Загальні відомості про комп'ютерні мережі

Додано: 14 січня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 80 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називають комп'ютер або програму, що виконує роль координатора в мережі і надає клієнтам мережні послуги?

варіанти відповідей

клієнт

сервер

провайдер

робоча станція

Запитання 2

До апаратної частини комп’ютерної мережі відносять:


варіанти відповідей

мережеву операційну систему, протоколи і прикладні програми

маршрутизатори, канали зв’язку, сервери

середовища обміну і опрацювання даних

прикладні програми, пристрої передавання і приймання даних

Запитання 3

Якою є комп’ютерна мережа в аудиторії за територіальним розміщенням?


варіанти відповідей

глобальна

регіональна

локальна

персональна

Запитання 4

Що є основою функціонування мережі Інтернет?


варіанти відповідей

мережеві адаптери

вебтовариства

мільйони користувачів

мільйони серверів

Запитання 5

Основною одиницею вимірювання швидкості передачі інформації в мережі є...


варіанти відповідей

байт/хв

Мб/с

Кбіт/с

Гб/с

Запитання 6

Протокол - це ...

варіанти відповідей

набір загальноприйнятих правил про взаємодію комп'ютерів у мережі

програма, яка здатна передавати або приймати дані

правила встановлення зв'язку між двома комп'ютерами в мережі

узгодження різних процесів у часі

Запитання 7

Група комп'ютерів, зв'язаних каналами для передачі даних, що перебувають у межах території, обмеженої невеликими розмірами (до 10 км), називається…

варіанти відповідей

глобальною комп'ютерною мережею

персональною комп'ютерною мережею

регіональною комп'ютерною мережею

локальною комп'ютерною мережею

Запитання 8

Як називають організацію, що за окрему плату надає право на підключення комп'ютера до мережі Інтернет?

варіанти відповідей

робочою станцією

провайдером

сервером

клієнтом

Запитання 9

До програмної складової комп’ютерної мережі відносять:

варіанти відповідей

мережеву операційну систему, протоколи і прикладні програми

маршрутизатори, канали зв’язку, сервери

пристрої передавання, приймання і опрацювання даних

середовища обміну і опрацювання даних

Запитання 10

За топологією в аудиторії застосована схема з’єднання комп’ютерів:

варіанти відповідей

сітка

кільце

шина

зірка

Запитання 11

Мережу, яка передає дані зі швидкістю до 10 Мбіт/с, вважають:

варіанти відповідей

середньошвидкісною

низькошвидкісною

локальною

змішаною

Запитання 12

За типом середовища передавання даних комп'ютерні мережі поділяються на:

варіанти відповідей

низькошвидкісні, середньошвидкісні, високошвидкісні

шина, зірка, кільце

офісні, промислові, побутові

кабельні, безпровідні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест