Займенники Pronouns Підсумковий

Додано: 26 березня
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 26 разів
20 запитань
Запитання 1

... mother likes to cook.

варіанти відповідей

My

Mine

Me

Myself

Запитання 2

They always help ... ... .

варіанти відповідей

one other

each others

each other

other each

Запитання 3

... of them received the invitation.

варіанти відповідей

Anyone

Some

None

Nothing

Запитання 4

I like ... book.

варіанти відповідей

these

this

none

those

Запитання 5

What did you do here? --- ... .

варіанти відповідей

No

Anything

Nobody

Nothing

Запитання 6

We have ... time, let's hurry!

варіанти відповідей

a few

little

few

a little

Запитання 7

Do you have ... information about the film?

варіанти відповідей

some

no

nothing

any

Запитання 8

Our family got used to invite guests ... weekend.

варіанти відповідей

each

another

very

every

Запитання 9

Do you know ... about this man?

варіанти відповідей

something

anything

anyone

someone

Запитання 10

He has only ... friends at school.

варіанти відповідей

some

no

little

any

Запитання 11

We don't like this restaurant. --- .... do I.

варіанти відповідей

Either

None

Neither

Some

Запитання 12

This is a new film. .... is fantastic!

варіанти відповідей

He

She

They

It

Запитання 13

The representatives of ... company were here yesterday.

варіанти відповідей

those

this

these

such

Запитання 14

It was ... a good day!

варіанти відповідей

very

this

such

that

Запитання 15

I don't like winter. ... is cold and snowy.

варіанти відповідей

They

She

It

The

Запитання 16

I know ... the rules, but I can't use them.

варіанти відповідей

every

both

each

all

Запитання 17

My father is usually very busy, I see ... rarely.

варіанти відповідей

he

his

her

him

Запитання 18

This is ... city. We like ... very much!

варіанти відповідей

our...it

my...it

it...our

ours...its

Запитання 19

I will pay for the dinner ... .

варіанти відповідей

my

itself

me

myself

Запитання 20

Do you know, ... does he live?

варіанти відповідей

where

that

which

who

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест