Writing test. II term. Несвіт, 4 клас.

Додано: 12 травня
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 182 рази
10 запитань
Запитання 1

Заповни пропуск.

People can travel ____ plane.

варіанти відповідей

on

with

by

in

Запитання 2

Встав потрібну форму дієслова to be.

My friends ____ going to visit their relatives.

варіанти відповідей

is

are

am

was

Запитання 3

Заповни пропуск.

There ____ also many parks and squares.

варіанти відповідей

is

are

be

Запитання 4

Знайди три форми дієслова to buy.

варіанти відповідей

to buy-bought-buy

to buy-bought-bought

to buy-buy-buy

Запитання 5

Знайди три форми порівняння прикметника wet.

варіанти відповідей

Wet-wet-wet

Wet-the wetter-wettest

Wet-more wet-the most wet

Wet-wetter- the wettest

Запитання 6

Знайди три форми порівняння прикметника beautiful.

варіанти відповідей

Beautiful-more beautiful-the most beautiful

Beautiful-beautifuller-baautifullest

Beautiful-beautiful-beautifullest

Запитання 7

Обери правильно написаний порядковий числівник.

варіанти відповідей

eleventh

elewenth

elevenths

Запитання 8

Заповни пропуск.

My sister sometimes _____ the floor.

варіанти відповідей

wash

washes

washs

Запитання 9

Заповни пропуск.

The pupils do sums in the ____ lessons.

варіанти відповідей

PE

Reading

English

Maths

Запитання 10

Обери зайве слово.

варіанти відповідей

classroom

break

cinema

lessons

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест