Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2023-2024 н. р. 11 клас

26 запитань
Запитання 1

Сонце за рік описує на небесній сфері велике коло, яке називається …

варіанти відповідей

пояс

екліптика

екватор

сонячним

Запитання 2

Площина, що проходить через центр небесної сфери і перпендикулярна до осі світу, називається …

варіанти відповідей

горизонтальною площиною

площиною небесного екватора

площиною небесного меридіана

сферичною площиною

Запитання 3

Планети навколо Сонця рухаються по …

варіанти відповідей

прямих

еліпсах

параболах

гіперболах

Запитання 4

Деякі характерні взаємні розміщення планет, Землі і Сонця називають …

варіанти відповідей

конфігураціями

періодами

положеннями

станами

Запитання 5

Видимий рух Сонця по небесній сфері пролягає через …

варіанти відповідей

6 сузір’їв

13 сузір’їв

12 сузір’їв

88 сузір’їв

Запитання 6

Який тип календаря використовується в Україні?


варіанти відповідей

місячний

сонячний

і сонячний, і місячний

сонячно-місячний

Запитання 7

Найяскравіша зоря нашого нічного неба…

варіанти відповідей

Сиріус

Вега

Сонце

Арктур

Запитання 8

Як називається точка орбіти, де планета розміщується на найбільш віддаленій відстані від Сонця?


варіанти відповідей

Перигей

Апогей

Перигелій

Афелій

Запитання 9

Телескопічна ера в астрономії розпочалась у …


варіанти відповідей

1668р

1924 р.

1781 р.

1609 р

Запитання 10

Північний полюс світу розташований…


варіанти відповідей

Поблизу α Малої Ведмедиці

Поблизу α Великої Ведмедиці

Інша відповідь

Запитання 11

На скільки сузір'їв у наш час поділено небесну сферу?


варіанти відповідей

68

88

108

128

Запитання 12

Які координати світил нанесено на зоряні карти?


варіанти відповідей

екваторіальні

горизонтальні

горизонтальні та екваторіальні

на зоряні карти не наносять координат

Запитання 13

В яку пору року орбітальна швидкість Землі найбільша?                                  

варіанти відповідей

влітку    

восени;

взимку

влітку;

Запитання 14

Телескоп – це такий оптичний прилад, який :


варіанти відповідей

Наближує до нас космічні тіла

Збільшує кутовий діаметр світила

Наближує до нас планети

Збільшує космічні світила

Запитання 15

Одна астрономічна одиниця становить середню відстань ...

варіанти відповідей

від Сонця до Нептуна

від Сонця до Землі

від Сонця до Меркурія

від Землі до Нептуна

Запитання 16

Проміжок часу між двома послідовними однойменними (верхніми або нижніми) кульмінаціями центра сонячного диска називається

варіанти відповідей

Справжня сонячна доба

Справжня місячна доба

Справжня річна доба

Півріччя

Запитання 17

Різниця між юліанським і григоріанським календарями досягла....

варіанти відповідей

10 діб

7 діб

30 діб

13 діб

365 діб

Запитання 18

Де міститься центр небесної сфери ?

варіанти відповідей

у центрі Землі

у центрі ока спостерігача

у довільній точці поверхні Землі

Запитання 19

Астрономія - це наука :

варіанти відповідей

про зірок, їх поведінку, розвиток і рух.

вивчає небесні тіла, явища і процеси на них

про Всесвіт

вивчає рух небесних тіл, їх природу, походження і розвиток.

Запитання 20

Точка небесного екватора, через яку Сонце під час свого руху по екліптиці переходить з Північної півкулі небесної сфери у Південну називають...

варіанти відповідей

Точка зимового рівнодення

Точка весняного рівнодення

Точка літнього рівнодення

Точка осіннього рівнодення

Запитання 21

Мешканці Землі завжди бачать один бік Місяця, бо ...варіанти відповідей

 період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання навколо Землі;

  період його обертання навколо осі збігається з періодом обертання Землі навколо власної осі;


  він перебуває на великій відстані від Землі;


  він перебуває на близькій відстані від Землі.


Запитання 22

Як формулюється ІІІ закон Кеплера?

варіанти відповідей

Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас ціх тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 23

Що розуміють під горизонтальним паралаксом?

варіанти відповідей

Кут між двома точками на меридіані

Довжина дуги меридіана

Кутовий радіус світила

Кут, під яким зі світила видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору.

Запитання 24

Небесна сфера - це .....

варіанти відповідей

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктуються небесні тіла

шар атмосфери

найвищий шар атмосфери Землі

уявна сфера довільного радіуса, на яку проєктується зображення поверхні Землі

Запитання 25

Як формулюється І закон Кеплера?

варіанти відповідей

Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця з центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 26

Причиною зміни дня і ночі є …

варіанти відповідей

нахил земної осі до площини земної орбіти

обертання Землі навколо своєї осі

рух Сонця по екліптиці

обертання Землі навколо Сонця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест