Закони Ньютона Частина 2

Додано: 14 березня
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
15 запитань
Запитання 1

Вкажіть прізвище вченого, закони якого лежать покладні в основу динаміки:

варіанти відповідей

Архімед

Арістотель

Ньютон

Галілей

Запитання 2

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Прискорення матеріальної точки пропорційно прикладеній до неї силі і спрямоване вздовж вектора сили"

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона.

Другий закон Ньютона.

Третій закон Ньютона.

Четвертий закон Ньютона.

Запитання 3

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Маса - причина зміни швидкості тіла. 


 У разі різкого гальмування тіло миттєво зупиняється.


 Сила - міра інертності.


 Рівнодійна сила дорівнює добутку маси тіла на прискорення.

Запитання 4

Вкажіть, який закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується протидією.

варіанти відповідей

Перший закон Ньютона.

Другий закон Ньютона.

Третій закон Ньютона.

Запитання 5

Вкажіть назву закону, що формулюється так: "Ізольована матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного і прямолінійного руху доти, поки прикладені сили не примусять її змінити цей стан."

варіанти відповідей

Другий закон Ньютона.

Перший закон Ньютона.

Четвертий закон Ньютона.

Запитання 6

Тіло масою 0,5 кг рухається вздовж осі OX. Його

координата змінюється за законом x = −5+ 2t − 8t2.

Якою є рівнодійна сил, прикладених до тіла?

варіанти відповідей

1 Н

2 Н

2,5 Н

8 Н

Запитання 7

М’яч масою 500 г унаслідок удару набув прискорення 500 м/с2. Визначте середню силу удару.

варіанти відповідей

10 Н

250 Н

500 Н

1000 Н

Запитання 8

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно, сповільнюючи свій рух?

варіанти відповідей

горизонтально вліво

вертикально вгору

горизонтально вправо

вертикально вниз

Запитання 9

Вкажіть, що називають рівнодійною силою:

варіанти відповідей

алгебраїчну суму всіх діючих на тіло сил

різницю всіх діючих на тіло сил

геометричну суму всіх сил, що діють на тіло

силу, що приводить тіло в рух

Запитання 10

До однієї точки тіла прикладені сили 7 Н і 16 Н, що мають однаковий напрям. Визначте рівнодійну цих сил:

варіанти відповідей

16 Н

7 Н

9 Н

23 Н

Запитання 11

До однієї точки тіла прикладені сили 8 Н і 5 Н, напрямлені вздовж однієї прямої. Вкажіть значення, якому може дорівнювати їх рівнодійна:

варіанти відповідей

3 Н

15 Н

13 Н

8 Н

Запитання 12

До однієї точки тіла прикладені сили 30 Н і 40 Н, напрямлені перпендикулярно. Визначте рівнодійну цих сил:

варіанти відповідей

70 Н

10 Н

50 Н

40 Н

Запитання 13

Під дією сили 40 Н тіло рухається з прискоренням 0,1 м/с2. Визначте прискорення, з яким рухатиметься це тіло під дією сили 1 кН?

варіанти відповідей

1, 5 м/с2

2, 5 м/с2

1, 0 м/с2

2, 0 м/с2

Запитання 14

Рівняння руху тіла масою 0,4 кг має вид: x=50-10t+0,2t2. Визначте силу, яка діє на тіло.

варіанти відповідей

0,8 Н

0,08 Н

0,4 Н

0,16 Н

Запитання 15

Маса легкового автомобіля в 2 рази менша, ніж вантажного. Порівняйте прискорення автомобілів, якщо сила тяги вантажного автомобіля в 2 рази більша, ніж легкового.

варіанти відповідей

Прискорення вантажного автомобіля більше в 2 рази

Прискорення однакові

Прискорення вантажного автомобіля менше в 2 рази

Прискорення вантажного автомобіля менше в 4 рази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест