Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

Додано: 25 квітня
Предмет: Фізична культура, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Енергія (від грец. «Діяльність») - це фізична величина, яка

варіанти відповідей

дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху

є загальною мірою руху і взаємодії всіх видів матерії.

є мірою інертності

Запитання 2

Оберіть правильне твердження, що таке кінетична енергія

варіанти відповідей

енергія, яка обумовлена рухом тіла

енергія піднятого тіла

енергія деформованого тіла

Запитання 3

Оберіть правильне твердження, що таке потенціальна енергія( декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

енергія, яка обумовлена рухом тіла

енергія піднятого тіла

енергія деформованого тіла

Запитання 4

Сили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою.

варіанти відповідей

Імпульс тіла                                 

Замкнена система тіл (ізольована)

Внутрішні сили системи

Закон збереження імпульсу 

Запитання 5

Як називається фізична величина, що дорівнює добутку маси тіла на його швидкість?

варіанти відповідей

Імпульс тіла

Сила

Імпульс сили

Запитання 6

Формула для визначення імпульсу сили

варіанти відповідей

Ft = mv − mv0

 p=mv

F=ma

Запитання 7

Яка одиниця вимірювання імпульсу тіла? 

варіанти відповідей

кг·м/с                

Н

м/с 

кг  

Запитання 8

Система тіл, на яку не діють зовнішні сили, а будь-які зміни стану системи є результатом дії внутрішніх сил. 

варіанти відповідей

Імпульс тіла                                       

Внутрішні сили системи

Замкнена система тіл (ізольована)

Закон збереження імпульсу 

Запитання 9

Знайдіть усі правильні закінчення фрази "Імпульс тіла..."

варіанти відповідей

 ...є скалярною величиною 

  ...завжди має такий напрям, як прискорення

 ...вимірюється в кг⋅м/с

 ...визначається за формулою p=mV

 ...визначається за формулою p=mα

  ...завжди має такий напрям, як швидкість

...вимірюється в Н/м

Запитання 10

Маса тіла 400 г, швидкість 72 км/год. Знайдіть імпульс тіла.

варіанти відповідей

28800 кг·м/с 

 28,8 кг·м/с

8 кг·м/с

 8000 кг·м/с

 Немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест