Застосування комп'ютерних технологій в різних предметних галузях

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Першим етапом розвитку інформації було...

варіанти відповідей

Поява писемності, уможливила передачу інформації від покоління до покоління

Винахід процесу друку

Винахід телеграфу, телефону, радіо, телебачення

Революція (70-ті роки XX ст.) зумовлена винаходом мікропроцесорної технології і персонального комп´ютера.

Запитання 2

Моделювання — це: Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей.

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 3

Сукупність процесів, що використовує засоби та методи пошуку, збирання, накопичення, зберігання, опрацювання і передавання первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу або явища за допомогою засобів обчислювальної та комунікаційної техніки.

варіанти відповідей

Інформаційна система

Інформаційна технологія

Інформаційні послуги

інформаційні ресурси 

Запитання 4

Біологічною інформаційною системою вважають...

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

медицину

людину

біологію

комп'ютер

Запитання 5

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 6

Облік фінансів; системи допомоги; комп'ютер у домашньому господарстві; музика в домі; комп'ютерні ігри. Це приклад використання комп'ютера в:

варіанти відповідей

Медицина та освіта

Бізнес

Побут та дозвілля

Техніка і наука

Запитання 7

Експертні системи; медична апаратура; бази даних; навчання, тренування та контроль знань. Це приклад застосування інформатики в:

варіанти відповідей

Медицина та освіта

Бізнес

Журналістика, живопис, мультимедіа

Побут та дозвілля

Запитання 8

Бухгалтерія; складський облік; комунікації; реклама; ділова графіка та презентації; управління підприємствами; банківська справа.

варіанти відповідей

Бізнес

Медицина та освіта

Техніка і наука

Побут та дозвілля

Запитання 9

Що є прикладом застосування інформатики в медицині?

варіанти відповідей

Біоінформатика

Медична інформатика

Біохімія

Нейрохірургія

Запитання 10

Одна з дисциплін біології, яка розвиває використання комп'ютерів для вирішення біологічних задач

варіанти відповідей

Медична інформатика

Біологічна комп'ютеризація

Біоінформатика

Біохімія

Запитання 11

науковий напрямок, пов'язаний з дослідженням і розробкою нового покоління засобів інформатики, заснованих на використанні принципів нейронних мереж та нейромережевих алгоритмів

варіанти відповідей

Нейрохірургія

Нейроінформатика

Технічна механіка

Технічна інформатика

Запитання 12

Чи можна у текстовому процесорі Word побудувати графік функції

варіанти відповідей

Так

Ні

Так, але з застосуванням електронних таблиць Exel

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест