Займенник

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Копія з тесту: Займенник
12 запитань
Запитання 1

Займенник - це

варіанти відповідей

службова частина мови, що вказує на предмет, але не називає його

самостійна частина мови, що вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх

самостійна частина мови, яка називає предмет та його ознаки

це службова частина мови, що означає дію предмета та його озники

Запитання 2

З якою частиною мови співвідносний займенник

варіанти відповідей

з іменником, прикметником, числівником

з іменником, числівником, дієсловом

з іменником, числівником

з іменником, прикметником

Запитання 3

за значенням іменники поділяються на скільки розрядів?

варіанти відповідей

5

8

6

9

Запитання 4

до якого розряді відносяться займенники: цей, той, такий, стільки

варіанти відповідей

заперечні

присвійні

вказівні

відносні

Запитання 5

скільки є груп займенників за особливостями відмінювання?

варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 6

яку форму буде мати займенник ВИ у Д.В.?

варіанти відповідей

вам

вас

вами

ви

Запитання 7

які займенники однакові, а розрізняються лише за вживанням у реченні?

варіанти відповідей

особові і присвійні

неозначені та означальні

вказівні та означальні

питальні і відносні

Запитання 8

як правильно пишеться займенник ЯКИЙ НЕБУДЬ

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 9

Вкажи, яке слово є займенником у речення.

Вслід мені зашуміло сполохано- кинула шишку сосна.

варіанти відповідей

вслід

мені

шишку

сосна

Запитання 10

які займенники відмінюються як прикметники твердої групи?

варіанти відповідей

питальні та відносні займенники хто, що

вказівні займенники той, цей,

означальні займенники кожний, жодний, самий, інший

Запитання 11

яку форму має зворотний займенник СЕБЕ у Н.в.?

варіанти відповідей

я

себе

не має форми

Запитання 12

у якому рядку вжитий займенник не того розряду

варіанти відповідей

я, ми, вони, ти

мій, твій, свій, наш, себе

хто, що, чий, скільки

весь, усякий, інший

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест