Займенник

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 13 разів
17 запитань
Запитання 1

Займенник - це:

варіанти відповідей

самостійна частина мова, яка означає предмет та відповідає на питання хто?що?

службова частина мова, яка служить для зв'язку слів у реченні.

самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку кількість, але не називає його

самостійна частина мова, яка означає число, кількість, порядок предметів під час підрахунку

Запитання 2

За значенням та граматичними ознаками займенники поділяються на:

варіанти відповідей

5 розрядів

7 розрядів

9 розрядів

11 розрядів

Запитання 3

Усі займенники в рядку особові:

варіанти відповідей

з ним, зі мною, мені, на ньому

твого, собі, ти, цій

він, мене, ні з ким, чиє

нам, її, вас, скількох

Запитання 4

Усі займенники в рядку означальні:

варіанти відповідей

всякого, жодний, твій, нас

інший, котрий, нашим, свій

весь, самий, кожен, жодний

сам, усякий, себе, чий

Запитання 5

Усі займенники в рядку заперечні:

варіанти відповідей

ніякий, який, що, хто

нікого, нічим, ніякого, аніхто

ніщо, ніхто, абихто, абияк

ніскільки, аніщо, нічий, такий

Запитання 6

Усі займенники в рядку вказівні:

варіанти відповідей

цей, оцей, кожний, себе

оцей, цих, твій, тому

той, ніхто, отой, жоден

такий, стільки, такий, цей

Запитання 7

Усі займенники в рядку неозначені:

варіанти відповідей

що-небудь, будь-хто, деякий, мій

хтось, абихто, абиякий, свого

який-небудь, котрийсь, деякий, дещо

дехто, будь-який, дещо, її

Запитання 8

Займенники Я, ЇЇ, ТЕБЕ, ВІН є:

варіанти відповідей

особовими

присвійними

вказівними

означальними

Запитання 9

Займенник СЕБЕ є зворотним займенником та не має форми якого відмінка:

варіанти відповідей

Називного

Родового

Давального

Місцевого

Запитання 10

Зворотний займенник СЕБЕ в реченні є:

варіанти відповідей

підметом

присудком

додатком

означенням

Запитання 11

У якому реченні у рядку немає заперечного займенника:

варіанти відповідей

Ніхто не прийшов у школу.

Кожен має право на вибір.

Мені не до вподоби ніякий колір.

Ніщо не може засмутити мене.

Запитання 12

У якому реченні в рядку є вказівний займенник?

варіанти відповідей

Такий приклад завжди хороший.

Будь-хто може прочитати твір.

Жодна людина не може бути досконала.

Наш обов'язок - вчитися.

Запитання 13

У якому реченні в рядку немає займенників?

варіанти відповідей

І копійка гривню береже.

Сам себе не обманеш.

У кожного своя правда.

Мені б твої проблеми.

Запитання 14

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні?

Іванко та Марічка простягують свої рученята до сонця.

варіанти відповідей

підмет

додаток

означення

обставина

Запитання 15

У якому реченні в рядку присутній означальний займенник?

варіанти відповідей

Я вибрала долю собі сама.

Добрий товар себе хвалить.

Я думаю про тебе завжди.

Більша частина мого життя пов'язана з театром.

Запитання 16

Скільки займенників у речення?

Тимофій в задумі нахилився над нею, витираючи її полою свити, і от уже на його руці красується, мов із сонця вилитий, невеличкий золотистий плід.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 17

Скільки займенників у реченні?

Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити вголос.

варіанти відповідей

6

5

4

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест