28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Додано: 31 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 66 разів
12 запитань
Запитання 1

Територію Карпатської України в березні 1939р. було окуповано військами

варіанти відповідей

Німеччини

Чехословаччини

Угорщини

Радянського Союзу

Запитання 2

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

1923 р.

1939

1941

1945

Запитання 3

Вкажіть, котрого року автономна частина Чехо-Словаччини – Підкарпатська Русь – оголосила про створення на її теренах незалежної держави – Карпатської України:

варіанти відповідей

1937 р.;


1938

1939

1940

Запитання 4

Позначте поняття, яким польський уряд назвав акцію масового терору, спрямованого проти українців Галичини й Волині, що мала на меті “заспокоїти” край:

варіанти відповідей

асиміляція;


пацифікація

депортація

нормалізація

Запитання 5

Позначте прізвище ідеолога українського “інтегрального” націоналізму:

варіанти відповідей

Д. Донцов;


Є.Коновалець

С.Бандера

А.Мельник

Запитання 6

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітних і економічних організацій та різного приватного майна…»

варіанти відповідей

проведення акції «пацифікації».

установлення режиму «санації»

реалізація плану «Ост»

здійснення операції «Вісла»

Запитання 7

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв на території

варіанти відповідей

Польщі.

Угорщини

Чехословаччини

Румунії

Запитання 8

Вкажіть, ідеологами яких концепцій української політичної думки 1920–1930-х років Були Д. Донцов та В. Липинський:

варіанти відповідей

“українського монархізму” та “інтегрального націоналізму”;


“інтегрального націоналізму” та “українського лібералізму”;


українського лібералізму” та “українського соціалізму”


“українського соціалізму” та “українського монархізму”.

Запитання 9

У складі якої держави українські землі мали назву «східні креси»?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччини

Румунії

Угорщини

Запитання 10

Уряд якої країни вживав упродовж 1920-х – 1930-х рр.. описані нижче заходи?

«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревина на будівництво, грошей чимало

варіанти відповідей

Румунії

Чехословаччини

Польщі

Угорщини

Запитання 11

На початку 1920-х рр.. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 12

«Осадництво» - це

варіанти відповідей

політико-ідеологічний контроль за українськими партіями, здійснюваний чехо-словацькими партіями в 1920 – 1930-х рр.

адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920 - перший половині 1930-х рр.

процес згортання української освіти, здійснюваний урядом Чехо-Словаччини в другій половині 1920 – 1930-х рр.

політика планомірного заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест