Загальні аспекти валеологічної науки

Додано: 7 квітня
Предмет:
12 запитань
Запитання 1

Валеологія - це

варіанти відповідей

наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем.

наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму.

 наука про здоров'я,в основі якої лежить уява про генетичні й психофізіологічні резерви організму,що забезпечують розвиток та зберігають здоров'я людини в умовах постійного мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища.

Запитання 2

Предметом валеології є

варіанти відповідей

здорова людина та людина в стані передхвороби.

особливості вікового становлення здорової людини

індивідуальне здоров'я людини та можливості управління ним

Запитання 3

Об'єкт валеології -

варіанти відповідей

здорова людина й людина в стані передхвороби

індивідуальне здоров'я людини та можливості управління ним

Запитання 4

Методом валеології є

варіанти відповідей

особливості вікового становлення здоров'я людини

роль і місце родини й кожного з її членів у формуванні здоров'я

дослідження шляхів підвищення резервів здоров'я людини

Запитання 5

Що вивчає педагогічна валеологія?

варіанти відповідей

роль і місце родини й кожного з її членів у формуванні здоров'я

особливості вікового становлення здоров'я людини

питання навчання й виховання людини з міцною життєвою установкою на ЗСЖ

Запитання 6

Професійна валеологія-

варіанти відповідей

вивчає питання, пов'язані з проблемою професійнго становлення людини

досліджує вплив різних екстремальних факторів

вивчає особливості вікового становлення здоров'я людини

Запитання 7

Диференціальна валеологія досліджує...

варіанти відповідей

здоров'я людини в соціумі

індивідуально-патологічні особивості здоров'я

вплив природних факторів і наслідків антропогенних змін у природі на здоров'я людини

Запитання 8

Метою валеології є

варіанти відповідей

глибинне вивчення механізмів життєдіяльності здорової людини з метою виявлення причин та характеру порушень цих механізмів при різних захворюваннях

максимальне використання упорядкованих механізмів і резервів життєдіяльності людиниі підтримка на високому півні адаптації організму до умов внутрішнього і зовнішнього середовища

функції живого організму, їх зв'язків між собою, регуляція і пристосування до навколишнього середовища, походження і розвиток в процесі еволюції і індивідуального розвитку особини

Запитання 9

Основні складові педагогічного напрямку валеології:

варіанти відповідей

вікова валеологія

валеооздоровлення населення

валеоосвіта

соціальна валеологія

валеопросвіта

валеовиховання

Запитання 10

Валеологія -

варіанти відповідей

наука про життя

наука про здоров'я

наука про соціум

Запитання 11

Засновником науки про здоров’я людини в сучасному її розумінні справедливо вважають

варіанти відповідей

С.М Павленко

І.І Брехмана

Х.В Барна

С.Т Олійник

Г.Л Апанасенко

Запитання 12

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВАЛЕОЛОГІЇ ЯК НАУКИ:

варіанти відповідей

індивідуальне фізичне здоров’я (діагностика, прогнозування, збереження і зміцнення) і адаптація

здорова людина й людина в стані передхвороби

репродуктивне здоров’я 

психічне здоров’я

роль вищих аспектів свідомості у збереженні здоров’я

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест