Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
27 запитань
Запитання 1

У складі якої держави в міжвоєнний період перебували Північна Буковина, Південна та Північна Бессарабія?

варіанти відповідей

СРСР

Румунії

Чехословаччини

Польщі

Запитання 2

Який міжнародно-правовий акт надав Польщі юридичних прав на володіння Східною Галичиною?

варіанти відповідей

рішення Ради послів Антанти (Париж, 14 березня 1923 р.)

Сен-Жерменський договір (передмістя Парижа, 10 вересня 1919 р.)

Тріанонський договір (Версаль, 4 червня 1920 р.)

Брестський мир (9 лютого 1918 р.)

Запитання 3

З якою метою польський уряд у міжвоєнний період передав частину українських земель польським військовим і цивільним осадникам?

варіанти відповідей

для розвитку сільського господарства Галичини та Західної Волині

для поліпшення україно-польських стосунків

для розвитку ринкових відносин у західноукраїнських землях

для асиміляції українського населення і приборкання національного руху

Запитання 4

Уставте пропущену дату

28 січня-3 лютого ______ у Відні відбувся 1-й конгрес українських націоналістів, у якому взяли участь представники УВО, Легії українських націоналістів, Союзу української націоналістичної молоді тощо. Конгрес оголосив про створення ОУН і обрав керівництво - Провід українських націоналістів.

варіанти відповідей

1920 р.

1925 р.

1929 р.

1930 р.

Запитання 5

Яке з тверджень стосується діяльності УНДО?

варіанти відповідей

постала з ініціативи Є. Коновальця в 1920 р.

вимагала територіальної автономії у складі Польщі

обстоювала ідеологію українського інтегрального націоналізму

легальним прикриттям було об'єднання "Сельроб"

Запитання 6

Доповніть твердження

Організація українських націоналістів боролася за

варіанти відповідей

незалежність України

нормалізацію відносин з польським урядом

автономію українських земель в складі Польщі

возз'єднання з радянською Україною

єдність всіх українських земель

активний спротив діям окупаційних режимів

Запитання 7

Унаслідок якої події столицю Карпатської України було перенесено з Ужгорода до Хуста?

варіанти відповідей

Віденського арбітражу (2 листопада 1938 р.)

виборів до сейму Карпатської України (12 лютого 1929 р.)

проголошення самостійності Карпатської України (15 березня 1939 р.)

окупації угорською армією Міклоша Хорті з санкції Гітлера території Закарпаття

Запитання 8

Яка з подій стосується перебування українських земель у складі Румунії в міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Татарбунарське повстання

утворення УВО на чолі з Є. Коновальцем

утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Респуьліки

створення концтабору для політв'язнів у Берзі Картузькій

Запитання 9

Укажіть особливості становища Закарпатської України в міжвоєнний період?

варіанти відповідей

на відміну від інших західноукраїнських земель адміністративні посади всіх рівнів обіймали українці

провідні національні партії в краї домагалися від уряду об'єднання з радянською Україною

уряд укладав гроші в розвиток промисловості, що дало змогу істотно збільшити кількість великих підприємств

уряд розгорнув програму будівництва доріг, здійснив електрофікацію села, провів земельну реформу

Запитання 10

На якому з портретів зображено історичного діяча, якому належить висловлювання

"... Будуємо нову карпатську Україну та її головне місто, яким правдоподібно буде Хуст. ведемо вже переговори про побудування біля ста помешкань для державних службовців... Побудуємо палац уряду, університет, катедралю, домівки для студентів, музей, український народний театр..."

варіанти відповідей
Запитання 11

Який з агітплакатів стосується подій, про які йдеться в уривку історичного джерела?

"Коли перший Віденський арбітраж задовільнив апетити угорських фашистів тільки частково і гітлерівці не тільки самі, але разом з італійськими фашистами виявили протест проти спроб хортистів діяти самостійно, будапештські правителі зробили для себе висновок за необхідне підпорядкуватися Німеччині, з тим, щоб у майбутньому ціною поступок німецьким агресорам оволодіти Закарпатською Україною"

варіанти відповідей
Запитання 12

Про яку політичну силу в Західноукраїнських землях у складі Польщі в міжвоєнний період ідеться?

Головна мета - здобуття незалежності України, для досягнення якої придатні будь-які методи. Найдієвішими методами боротьби вважали терористичні акти, експропріацію та акти саботажу

варіанти відповідей

УНДО

КПЗУ

ОУН

Сельроб

Запитання 13

Яка з політичних сил Західної України була причетна до початку повстання в Татарбунарах 1924 року?

варіанти відповідей

українофіли

комуністи

русини

мадярони

Запитання 14

Сутність утраквістичних шкіл, запроваджених в Східній Галичині

варіанти відповідей

початкові школи, які давали основи знань, мова їх могла бути й українською

школи, де мова викладання була польська, і вивчалися дві іноземні мови

школи з двома мовами навчання, польсько-українські школи

школи, які спеціалізувалися на викладанні окремих предметів

Запитання 15

Політика Румунії щодо Північної Буковини:

варіанти відповідей

надання статусу автономії, право на створення місцевих органів самоврядування та власних законів

надання статусу культурно-національної автономії, право на розвиток української мови, освіти, культури

поширення законів Румунського королівства, збереження самоврядування українських громад

поширення законів Румунського королівства, ліквідація самоврядування українських громад

Запитання 16

Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище в українських землях у складі Польщі в міжвоєнний період?

варіанти відповідей

ОУН прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України

польський уряд гальмував розвиток народної освіти та культури

КПЗУ була ініціатором консолідації всіх національних сил

основна частина населення підтримувала політичну силу УНДО

легальність політичних партій, діяльність яких не суперечила польському законодавству

отримання українцями широких національно-культурних прав

Запитання 17

Про які українські землі міжвоєнного періоду йдеться?

"Правлячі кола країни обрали шлях насильницької румунізації нерумунського населення приєднаних територій. закривалися українські школи й культурно-освітні установи, людей переслідували за користування українською мовою"

варіанти відповідей

Північну Буковину

Східну Галичину

Західне Поділля

Закарпаття

Східне Поділля

Південну Бессарабію

Північну Бессарабію

Запитання 18

Яка з цих фотографій стосується історії Закарпаття в міжвоєнний період?

варіанти відповідей
Запитання 19

У наслідок чого стало можливим проголошення незалежності Карпатської України?

варіанти відповідей

Об єднання всіх політичних сил краю - від українофілів до русинів і комуністів

міжнародних обставин - унаслідок Мюнхенської угоди відбулося розчленування Чехословаччини

окупації Закарпаття радянськими військами

фінансовій і військовій підтримці СРСР

Запитання 20

Установіть хронологічну послідовність подій:

А) визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі;

Б) створення Організації Українських націоналістів;

В) проголошення Карпатської України;

Г) польська "пацифікація" у Східній Галичині

варіанти відповідей

АГВБ

БАГВ

АБГВ

ГВАБ

Запитання 21

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

варіанти відповідей

підписання "пакту Молотова-Ріббентропа"

формування вісі "Берлін-Рим-Токіо"

"Аншлюс" Австрії Німеччиною

укладення Мюнхінської угоди

Запитання 22

У складі якої держави українські землі називалися "східні креси"?

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Чехословаччині

Угорщини

Запитання 23

Українська військова організація (УВО) стала основою для створення:

варіанти відповідей

ОУН

УНДО

КПЗУ

УСДП

Запитання 24

У якій країні в 1920 - 1930-ті роки діяли Український вільний університет та Українська аграрна академія?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччині

Німеччині

Австрії

Запитання 25

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?

варіанти відповідей

1923р.

1939р.

1941р.

1945р.

Запитання 26

Яка політична партія. що діяла на Західній Україні в 1930-х роках, використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об′єднання

Українська соціально-радикальна партія

Організація українських націоналістів

Українська національна партія

Запитання 27

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930р., отримали офіцінй назву:

варіанти відповідей

асиміляція

депортація

пацифікація

нормалізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест