Вуглеводи. Ліпіди. Білки.

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
30 запитань
Запитання 1

Для якої речовини можливий процес дентурації та ренатурації?

варіанти відповідей


вуглеводи

  білки

  жири

Запитання 2

Скільки існує амінокислот, які входять до складу білків ?

варіанти відповідей

20

100

200

30

Запитання 3

Мономерорами ліпідів є

варіанти відповідей

нуклеотиди

жирні кислоти

амінокислоти

монасахариди

Запитання 4

Первинна структура білків має вигляд:

варіанти відповідей

глобули

декількох сполучених між собою білкових молекул

спіралі

ланцюга амінокислотних залишків

Запитання 5

Оберіть функції білків в організмі людини

варіанти відповідей

Будівельна

Енергетична

Каталітична

Транспортна

Регуляторна

Окиснення

Запитання 6

Фактори, що спричиняють денатурацію білків - це

варіанти відповідей

радіація

висока температура

дія кислот

дія спиртів

перемішування білків

Запитання 7

Захисну функцію виконують такі білки:

варіанти відповідей

міозин, актин;

пепсин, амілаза;

фібриноген, інтерферон;

інсулін, глюкагон;

Запитання 8

Будівельну функцію виконують такі білки:

варіанти відповідей

актин;

кератин;

колаген;

трипсин;

Запитання 9

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна;

вторинна;

третинна;

четвертинна;

Запитання 10

До складу жирних кислот входять групи:

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

-COH

-OH

Запитання 11

Амінокислоти у молекулі білка поєднані зв'язком:

варіанти відповідей

ковалентним

пептидним

йонним

водневим

Запитання 12

До складних білків належать:

варіанти відповідей

альбуміни

гістони

глікопротеїди

проламіни

Запитання 13

Ферменти виконують функцію

варіанти відповідей

каталізаторів

захисну

структурну

транспортну

Запитання 14

Комплекси актину і міозину виконують функцію:

варіанти відповідей

рухову

токсичну

будівельну

транспортну

Запитання 15

Які вуглеводи відіграють важливу роль у збереженні спадкової інформації:

варіанти відповідей

Крохмаль, рибоза

Глюкоза, фруктоза,

 Рибоза, дезоксирибоза

Хітин, глікоген

Запитання 16

Який полісахарид виконує структурну функцію у зображеного організму

варіанти відповідей

 глікоген

целюлоза

хітин

крохмал

Запитання 17

Оберіть структурний компонент рослин. що входить до складу їх клітинних стінок

варіанти відповідей

 хітин

целюлоза

глікоген

крохмаль

Запитання 18

Резервну функцію виконують

варіанти відповідей

глікоген, крохмаль

рибоза, дезоксирибоза

целюлоза, хітин

глюкоза, фруктоза

Запитання 19

Сахароза належить до

варіанти відповідей

моносахаридів

полісахаридів

дисахаридів

Запитання 20

Мономерами є (моносахаридами)

варіанти відповідей

фруктоза

хітин

глюкоза

крохмаль

Запитання 21

Полімерами є

варіанти відповідей

 целюлоза

 крохмаль

глюкоза

глікоген

Запитання 22

Визначте клас хімічних речовин, до якого належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін D.


варіанти відповідей

спирти


стероїди


воски


жирні кислоти 

Запитання 23

Яка речовина запобігає надлишковому випаровуванню води листками рослин? 

варіанти відповідей

целюлоза 

каталаза 

 хлорофіл 

віск

Запитання 24

Укажіть вуглевод, що входить до складу РНК. 

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

галактоза

рибоза

Запитання 25

Укажіть вуглевод, що не розчиняється у воді і не має солодкого смаку. 

варіанти відповідей

глюкоза

мальтоза

фруктоза 

целюлоза

Запитання 26

Жири розщеплюються до ...

варіанти відповідей

гліцеролу та вищіх жирних кислот

амінокислот

моносахаридів

нуклеотидів

Запитання 27

Виділіть функції жирів в організмі

варіанти відповідей

Енергетична

Гормональна


Запасаюча

Джерело ендогенної води

Запитання 28

Відомо, що верблюд, мандруючи по пустелі, може не пити води близько двох тижнів. Але також добре відомо, що жоден організм не може існувати, якщо до його клітин регулярно не потрапляє вода. То де ж верблюд зберігає в своєму організмі такі великі запаси води:

варіанти відповідей

. Він носить цю воду у своїй шерсті

Він носить її у своїх горбах і вона звідти переміщується по організму.

 Він має пристосування до того, щоб його клітини не використовували воду тривалий час.

У його горбах міститься жир, який при окисненні утворює воду, яка використовується клітинами тіла тварини

Запитання 29

Прості ліпіди

варіанти відповідей

 ліропротеїди

 воски

 жири

 фосфоліпіди

Запитання 30

 Застосування ферментів

варіанти відповідей

у харчовій промисловост

у легкій промисловості 

у сільському господарстві

у косметології та фармацевтиці 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест