ВСТУП

Додано: 10 вересня 2023
Предмет: Географія, 10 клас
Тест виконано: 383 рази
13 запитань
Запитання 1

Як називається тематична географічна карта, на якій показано поділ світу на держави та залежні території з нанесенням існуючих кордонів ?

варіанти відповідей

адміністративна карта

політична карта

фізична карта

тектонічна карта

Запитання 2

Які джерела інформації дають змогу відобразити певні кількісні співвідношення, а іноді й якісні закономірності розміщення населення і господарства регіонів і країн?

варіанти відповідей

історичні

інформаційні

статистичні

науковці

Запитання 3

Що є головною властивістю політичної карти?

варіанти відповідей

мобільність

динамічність

стабільність

компактність

Запитання 4

До кількісних змін на ПКС належать

Запитання 5

До кількісних змін на ПКС належать

варіанти відповідей

територіальні зміни внаслідок воєн

добровільні поступки території

об’єднання або ропад держав

проголошення незалежності держав

зміна державного ладу

Запитання 6

До якісних змін на ПКС відносять

варіанти відповідей

утворення або розпад міждержавних союзів

зміна державного ладу

зростання території за рахунок осушення морської акваторії 

поява або зникнення вогнищ конфліктів

Запитання 7

Як називаються простори земної кулі з її сухопутною й водною поверхнями, надрами й повітряним простором, а також космічний простір з небесними тілами в ньому?

варіанти відповідей

акваторія

держава

територія

Запитання 8

До головних об'єктів політичної карти відносять

варіанти відповідей

країни

території

акваторії

держави

регіони

Запитання 9

Обери макрорегіони світу за класифікацією ООН

варіанти відповідей

Північна Америка, Автралія, Океанія, Євразія, Африка

Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія

Азія, Європа, Америка, Африка, Океанія

Запитання 10

Як називається група країн, що мають спільне географіне положення й вирізняються спільними рисами?

варіанти відповідей

континент

частини світу

регіони світу

Запитання 11

Як називається заселена територія з визначеними кордонами, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет або бути залежною від інших держав?

варіанти відповідей

держава

країна

територія

квазідержава

Запитання 12

Як називається суверенне (незалежне) політичне самостійне утворення, яке здійснює владу на певній території та забезпечує в її межах господарську діяльність?

варіанти відповідей

держава

територія

країна

акваторія

Запитання 13

Як називається залежні території, які зазвичай визнають над собою суверенітет певної держави в міжнародних відносинах, але зберігають незалежність у внутрішніх справах?

варіанти відповідей

колонія

протекторат

територія з невизначеним статусом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест