галактик?

варіанти відповідей

Квазари мають світність у мільйони разів меншу, ніж галактики.

Квазари - це космічні об’єкти, з яких утво­рюються галактики.

Квазари - це космічні об’єкти, у які перетворюються галактики.

Квазари знаходять­ся в ядрі нашої Галактики.

Квазари - це велетенські чорні діри.

Запитання 9

Коли утворилась наша Галактика?

Приблизно...

варіанти відповідей

10 000 000 000 років тому

100 000 000 років тому

100 000 000 000 років тому

1000 000 років тому 

2 000 років тому

Запитання 10

Чи можуть астрономи побачити зараз у Всесвіті утворення молодих галактик?

варіанти відповідей

Не можуть, бо молоді галактики утворюються в іншо­му вимірі. 

Не можуть, бо галактики зараз не утворю­ються. 

Зараз можна побачити молоді галактики, що утворились 10 млрд. років тому. 

Можуть, бо під час спалахів наднових зір утворюються молоді галактики.

Не можуть, бо молоді галактики знаходяться в чор­них дірах.

Запитання 11

За яких умов Всесвіт може існувати вічно?

варіанти відповідей

Всесвіт існує вічно в будь-якому разі, бо в ньому пере­важний внесок у середню густину енергії робить енергія фізичного вакууму.

Якщо середня густина Всесвіту до­рівнює критичному значенню.

Якщо середня густина Всесвіту більша від критичного значення.

Якщо середня густина Всесвіту менша за критичне значення. 

Як­що Всесвіт є замкненою системою.

Запитання 12

Як розшифровується абревіатура НЛО?

варіанти відповідей

Нелітаючі легкі об’єкти.

Непізнані легкі об’єкти.

Непізнані літаючі об’єкти.

Нові літаючі об’єкти.

Наднові літаючі об’єкти.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест