Збереження та реалізація спадкової інформації

Додано: 9 грудня 2021
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 329 разів
36 запитань
Запитання 1

Ген - це ділянка

варіанти відповідей

ДНК

особливих білків

АТФ

тРНК

Запитання 2

Де розташовані гени

варіанти відповідей

в рибосомах цитоплазми

в рибосомах шорсткої ЕПС

у хромосомах ядра

в центріолях клітинного центру

Запитання 3

Яку інформацію містять гени

варіанти відповідей

про молекули ліпідів

про молекули білків

про молекули вуглеводів

про молекули ДНК

Запитання 4

З чого складається ген

варіанти відповідей

з аінокислот

з моносахаридів

з нуклеотидів

з жирних кислот

Запитання 5

Назвіть процес, завдяки якому ген може змінюватися

варіанти відповідей

рекомбінація

дифузія

денатурація

фагоцитоз

Запитання 6

Якиий процес виправляє пошкодження генів

варіанти відповідей

ренатурація

рекомбінація

репарація

реабсорбція

Запитання 7

Як називається сукупність генів організму

варіанти відповідей

фенотип

генотип

локус

каріотип

Запитання 8

Сукупність спадкової інформації у клітинах організмів певного виду

варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

каріотип

Запитання 9

Які ділянки структурних генів еукаріот виконують функцію "пасток для мутацій"

варіанти відповідей

екзони

інтрони

спейсери

енхансери

Запитання 10

З чого утворюються хромосоми

варіанти відповідей

з білків та солей

з хроматину

з ліпідів й ДНК

з води і РНК

Запитання 11

Який із процесів забезпечує компактне розташування хромосом в клітині

варіанти відповідей

транскрипція

реплікація

спіралізація

трансляція

Запитання 12

Коли хромосоми стають двохроматидними

варіанти відповідей

перед поділом клітини

після поділу клітини

під час поділу клітини

в кінці поділу клітини

Запитання 13

Скільки хромосом у людини

варіанти відповідей

8

16

23

46

Запитання 14

Як називається процес біосинтезу РНК

варіанти відповідей

трансляція

репарація

транскрипція

реплікація

Запитання 15

На основі спадкової інформації якої сполуки синтезується іРНК

варіанти відповідей

тРНК

рРНК

РНК-полімерази

ДНК

Запитання 16

Як називається ділянка тРНК для розпізнавання відповідного триплету іРНК

варіанти відповідей

кодон

стоп-кодон

старт-кодон

антикодон

Запитання 17

Де закодована спадкова інформація організмів

варіанти відповідей

у тРНК

у ДНК

у АТФ

у рРНК

Запитання 18

Кожна амінокислота кодується послідовністю з

варіанти відповідей

двох нуклеотидів

трьох моносахаридів

трьох нуклеотидів

чотирьох жиних кислот

Запитання 19

Яку структуру має білок, що утворюється в результаті трансляції

варіанти відповідей

первинну

вторинну

третинну

четвертинну

Запитання 20

Яка довжина одного нуклеотида

варіанти відповідей

345 а.о.м.

0,34 нм

34нм

100а.о.м.

Запитання 21

Інформативна ділянка структурних генів

варіанти відповідей

інтрон

екзон

оперон

термінатор

Запитання 22

Період між двома поділами клітини

варіанти відповідей

профаза

метафаза

інтерфаза

телофаза

Запитання 23

Поділ клітин, завдяки якому утворюються дочірні клітини ідентичні материнській

варіанти відповідей

мітоз

апоптоз

мейоз

амітоз

Запитання 24

Хроматиди розходяться до полюсів клітини під час фази мітозу, яка має назву

варіанти відповідей

профаза

анафаза

метафаза

телофаза

Запитання 25

Що є результатом мітозу

варіанти відповідей

дві гаплоїдні клітини

дві диплоїдні клітини

чотири гаплоїдні клітини

чотири диплоїдні клітини

Запитання 26

В якій фазі мейозу І відбувається розходження двохроматидних хромосом

варіанти відповідей

в профазі І

в метафазі І

в анафазі І

в телофазі І

Запитання 27

Який процес є основою генетичної мінливості організмів

варіанти відповідей

репарація

транскрипція

реплікація

рекомбінація

Запитання 28

Які клітини утворюються після мейозу

варіанти відповідей

дві диплоїдні

дві гаплоїдні

чотири диплоїдні

чотири гаплоїдні

Запитання 29

У мейозі, порівняно з мітозом, відсутнє

варіанти відповідей

подвоєння ДНК

утворення диплоїдних клітин

розходження хромосом до полюсів клітини

кон'югація і кросинговер

Запитання 30

У профазі І мейозу хромосоми

варіанти відповідей

розташовуються в екваторіальній площині

обмінюються гомологічними ділянками

деспіралізуються

розходяться до полюсів

Запитання 31

Період існування клітин від одного поділу до іншого

варіанти відповідей

клітинний цикл

інтерфаза

поділ клітини

цитокінез

Запитання 32

Реплікація ДНК і подвоєння хромосом відбувається

варіанти відповідей

в інтерфазі

у профазі мітозу

під час поділу

у цитокінезі

Запитання 33

Укажіть фазу клітинного циклу, у якій зникають ядерця

варіанти відповідей

метафаза

профаза

анафаза

інтерфаза

Запитання 34

Укажіть фазу клітинного циклу, у якій хромосоми розташовуються безпосередньо в цитоплазмі у площині екватора клітини.

варіанти відповідей

метафаза

профаза

анафаза

інтерфаза

Запитання 35

Укажіть фазу клітинного циклу, у якій відбувається формування веретена поділу

варіанти відповідей

метафаза

профаза

анафаза

інтерфаза

Запитання 36

Який період клітинного циклу є найбільш тривалим?

варіанти відповідей

А метафаза

Б інтерфаза

В профаза

Г телофаза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест