18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Займенник

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 8 разів
12 запитань
Запитання 1

Займенник - це ...

варіанти відповідей

частина мови, що називає предмет.

 службова частина мови.

частина мови, що називає ознаку предмета.

 частина мови, що вказує на предмет, але не називає його.

Запитання 2

Обери рядок, в якому записані займенники 3-тьої особи.

варіанти відповідей

Я, ми

 Він, вона, воно, вони.

Ти, ви.

Мене, нами, тобі.

Запитання 3

Займенниками є всі слова рядка

варіанти відповідей

вперед, поміж, хтозна - де

ніхто, будь-що, себе

хто-небудь, абихто, будь-де

ніде, ніяк, ніхто

Запитання 4

Визначте розряд виділених займенників.

І по цей бік гора, і по той бік гора, а між  тими  крутими горами сходила зоря.

варіанти відповідей

Особові

Вказівні

Питальні

Запитання 5

У якому рядку неозначені займенники мають писатися разом?

варіанти відповідей

скільки/небудь, аби/хто, скільки/сь;

аби/що, де/кому, хто/сь;

де/ким, будь/чим, чим/сь;

будь/чому, аби/хто, казка/скільки.

Запитання 6

Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом:

варіанти відповідей

ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого;

ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий;

ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим.

ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого.

Запитання 7

Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/хто, казна/який, аби/який, де/що;

аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто;

казна/що, будь/який, хтозна/що, який-небудь;

де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь.

Запитання 8

У реченні Так я і годував своїх мурашів зимою цукром особовий займенник виконує синтаксичну роль:

варіанти відповідей

підмета;

присудка;

додатка;

обставини.

Запитання 9

Позначте рядок, у якому всі подані назви є розрядами займенників:


варіанти відповідей

присудкові, заперечні, особові;

якісні, відносні, присвійні;

означальні, зворотні, питальні.

кількісні, дробові, збірні;

Запитання 10

Вкажіть рядок, де вказано морфологічні ознаки займенника:


варіанти відповідей

незмінна частина мови, належить до певного роду;

називає кількість предметів, їх порядок при лічбі;

означає ознаку іншої ознаки;

повнозначна частина мови, вказує на предмети, ознаки або їх кількість, не називаючи їх.

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому всі займенники вказівні:


варіанти відповідей

оцей, твій, вашого, їхньому;

той, отого, такому, стільки;

деякого, будь-чому, ніхто, аніщо;

анічий, скількох, чийсь, щось.

Запитання 12

Укажіть рядок, в якому всі займенники присвійні:

варіанти відповідей

всякий, він, свій, абиякий;

цей, свою, кожен, такий;

мого, твій, нашого, їхнього;

чого, котрому, будь-кого, ніхто.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест