Закономірності успадкування ознак

Додано: 17 лютого 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 138 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків – це: 

варіанти відповідей

фенотип 

генотип

гомозигота  

гетерозигота

Запитання 2

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 3

Перший закон Менделя називають

варіанти відповідей

 закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування ознак

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

хромосомна теорія спадковості

Запитання 4

Особина з генотипом АаВВ утворює гамети:

варіанти відповідей

АВ і ав

Тільки АВ

АВ і аВ

АВ,Ав,ав,аВ

Запитання 5

Система зовнішніх і внутрішніх ознак організму,що сформувалися в результаті реалізації спадкової інформації в конкретних умовах середовища...

варіанти відповідей

Генотип

Фенотип

Спадковість

Мінливість

Запитання 6

Вкажіть гетерозиготу

варіанти відповідей

 АаВв

  аа

  АА

  аавв

Запитання 7

Особина ,гомозиготна за рецесивним алелем...

варіанти відповідей

АА

Аа

аа

Запитання 8

Алелі, які в присутності іншого завжди проявляються - це:

варіанти відповідей

алельні

неалельні

домінантні

рецесивні

Запитання 9

Процес під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками – це:  

варіанти відповідей

кон’югація

кросинговер

компліментарність

 полімерія 

Запитання 10

Які типи гамет утворює чоловіча стать людини: 

варіанти відповідей

ХХУ

ХY

 ХХО   

ХХ    

Запитання 11

Явище спільного розташування генів й успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі – це: 

варіанти відповідей

кон’югація  

зчеплення генів 

плейотропія  

 кросинговер  

Запитання 12

Чим по своїй структурі є ген?

варіанти відповідей

ділянкою РНК

ділянкою ДНК

ділянкою білка

ділянкою полісахариду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест