Які правила визначають гармонію з собою та оточуючими

Додано: 2 лютого 2020
Предмет: Етика, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть державні символи України

варіанти відповідей
Запитання 2

Знайдіть національні символи України

варіанти відповідей
Запитання 3

Знайдіть найголовнішу цінність, на якій грунтується мораль

варіанти відповідей

обережність

відповідальність

людяність

щедрість

Запитання 4

Знайдіть найголовнішу цінність , на якій грунтується мораль

варіанти відповідей

чемність

щирість

працелюбство

справедливість

Запитання 5

Звичаї, норми поведінки, що передаються з покоління в поко­ління

варіанти відповідей

манери

традиції

мораль

закони

Запитання 6

Особа, що належить до постійного населення якоїсь держави, користується її правами та виконує встановлені її законами обов'язки

варіанти відповідей

школяр

патріот

громадянин

товариш

Запитання 7

Прийнятий або встановлений порядок здійснення якогось уро­чистого обряду, а також сам обряд

варіанти відповідей

закон

манери

церемонія

традиція

Запитання 8

Доброчинність - це

варіанти відповідей

те саме, що правда

справедливість

негативна риса характеру людини

добрий вчинок, надання допомоги іншим

Запитання 9

Сукупність особливих рис людини, що виявляються в її поведінці, називають

варіанти відповідей

уміннями

характером

самооцінкою

гарними манерами

Запитання 10

Чеснота - це

варіанти відповідей

вміння правильно і чесно себе оцінити

позитивна риса характеру

чесний вчинок

те саме, що справедливість

Запитання 11

Норми та правила поведінки у ставленні людей одне до одного й до суспільства називають

варіанти відповідей

етикою

мораллю

чеснотами

традиціями

Запитання 12

Знайди малюнок, де не порушуються норми етикету

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест