22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Вступ магістратура ПНУ 286-300 (основний)

Додано: 9 липня 2019
Предмет:
14 запитань
Запитання 1

The ship was … across the stormy ocean.

варіанти відповідей

bathing 

swimming 

sailing

diving

Запитання 2

My parents decided that we ... my birthday on Saturday. 

варіанти відповідей

would celebrate 

shall celebrate

celebrated

have celebrated 

Запитання 3

My dad … a cold when he … in Canada

варіанти відповідей

 catched / were

had cought / was 

will catch / was 

cought / was

Запитання 4

Are you going to the cinema tonight … ?

варіанти відповідей

also

 too 

either

neither

Запитання 5

They want … to Canada to find a better job.

варіанти відповідей

to emigrate 

emigrating

having emigrated 

being emigrated

Запитання 6

I gave her … stockings for her birthday. 

варіанти відповідей

a pair of

a few

a couple of

any

Запитання 7

 I had no idea where he … next.

варіанти відповідей

would have gone

would go

had been going

 will goes

Запитання 8

The administrator … a German teacher by the new academic year

варіанти відповідей

hadn’t founded

hasn’t founded

hadn’t found

hasn’t found 

Запитання 9

Do you know that sugar … in water?

варіанти відповідей

is be dissolving

dissolve

has been dissolving 

dissolves 

Запитання 10

Can you advise me whether to … this letter?

варіанти відповідей

registering

registered 

register

has registering 

Запитання 11

The manager insisted on the documents … immediately

варіанти відповідей

 be signed

have signed 

being signed 

are signed 

Запитання 12

Despite all the rejections, Sam’s continuing … for every vacancy he sees

варіанти відповідей

 apply 

 to apply 

 with applying

by applying 

Запитання 13

He opened the door … the key twice in the lock

варіанти відповідей

by turning

 with turning

 to have turned

to turn 

Запитання 14

She will never forget … her daughter dance in public for the first time.

варіанти відповідей

to be seeing

to have seen 

seeing

to see

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест