27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Займенник ( контрольна робота)

Контрольна робота з теми "Займенник"

Додано: 22 травня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 472 рази
23 запитання
Запитання 1

Займенник - це самостійна частина мови, яка…

варіанти відповідей

називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий?

називає предмет і відповідає на питання хто? що?

називає кількість предметів і їх порядок при лічбі.

указує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Запитання 2

За значенням, граматичними ознаками займенники поділяються на:

варіанти відповідей

сім розрядів


вісім розрядів

дев’ять розрядів

десять розрядів

Запитання 3

Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є

варіанти відповідей

заперечними

неозначеними

особовими

означальними

вказівними

Запитання 4

Займенники всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), кожний (кожне), інший, сам, самий є

варіанти відповідей

заперечними

неозначеними

особовими

означальними

вказівними

Запитання 5

Займенники ніщо, ніякий, нічий, ніскільки є

варіанти відповідей

заперечними

неозначеними

особовими

означальними

вказівними

Запитання 6

Поглянь на себе збоку, купив собі книгу

Який займенники є у кожному словосполученні?

варіанти відповідей

заперечний

неозначений

особовий

зворотний

Запитання 7

Укажи рядок, де правильно визначені розряди кожного займенника.

варіанти відповідей

нас (особовий), цими (неозначений)

та (вказівний), нічия (неозначений)

собою (зворотний), тобою (особовий),

моїми (присвійний), нею (заперечний)

Запитання 8

З’ясуйте, яким членом речення виступає виділений займенник 

Тільки весною цього року я побував у Солоницях (Ю. Смолич).

варіанти відповідей

Підметом.

Присудком.

Означенням.

Додатком.

Обставиною.

Запитання 9

Скільки займенників у поданому тексті?

варіанти відповідей

8

9

10

11

12

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому всі заперечні займенники пишуться з НІ разом

варіанти відповідей

ні/котрого, ні/з/чим;

ні/який, ні/хто

ні/ким, ні/скільки

ні/з/чим, ні/для/кого

ні/котрого, ні/з/яким

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому всі заперечні займенники пишуться з НІ окремо

варіанти відповідей

ні/котрого, ні/з/чим;

ні/який, ні/хто

ні/ким, ні/скільки

ні/з/чим, ні/для/кого

ні/котрого, ні/з/яким

Запитання 12

Які займенники у непрямих відмінках мають іншу, ніж у називному, основу?

варіанти відповідей

Означальні займенники

Присвійні займенники

Особові займенники

Неозначені займенники

Запитання 13

Неозначені займенники творяться за допомогою ...

варіанти відповідей

аби-, де-,

хтозна-, -сь

будь-, про-

-небудь, ні-

Запитання 14

Правильно записані всі неозначені займенники у рядку:

варіанти відповідей

аби-хто, хтозна-що

чийсь, казна-скільки

хтозна-хто, аби який

хтось, деякий, де чий

Запитання 15

У якому рядку всі займенники треба писати через дефіс:

варіанти відповідей

ні (перед) чим, де (що), хтозна (що)

бозна (чому), хтозна (чий), чого (небудь)

де (хто), ні (з) ким, чий (небудь)

(про) що (небудь), будь (хто), ні (скільки)

Запитання 16

Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ...

варіанти відповідей

схвалити мою пропозицію;

ваше ставлення до гостей

запросити її на спектакль

наша співпраця триватиме

Запитання 17

У реченні

Командир підняв на всякий випадок зброю (Ю. Яновський).

вжито займенник ...

варіанти відповідей

присвійний

неозначений

означальний

питальний

Запитання 18

Яку форму має в називному відмінку виділений у реченні займенник?

«На цьому фото моє кошеня, а на іншому ЙОГО немає».


варіанти відповідей

він

вона

воно

вони

Запитання 19

Виберіть речення, у якому допущено помилку при вживанні слова САМИЙ.

варіанти відповідей

Дівчинка хотіла виконати завдання сама.

Самий високий у нашому класі Артем.

Я отримав листа того самого дня, коли вперше ішов до театру.

Понад самим берегом в'ється у траві стежка через усе село.

Запитання 20

З’ясуйте, яким членом речення є виділений займенник.


Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив.

варіанти відповідей

означення 

додаток 

підмет 

обставина 

Запитання 21

Заперечний займенник пишемо разом.

варіанти відповідей

Ні (з) ким

Ні (на) якому

На (ні) якому

Ні (до) чийого

Ні (в) чому

Запитання 22

Потребує редагування речення

варіанти відповідей

Усім нам дуже сподобалася модерна вистава.

Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.

Їхніми рецептами досі користуються кулінари.

Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.

Запитання 23

Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок, занадто велика.

Виділений займенник у реченні - ...

варіанти відповідей

підмет

означення

додаток

обставина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест