Вступ. Клітини, тканини рослин та тварин.1 варіант

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 49 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть найменшу складову організму рослини.

варіанти відповідей

орган

листок 

квітка

клітина

Запитання 2

За якою ознакою тварини відрізняються від рослин?

варіанти відповідей

утворюють органічні речовини з неорганічних

дають потомство,

живляться готовими органічними речовинами

реагують на подразнення

Запитання 3

   Розвиток – це

варіанти відповідей

Поступове збільшення розмірів організму

Зміни у будові організму та його частин

 Здатність організмів реагувати на зміни умов середовища

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається

  Надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Запитання 4

Виберіть організми які здатні до гетеротрофного живлення

варіанти відповідей

тварини

рослини

гриби

бактерії

Запитання 5

Зміна положення організму чи його частин у просторі

варіанти відповідей

ріст

розвиток

рух

Запитання 6

Частина тіла, що має певну форму і будову, займає певне положення, виконує одну або декілька фізіологічних функцій - це

варіанти відповідей

тканина

орган

система

клітина

Запитання 7

Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система

варіанти відповідей

транспортна

секреторна

рефлекторна

видільна

Запитання 8

Виберіть органи, які належать до травної системи

варіанти відповідей

Шлунок

Легені

Стравохід

Кишечник

Нирки

Запитання 9

Як називається нервова клітина?

варіанти відповідей

міоцит

остиоцит

нейроглія

 нейрон

Запитання 10

Укажіть на спільну ознаку між тваринами та рослинами:

варіанти відповідей

Необмежений ріст

Активний рух

Клітинна будова

Подібність тканин

Запитання 11

Найменшою структурно-функціональною одиницею організмів є:

варіанти відповідей

Молекула

Клітина

Тканина

Орган

Запитання 12

Накопичення енергії у вигляді молекул АТФ відбувається в ...

варіанти відповідей

Рибосомах

Лізосомах

Мітохондріях

Ядрі

Запитання 13

Забезпечують синтез білків в клітині ...

варіанти відповідей

мітохондрії

комплекс Гольджі

рибосоми

лізосоми

Запитання 14

Виберіть органи, які належать до кровоносної системи

варіанти відповідей

серце

шлунок

легені

артерії

нирки

капіляри

Запитання 15

Здійснює зв’язок організму з середовищем; забезпечує взаємодію органів та систем і їх регуляцію.

варіанти відповідей

М'язова тканина

  

Сполучна тканина

  

Нервова тканина

  Епітеліальна тканина

Запитання 16

Вкажіть функцію епітеліальної тканини

варіанти відповідей

захисна

опорна

транспортна

регулює функції всього організму

Запитання 17

Яка органела забезпечує клітину енергією?

варіанти відповідей

ядро

ендоплазматична сітка

мітохондрія

комплекс Гольджі

Запитання 18

Вкажіть функцію нервової тканини

варіанти відповідей

захисна

опорна

енергетична

регулює функції всього організму

Запитання 19

Група клітин, що мають спільне походження, подібні за будовою та виконуваними функціями.

варіанти відповідей

орган

клітина

система органів

організм

тканина

Запитання 20

 Дихання – це:  

варіанти відповідей

Зміни у будові організму та його частин.

 Здатність організмів реагувати на зміни умов середовища

Поглинання кисню та виділення вуглекислого газу

Надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Поглинання вуглекислого газу та виділення кисню

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест