Завдання для «Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» І етап

Додано: 8 листопада 2022
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 219 разів
12 запитань
Запитання 1

1. У переносному значенні вжито всі виділені слова в рядку

варіанти відповідей

А. Відкритий характер, грати на скрипці,

Б. Запашний коровай, ніс людини.

В. Холодний погляд, рожеві мрії

Запитання 2

2. префікс пре- є в слові

варіанти відповідей

А. Пр..зидентський

Б. Пр..азовський

В. Пр..кумедний

Запитання 3

3. Букву е на місці пропуску слід писати в слові

варіанти відповідей

А. Пр..їхати

Б. Пр..красний

В. Пр..бігти

Запитання 4

4. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

А. Їсти, родючий

Б. Яблунька, щирість

В. Тьмяний, учениця

Запитання 5

5. Виділена буква позначає один звук у слові

варіанти відповідей

А. Пощастити

Б. В‘ється

В. Людний

Запитання 6

6. Літери и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А. Ст..хати, хв..лястий, пш..ниця

Б. Чов..н, гр..міти, нев..димка

В. Ш..рокий, м..нулий, кр..хкий

Запитання 7

7. Букву т на місці пропуску потрібно писати у слові

варіанти відповідей

А. Чес..ний,

Б. Контрас..ний

В. Радіс..ний

Запитання 8

8. Розрізнять такі типи мовлення

варіанти відповідей

А. Розповідь, роздум, опис

Б. Розповідь, зачин, опис

В. Опис, оповідання, розповідь

Запитання 9

9.Текст – це


варіанти відповідей

А) група слів, словосполучень і речень;

Б)висловлювання, що складається з кількох речень;

В)група речень, об’єднаних темою й головною думкою;

Запитання 10

10. Укажіть рядок, у якому всі антонімічні пари дібрано правильно:


варіанти відповідей

А Сухий — мокрий, знайти — загубити, тямовитий — розумний;

Б гіркий — солодкий, балакучий — мовчазний, старанний — недбалий;

В боязливий — безстрашний, сумний — здоровий, замерзлий — розталий;

Запитання 11

11. Лексикологія як розділ науки про мову вивчає 


варіанти відповідей

А) будову слів,

Б) граматичне значення слів,

В) лексичне значення слів

Запитання 12

12. Пароніми вжито у рядку:


варіанти відповідей

А) добрий – щедрий,

Б) тактовний – тактичний,

В) біліти – чорніти,

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест