18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Займенник

Додано: 9 травня 2019
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 4366 разів
12 запитань
Запитання 1

Займенник - це...

варіанти відповідей

самостійна частина мови

службова частина мови

Запитання 2

З якими частинами мови пов'язаний займенник?

варіанти відповідей

дієслово

іменник

числівник

прикметник

прислівник

Запитання 3

На які питання відповідає?

варіанти відповідей

що?

хто?

де?

який?

куди?

скільки?

Запитання 4

Займенниками є всі слова в рядку:

варіанти відповідей

вам, мені, учора, хто

добре, чий, мене, казна-чого

воно, скільки, жоден, я

Запитання 5

За значенням займенники поділяються на...

варіанти відповідей

6 розрядів

9 розрядів

7 розрядів

Запитання 6

У якому рядку всі займенники присвійні:

варіанти відповідей

моє, наше, ваше, їх

мій, цей, той, її

ми, ви, ти, вони

Запитання 7

У якому рядку всі займенники вказівні:

варіанти відповідей

ними, нами, вами

ота, моя,її, нею

цей, отой, оця, та

Запитання 8

Займенники увесь, весь, кожний, жодний є...

варіанти відповідей

особовими

означальними

неозначеними

Запитання 9

Якщо до відносного займенника додати частки аби-, де-, -небудь, казна-, хтозна, будь- , то утвориться...

варіанти відповідей

неозначений займенник

означальний займенник

вказівний займенник

Запитання 10

За допомогою частки ні утворюються ...

варіанти відповідей

заперечні займенники

неозначені займенники

означальні займенники

Запитання 11

Визнач рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

варіанти відповідей

ні/що,аби/де, казна/хто

будь/в/чому, будь/де, будь/коли

хтозна/хто, будь/скільки, хто/небудь

Запитання 12

Окремо з часткою ні пишуться такі займенники:

варіанти відповідей

ні/хто,ні/чим, ні/якому

ні/про/що, ні/перед/чим,ні/від/кого

ні/чим, ні/кому,ні/кого

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест