Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Додано: 1 лютого 2021
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1756 разів
15 запитань
Запитання 1

Визначте суть поняття індустріалізація:

варіанти відповідей

націоналізація важкої промисловості

примусове вилучення майна чи фінансів на користь держави

примусове вилучення державою у громадян (за певну плату) матеріальних цінностей

комплекс заходів з прискореного розвитку важкої промисловості

Запитання 2

Якого року з’явився Закон «Про п’ять колосків»?

варіанти відповідей

1929р.

1930р.

1931р.

1932р.

Запитання 3

Прийняття постанови "Про заміну продрозкладки продподатком" стало початком

варіанти відповідей

політики коренізації

нової економічної політики

реалізації плану електрифікації Росії

політики культурної революції

Запитання 4

Визначте мету, заради якої на території УСРР на початку 1921р. було зосереджено близько 1 млн. червоноармійців

варіанти відповідей

для проведення загальнодержавних військових маневрів

для підготовки наступальної операції проти Польщі

для здійснення каральних акцій проти повсталих селян

для створення військового бар'єру на шляху багаточисельних диверсійних загонів військ УНР

Запитання 5

Назвіть автора плану "автономізації" - одного з проектів створення СРСР

варіанти відповідей

Йосип Сталін

Володимир Ленін

Християн Раковський

Лев Троцький

Запитання 6

Визначте особливості запровадження і подальшого здійснення політики "українізації"

варіанти відповідей

ця політика передбачала виховання партійних і державних кадрів з представників корінної національності

наслідком цієї політики стало повне витіснення представників національних меншин з українського партійного керівництва

ця політика отримала схвалення і підтримку серед усіх прошарків партійного і державного апарату

ця політика призвела до повернення в Україну багатьох відомих діячів культури, які свого часу через політичні обставини опинились в еміграції

ініціаторами і найбільшими прихильниками цієї політики виступали В.Чубар, Л.Каганович, Е.Квірінг

метою цієї політики була спроба привернути симпатії місцевого населення для зміцнення становища більшовицької влади

ця політика отримала свій початок 1921р. згідно рішень Х з'їзду РКП(б)

Запитання 7

Комісія В.Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 - січня 1933рр.:

варіанти відповідей

підбивала підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці

контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану

розслідувала справу "Спілки визволення України"

вводила в дію Харківський тракторний завод

Запитання 8

Яка політика радянського керівництва сприяла процесу урбанізації України?

варіанти відповідей

політика “воєнного комунізму”   

нова економічна політика  

політика культурної революції

індустріалізація

Запитання 9

Вкажіть мету здійснення суцільної колективізації:


варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селянства

допомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки й агрокультури

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

подолання продовольчої кризи в країні, зміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним


Запитання 10

У радгоспі імені Т.Шевченка Березівського району Одеської округи в 1928р. було створено:

варіанти відповідей

першу в СРСР ГТС (газоннотранспортну систему)

першу в СРСР МТС (машинно-тракторну станцію)

перше в СРСР ТСОЗ (товариство спільного обробітку землі)

перший в СРСР АТП (автотранспортний парк)

Запитання 11

Що стало наслідком розгортання в СРСР стахановського руху?


варіанти відповідей

уведення кримінальної відповідальності за запізнення на роботу

заборона робітникам самовільно залишати підприємства

підвищення норм виробітку продукції

запровадження семиденного робочого тижня

Запитання 12

“Перекачування коштів із села в місто” наприкінці 1920 – 1930-х рр. було одним із


варіанти відповідей

шляхів стримування зростання цін на сільгосппродукцію

способів матеріального стимулювання селянства

інструментів проведення грошової реформи

джерел фінансування індустріалізації

Запитання 13

У якому році І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РСФРР, УСРР, БСРР та ЗФСРР?

варіанти відповідей

1920р.

1922р.

1924р.

1926р.

Запитання 14

Визначте, кого називали “непманами”:


варіанти відповідей

торговців і приватних підприємців

злочинців, які займалися дрібними крадіжками

партійних лідерів, які слугували зразком для наслідування

державних чиновників в структурі народного господарства


Запитання 15

У рамках політики коренізації в УСРР у 20-ті роки відбувалася:


варіанти відповідей

русифікація     

радянізація

українізація  

полонізація    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест