Тематичне оцінювання.Вступ. Клітина.

Додано: 15 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
27 запитань
Запитання 1

 Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має


варіанти відповідей

вакуолю з клітинним соком.                           

комплекс Гольджі.


ендоплазматичну сітку.                                      

мітохондрії.

Запитання 2

Якої органели немає у тваринній клітині?


варіанти відповідей

ядра           

 

мітохондрії       

 

хлоропласта         

вакуолі

 

Запитання 3

Що зображено під номером 2?

варіанти відповідей

об`єктив

окуляр

штатив

лінза

Запитання 4

Існування клітин вперше виявив: 

варіанти відповідей

Роберт Гук    

Антоні ван Левенгук    

Томас Мор    

Чарлз Дарвін 

Запитання 5

Зелене забарвлення листя визначають: 

варіанти відповідей

Хлоропласти

Хромопласти

Лейкопласти

Клітинний сік 

Запитання 6

Який процес зображено?

варіанти відповідей

поділ клітини

клітинне дихання

фотосинтез

життєвий цикл клітини

Запитання 7

Біологія - це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

мінерали

живі істоти

фізичні властивості води

живі і не живі істоти

Запитання 8

Яка клітина зображена?

варіанти відповідей

рослинна

тваринна

бактерія

клітина грибів

Запитання 9

Які органи клітини позначені цифрами 2 і 6?

варіанти відповідей

мітохондрії і цитоплазма

ядро і вакуоля

цитоплазма і рибосоми

лізосоми і рибосоми

Запитання 10

Який процес зображено на малюнку?

варіанти відповідей

дихання

живлення

фотосинтез

виділення

Запитання 11

Як називається органела клітини, що зберігає спадкову інформацію і відповідає за поділ клітини:

варіанти відповідей

вакуоля

оболонка

цитоплазма

ядро

Запитання 12

Безбарвне в'язке живе середовище клітини:

варіанти відповідей

цитоплазма

ядро

оболонка

вакуоля

Запитання 13

3овнішня щільна частина рослинної клітини,що надає їй постійної форми:

варіанти відповідей

ядро

вакуоля

клітинна стінка

цитоплазма

Запитання 14

Головний метод дослідження клітин -це:

варіанти відповідей

спостереження


  

мікроскопії

 експерементальний

  описовий

 

Запитання 15

Вчені, що сформулювали клітинну теорію:

варіанти відповідей

 Т. Шван

  А. Левенгук

 М. Шлейден

 Ян Пуркіньє 

  Р. Гук 

Запитання 16

Наука, яка вивчає клітини

варіанти відповідей

Біохімія

Цитологія

Гістологія

Анатомія

Запитання 17

Найменша структурна і функціональна одиниця живого

варіанти відповідей

Клітина

Вірус

Органела

Вакуоля

Запитання 18

Щоб дізнатися, наскільки збільшується зображення при використанні мікроскопа, треба: 

варіанти відповідей

Подивитися на число, вказане на окулярі 

Подивитися на число, вказане на об'єктиві 

Скласти число, вказане на об'єктиві, з числом, зазначеним на окулярі 

Помножити число, вказане на окулярі, на число, вказане на об'єктиві 

Запитання 19

Одним з положень клітинної теорії є твердження, що:

варіанти відповідей

всі організми складаються із клітин

деякі організми не мають клітинної будови

клітини рослин і тварин не мають спільних рис

рослинні і тваринні клітини містять хлоропласти

Запитання 20

Укажіть, чим можуть бути заповнені вакуолі у рослинних клітинах:

варіанти відповідей

цитоплазмою

целюлозою

клітинним соком

ядерним соком

Запитання 21

Укажіть структуру клітини, яка є складовою частиною клітин і рослин, і тварин:

варіанти відповідей

вакуоля з клітинним соком

клітинна стінка

хлоропласт

мітохондрія

Запитання 22

Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю (оберіть декілька варіантів):

варіанти відповідей

цитоплазми

клітинної стінки

плазматичної мембрани

вакуолі з клітинним соком

пластид

мітохондрій

Запитання 23

Клітина - це: 

варіанти відповідей

Дрібна частка всього живого 

Найдрібніша частинка живої рослини 

Частина рослини 

Штучно створена одиниця для зручності вивчення людиною рослинного світу. 

Запитання 24

Клітини всіх живих організмів вкриті

варіанти відповідей

клітинною стінкою (оболонкою)

плазматичною(клітинною) мембраною

тонопластом

глікокаліксом

Запитання 25

Вкажіть "фабрики" клітини, в яких синтезуються білки

варіанти відповідей

лізосоми

рибосоми

мітохондрії

Комплекс Гольджі

Запитання 26

Якою цифрою позначено органелу , що відповідає за забезпечення клітини енергією , її назва..

варіанти відповідей

вакуоля

цитоплазма

мітохондрія

пластиди

4

5

1

6

Запитання 27

Налаштування чіткого зображення мікроскопа відбувається за допомогою

варіанти відповідей

гвинтів

окуляра

об'єктива

тубуса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест