«Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

Додано: 31 жовтня 2019
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 232 рази
15 запитань
Запитання 1

Яку мала назву українська радянська держава за Конституцією 1919 р.?

варіанти відповідей

Українська Радянська Соціалістична Республіка;

Українська Народна Республіка;

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Українська Автономна Радянська Соціалістична Республіка

Запитання 2

Нова економічна політка замінила систему економічних відносин, яка мала назву:

варіанти відповідей

«воєнний комунізм»;

«червоний терор»;

ринкова економіка;

поміщицьке землеволодіння.

Запитання 3

Складовою частиною, якої політики СРСР була українізації?

варіанти відповідей

НЕПу;

махновщини;

коренізації;

колективізації.

Запитання 4

Коли завершилася радянська грошова реформа в Україні?

варіанти відповідей

у березні 1922 р.

у жовтні 1922 р.

у березні 1932 р.

у жовтні 1932 р.

Запитання 5

Коли було створено Союз Радянських Соціалістичних республік?

варіанти відповідей

22 січня 1919 р.

30 грудня 1922 р.

21 січня 1924 р.

23 червня 1929 р.

Запитання 6

Хто зображений на фото?

варіанти відповідей

М. Скрипник;

М. Муравйов;

Х. Раковський; 

В. Ленін.

Запитання 7

Індустріалізація – це…

варіанти відповідей

примусове вилучення незаконно отриманого майна;

форма здійснення більшовицької політики на території України у 1923-1938 рр.;

політика насильницького перетворення сільського господарства наприкінці 1920-1930-х рр. на основі розкуркулювання і суцільного насадження колективних форм господарства з усуспільненням значної частини селянської власності;

система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни.

Запитання 8

Складовими частинами "радянської модернізації" були:

варіанти відповідей

колективізація, коренізація, розкуркулення;

колективізація, індустріалізація, «культурна революція»;

колективізація, «культурна революція», соціалістичне змагання;

колективізація, індустріалізація, коренізація.

Запитання 9

Якого року УСРР увійшла до складу СРСР?

варіанти відповідей

1919 р.

1922 р.

1924 р.

1932 р.

Запитання 10

Коли в СРСР було проголошено курс на індустріалізацію?

варіанти відповідей

у жовтні 1921 р.

у грудні 1922 р. 

у грудні 1925 р.

у жовтні 1928 р.

Запитання 11

Заповніть пропуск в логічному ланцюжку

Українська СРР – Закавказька СФРР - … - Російська СФРР.

варіанти відповідей

Грузинська СРР;

Туркменська СРР;

Білоруська СРР;

Казахстанська СРР.

Запитання 12

Вкажіть, які, на вашу думку, чинники що були причинами голоду 1921-1923 рр.

варіанти відповідей

суцільна колективізація;

неврожай та засуха;

«куркульський бандитизм»;

державна політика хлібозаготівель;

 запровадження НЕПу.

Запитання 13

На який період припадають масові репресії в СРСР?

варіанти відповідей

1932-1933 рр.

1937-1938 рр.

1933-1937 рр.

1929-1939 рр.

Запитання 14

Проти кого була спрямована сфабрикована «Шахтинська справа»?

варіанти відповідей

куркулів;

націонал-ухильників;

технічної інтелігенції;

стаханівців.

Запитання 15

На згадку, про які події встановлений зображений пам’ятник?

варіанти відповідей

Голодомор 1932-1933 рр.

сталінські репресії;

«червоний терор»;

українізацію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест