10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Західноукраїнські землі (1921 - 1939 рр.)

Додано: 10 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 90 разів
16 запитань
Запитання 1

 Комуністична партія Західної України (КПЗУ) була створена в...

варіанти відповідей

1919 р

1920 р.

1921 р.

1923 р

Запитання 2

 Виберіть вірну відповідь.

Східну Галичину польська влада поділила на три воєводства:

варіанти відповідей

Львівське, Тернопільське, Станіславське

Поліське, Львівське, Рівненське

Галицьке, Холмське, Станіславське

Тернопільське, Львівське, Волинське

Запитання 3

  Наслідками іноземної колонізації для Західної України стали:

варіанти відповідей

чисельний приріст іноземців

збільшення міського населення

зростання сільського населення

радикалізація населення

Запитання 4

Які з наведених положень характеризують становище селян Західної України?


1. Низька заробітна платня.                   

2. Наділення всіх селян землею.

3. Постійне зростання цін на продукти харчування.

4. Масові епідемії тифу, дизентерії, скарлатини.

5. Зниження приросту населення.       

6. Масова еміграція за кордон.

варіанти відповідей

1, 2, 3

1, 3, 5

2, 4, 5

3, 4, 6

Запитання 5

Позначте одну з політичних течій Закарпаття 1920 - 1930-х рр., про яку йдеться в уривку.

 «Симпатики цієї політичної течії в Закарпатті стверджували, що карпатоукраїнці - це частина російського народу  (представники старої місцевої інтелігенції та російських емігрантів), яка денаціоналізувалася…»

варіанти відповідей

русини

русофіли

русофоби

народовці

Запитання 6

 Масова пацифікація Польщі - це…

варіанти відповідей

відкриття державних українських шкіл

проголошення автономії Східної Галичини

репресивна антиукраїнська політика

поступки з боку влади українським партіям

Запитання 7

Виберіть варіант, в якому не порушена логічність ряду.

варіанти відповідей

Закарпаття, Східна Галичина, Західна Галичина, Північна Буковина

Польща, Чехословаччина, Румунія, СРСР

народовці, москвофіли, есери, націоналісти, соціалісти

А.Шептицький, С.Бандера, Є.Коновалець, А.Мельник.

Запитання 8

Визначте три особливості перебування українських земель у складі Чехословаччини у міжвоєнний період.

варіанти відповідей

перебування у складі Чехословаччини Північної Буковини

перебування у складі Чехословаччини Закарпаття

створення сприятливіших, ніж в інших державах, умов для розвитку української  економіки, культури тощо

проведення політики «пацифікації»;

відсутність суто українських політичних партій, існування кількох політичних течій (українофільство, русофільство, русинство тощо)

заснування українських шкіл, гімназій, діяльність «Просвіт»

Запитання 9

Утраквістичні школи - це школи, де…

варіанти відповідей

навчання велося латинською мовою

навчання велося українською та румунською мовами

навчання велося українською та польською мовами

навчання велося українською та чеською мовами. 

Запитання 10

Вкажіть ім’я історичної особи. «Громадсько-політичний діяч, просвітник, доктор теології. Заснував Богословське наукове товариство; підтримував ті політичні сили, які відстоювали автономію західноукраїнських земель. Похований у соборі Св. Юра у Львові».

варіанти відповідей

Августин Волошин

Іван Огієнко

Андрей Шептицький

Володимир Залозецький

Запитання 11

Вкажіть країну, в якій діяло Товариство русофілів ім. О.Духновича

 

 

 

 

                    

варіанти відповідей

Польща

Румунія

Чехословаччина

Угорщина

Запитання 12

Вкажіть вірне (вірні) твердження. 

1. Найбільшою, найбагатшою і найвпливовішою організацією українців лишалася Греко-католицька церква.

2. Своїми досягненнями у міжвоєнний період Греко-католицька церква

 завдячувала митрополитові Йосипу Сліпому.                                       

варіанти відповідей

лише 1-е твердження вірне

лише 2-е твердження вірне

обидва твердження вірні

жодне твердження невірне

Запитання 13

В якому році польський уряд прийняв закон про двомовні школи в Галичині

 («кресовий закон»)?


варіанти відповідей

1921 р.

1924 р.

1926 р.

1930 р.

Запитання 14

Більше двох десятиліть у Празі працював Український Вільний

Університет. Вкажіть рік його відкриття.


варіанти відповідей

1920 р.

1921 р.

1922 р.

1923 р.

Запитання 15

Оберіть вірні твердження.

варіанти відповідей

В 1921 р. у Відні створений Таємний Український Університет(ТУУ)                                                           

сучасники називали цей університет «катакомбним»                         

університет мав 3 факультети, 15 кафедр та 1500 студентів 

ТУУ був осередком полонізації українства

в ньому продовжував працювати М.Грушевський

ініціатором його заснування було НТШ ім. Т.Шевченка

Запитання 16

Яке поняття відповідає визначенню: побудова на новоприєднаних землях

соціалізму за радянською моделлю.             

варіанти відповідей

соціалізація

радянізація

моделювання

революціонізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест