26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Закономірності успадкування ознак

Додано: 5 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

Одиницею спадковості є:

варіанти відповідей

генотип

фенотип

ген

геном

Запитання 2

При схрещуванні 2 організмів з однаковими генотипами АаСс розщеплення у 1 поколінні буде:

варіанти відповідей

1:2:1

9:3:3:1

9:7

3:1

Запитання 3

Які захворювання успадковуються зчеплено зі статтю?

варіанти відповідей

гемофілія

пневмонія

грип

коклюш

дальтонізм

Запитання 4

Укажіть імовірність народження дитини з рецесивною ознакою , якщо мати гомозиготна за відповідним геном, а батько – гетерозиготний ?

варіанти відповідей

25%                          

                        

50%

 100%

75% 

Запитання 5

Зигота АаВВ утворює такі гамети

варіанти відповідей

Аа

АВ

аВ

ВВ

Запитання 6

Серпуватоклітинна анемія є прикладом

варіанти відповідей

точкової мутації

хромосомної мутації

Запитання 7

Зміна забарвлення хутра у деяких тварин при зміні погодних умов є прикладом

варіанти відповідей

модифікаційної мінливості

комбінативної мінливості

мутаційної мінливості

Запитання 8

Гомозигота це:

варіанти відповідей

 клітина тіла або особина,гомологічні хромосоми якої містять неоднакові алелі певного гена

 клітина тіла або особина,гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певного гена

Запитання 9

Укажіть особину , яка гетерозиготна за всіма алелями:

варіанти відповідей

ААВвСс

АаВвСс

ааВвСс

ааввсс

Запитання 10

Укажіть, що таке кросинговер:

варіанти відповідей

обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами

стадія попарного сполучення гомологічних хромосом

процес обміну ділянками негомологічних хромосом

процес розходження гомологічних хромосом

Запитання 11

Вкажіть гамети, які може утворити зигота АаСс

варіанти відповідей

АС, ас

АС, Ас, аС, ас

аС, ас

АС, Ас, аС

Запитання 12

Який метод генетичних досліджень використовував Грегор Мендель у своїх дослідах із горохом?

варіанти відповідей

експериментальний

близнюковий

гібридологічний 

генеалогічний

цитогенетичний

Запитання 13

Аа ,це-

варіанти відповідей

гомозиготний організм.

гетерозиготний організм.

алельний організм.

Запитання 14

Виберіть назву першого закону Менделя

варіанти відповідей

Закон розщеплення ознак

Закон одноманітності гібридів першого покоління

Закон незалежного комбінування ознак

Запитання 15

Які ознаки успадковуються лише чоловіками


 

варіанти відповідей

Зчеплені з X хромосомою

 

 Зчеплені з Y хромосомою

  

Зчеплені з аутосомою

Запитання 16

Домінантними алельними генами є:

варіанти відповідей

 А,В.С

R, D, V

 а,в,с

Запитання 17

Набір хромосом у зиготи:

варіанти відповідей

 n 

2n

3n

Запитання 18

Наркотичні речовини належать до:

варіанти відповідей

хімічних мутагеннів

фізичних мутагеннів

біологічних мутагеннів

Запитання 19

Мутації, які проявляються у фенотипі і призводять до загибелі особин ще до початку постембріонального розвитку або набуття здатності до розмноження - це.....

варіанти відповідей

нейтральні мутації

сублетальні мутації

летальні мутації

генеративні мутації

Запитання 20

Приклади модифікаційної мінливості у людини:

варіанти відповідей

розвиток кістково-мязової системи під час тренувань;

збільшення кількості еритроцитів у крові під час підйому в гори;

збільшення пігментації шкіри під час інтенсивного УФ-випромінювання;

всі відповіді вірні.

Запитання 21

Зміни, які виникають нащадкам не передаються

варіанти відповідей

модифікаційна мінливість

мутаційна мінливість

комбінаційна мінливість

Запитання 22

Як виникають мутації?

варіанти відповідей

раптово

тимчасово

поступово

на деякий час

Запитання 23

Явище обміну ділянками гомологічних хромосом

варіанти відповідей

Кросинговер

Схрещування

Мутація

Запитання 24

До фізичних мутагеннів належать:

варіанти відповідей

ренгенівське випромінення

лікарські препарати

підвищена температура

ультрофіолетові промені

віруси

токсини

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест