Заперечні й неозначені займенники, їх правопис.

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 152 рази
12 запитань
Запитання 1

Ніхто, ніщо, ніякий, нікотрий, ніскільки - це займенники..?

варіанти відповідей

Заперечні

Відносні

Особові

Неозначені

Запитання 2

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

будь/з/ким, аби/хто, де/який

хтозна/чому, аби/якій, ні/що

ні/ким, аби/що, де/котрий

ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

Запитання 3

Усі займенникові форми написано правильно в рядку

варіанти відповідей

у декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким

аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Запитання 4

У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

Аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто.

Казна/що, будь/який, хтозна/що, який/небудь.

Де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь.

Ні/хто, казна/який, аби/який, де/що.

Запитання 5

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий.

Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого.

Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому всі займенники пишуться разом.

варіанти відповідей

Хто/небудь, ні/в/кого, будь/який, будь/з/ким

Аби/чий, де/хто, ні/хто, кому/сь.

Будь/який, хтозна/який, казна/кого, чий/небудь. 

Чий/небудь, кого/сь, будь/хто, ані/хто

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться окремо.

варіанти відповідей

Ні/до/чого, ні/який, ні/з/ким, ні/кого.

Ні/ким, ні/який, ні/за/що, ні/на/що.

Ні/з/ким, ні/в/чому, ні/для/кого, ні/за/кого.

Ні/що, ні/з/чим, ні/чого, ні/в/кого. 

Запитання 8

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

Аби до кого, казна-що

Де-кому, девкого

Хто-небудь, ні на який

Запитання 9

Усі займенники записано правильно у рядку...

варіанти відповідей

Ніхто, нідочого

Абичий, деякий

Якийсь, ні-в-кого

Запитання 10

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

Декому, хто-небудь

Будь-який, хтозна з ким

Хтонебудь, аби-який

Запитання 11

Допущено помилку при написанні займенників у рядку...

варіанти відповідей

Аби до кого, казна-ким,ніскільки.

Де-кому, девкого, якого-сь

Хто-небудь, ні на який, будь-що.

Запитання 12

Позначте рядок, у якому всі займенники належать до одного розряду:


варіанти відповідей

він, мене, вам, тобі, ніхто;

кожному, всім, іншого, нічийого, ми

казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, когось;


 нічий, нікотрого, нікому, ні з ким, будь з ким.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест