закономірності успадкування ознак

Додано: 11 лютого 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Позначте кількість груп зчеплення генів у самки миші, якщо набір хромосом у соматичних клітинах становить 40:

варіанти відповідей

20

40

60

80

Запитання 2

Укажіть, скільки типів гамет утворює особина з генотипом аа:

варіанти відповідей

один

три

два

Запитання 3

Сукупність проявів зовнішнішніх ознак організму, називається ...

варіанти відповідей

генетика

генотип

фенотип

спадковість

мінливість

Запитання 4

Стать майбутнього організму визначається:

варіанти відповідей

під час мітозу;

під час дроблення зиготи;

під час запліднення;

під час мейозу.

Запитання 5

Обмін ділянками гомологічних хромосом під час кон’югації - це:

варіанти відповідей

зчеплення генів;

кросинговер;

полімерія;

епістаз.

Запитання 6

Праворукість у людини домінує над ліворукістю. Яка вірогідність народження лівшей у родині де чоловік гомозиготний , а жінка лівша

варіанти відповідей

25%

50%

75%

100%

Запитання 7

Як називаються гени, які розташовані в статевих хромосомах?     

варіанти відповідей

гени, зчеплені зі статтю

статеві гени

гени, залежні від статі

аутосомні гени

Запитання 8

Рецесивний ген гемофілії (не згортання крові) перебуває в Х-хромосомі. Вкажіть генотип жінки-носія гемофілії:    


варіанти відповідей

ХНХh

ХhY

ХНХН

ХНY

Запитання 9

Предметом досліджень генетики є:


варіанти відповідей

спадковість

мінливість

спадковість і мінливість

фенотп і генотип

Запитання 10

Коли в клітинах відбувається кросинговер?  

варіанти відповідей

під час інтерфази 

під час профази І мейозу

під час профази ІІ мейозу

під час профази мітозу

Запитання 11

Клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гена, -

варіанти відповідей

зигота

гомозигота

гетерозигота

порлізигота

Запитання 12

У людини успадковуються лише ті мутації, які виникають у...... клітинах.

варіанти відповідей

статевих;

соматичних;

всі відповіді вірні.

Запитання 13

Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів:

варіанти відповідей

іонізуюче випромінювання;  

  вірусні захворювання;

  вплив гербіцидів та пестицидів

  вплив пліснявих грибів

Запитання 14

Визначте, до яких мутагенів можна віднести лікарські препарати


варіанти відповідей

фізичні

хімічні

біологічні

комбіновані

Запитання 15

Хто відкрив закономірності спадкової мінливості: 

варіанти відповідей

Ч. Дарвін

Г. Мендель

Т. Морган

У. Бетсон

Запитання 16

Перший закон Менделя називають

варіанти відповідей

 закон розщеплення ознак

закон незалежного комбінування ознак

закон одноманітнотсті гібридів першого покоління

хромосомна теорія спадковості

Запитання 17

Сукупність генів даного організму це:

варіанти відповідей

генотип

генофонд

геном

чисті лінії

Запитання 18

У корів безрогість домінує над рогатістю. Як позначаються гомозиготні безрогі корови?

варіанти відповідей

Аа;

АА;

аа;

Запитання 19

Позначте генотип дигетерозиготного організму:

варіанти відповідей

AAbb

AABB

aabb

AaBb

Запитання 20

Схрещування, при якому враховують одну пару ознак – це


варіанти відповідей

моногібридне

дигібридне

полігібридне

немає правильної відповіді

Запитання 21

Графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки – це...

варіанти відповідей

норма реакції

варіаційний ряд

варіаційна крива

модифікація

Запитання 22

Виберіть спадкові хромосомні хвороби

варіанти відповідей

Синдром Дауна

Виразка шлунку

Фенілкетонурія

Полідактилія

Синдром ""крику кішки"

Запитання 23

Більшість модифікацій є…

варіанти відповідей

пристосувальними

шкідливими 

нейтральними

Запитання 24

що таке локус

варіанти відповідей

фермент який забеспечує процес транскрипції

місце розташування гена

сукупність генів

ділянка гена що не містить кодуючої інформації

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест