Збереження та реалізація спадкової інформації (узагальнення)

Додано: 20 квітня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 75 разів
30 запитань
Запитання 1

Назвіть фази мітозу в правильній послідовності:

варіанти відповідей

інтерфаза, телофаза,анафаза,метафаза

профаза, метафаза, анафаза, телофаза

інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза

телофаза, профаза, анафаза, метафаза

Запитання 2

Згідно встановлених Е. Чаргаффом закономірностей кількісного вмісту залишків азотистих (нітратних) основ у молекулі ДНК

варіанти відповідей

 А=Г, Т=Ц

А=Т, Г=Ц

 А=Ц, Г=Т

А=У, Г=Т


Запитання 3

Хромосоми розташовані в....

варіанти відповідей

 лізосомах 

рибосомах

ядрі

вакуолях

Запитання 4

Яка речовина зберігає спадкову інформацію?

варіанти відповідей

ДНК

РНК

АТФ 

НАДФ

Запитання 5

Статеві клітини еукаріотів утворюються внаслідок

варіанти відповідей

мейозу

бінарного поділу

мітозу

Запитання 6

Якщо материнська клітина перед мейозом мала 46 хромосом, то скільки хромосом буде мати кожна з чотирьох утворених статевих клітин?

варіанти відповідей

23

92

46

Запитання 7

Переписування інформації з ДНК на і-РНК :

варіанти відповідей

трансляція

транскрипція

реплікація

полімерізація

Запитання 8

Двошаровий зародок називається:

варіанти відповідей

бластула

гаструла

нейрула

Запитання 9

Одношаровий зародок називається:

варіанти відповідей

бластула

морула

гаструла

Запитання 10

Ембріональний розвиток - це

варіанти відповідей

коли істота розвивається в середині організму

коли істота розвивається поза організмом

Запитання 11

Індивідуальний розвиток особини від зародження до смерті називають:

варіанти відповідей

онтогенез

філогенез

ембріогенез

Запитання 12

Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин називається :

варіанти відповідей

запилення

запліднення

розмноження

Запитання 13

Мітоз - це

варіанти відповідей

поділ, за якого з однієі материнської клітини утворюються 2 дочірні

поділ, за якого з однієї материнської клітини утворюються 4 дочірні

сукупність процесів, коли інформація пепедається наступному поколінню

процес, за якого утворюються статеві клітини

Запитання 14

Клітинний цикл- це

варіанти відповідей

період існування прокаріотичної клітини від одного поділу до іншого

період існування еукаріотичної клітини від одного поділу до іншого

період припинення існування еукаріотичної клітини від одного поділу до іншого

Запитання 15

Під час кросинговеру відбувається:

варіанти відповідей

кон'югація хромосом

обмін гомологічними хромосомами

обмін певними ділянками гомологічних хромосом

утворення нових генів

Запитання 16

Основний спосіб поділу еукаріотичних клітин , результатом якого є утворення двох дочірніх клітин , у кожній з яких є такий самий набір хромосом , як і в материнській

варіанти відповідей

Амітоз

Мітоз

Мейоз

Бінарний поділ

Запитання 17

Яка клітинна органела бере участь в утворенні веретена поділу під час мітозу:

варіанти відповідей

ядро

рибосоми

ендоплазматична сітка

клітинний центр (центріолі)

Запитання 18

Під час якого поділу відбувається передача генетичної інформації від покоління до покоління?


варіанти відповідей

мітозу

мейозу

множинного

фрагментарного

Запитання 19

Материнська клітина має 24 хромосом. Вкажіть, яку кількість хромосом матимуть дочірні клітини внаслідок її поділу шляхом мейозу:


варіанти відповідей

12

24

6

48

Запитання 20

Непрямий поділ клітини, у результаті якого утворюються чотири гаплоїдні дочірні клітини і відбувається рекомбінація генетичного матеріалу – це:

варіанти відповідей

мітоз

амітоз

мейоз

апоптоз

Запитання 21

Що таке онтогенез?

варіанти відповідей

період від народження до смерті

період від запліднення до смерті

період від запліднення до народження

період від утворення плоду до народження

Запитання 22

Як називається поділ зиготи?

варіанти відповідей

мейоз

гаструляція

онтогенез

дроблення

Запитання 23

Як називається організм від моменту імплантації до утворення плаценти?

варіанти відповідей

 немовля

 зародок

 дитя

  плід

Запитання 24

Подібні за будовою і розмірами хромосоми однієї пари називаються

варіанти відповідей

негомологічні

гомологічні

гетерохромосоми

аутосоми

Запитання 25

Ген - це

варіанти відповідей

функціональна одиниця спадковості

структура, яка відповідає за фотосинтез 

мономер вуглеводів

ділянка РНК, яка відповідає за синтез білка

Запитання 26

Реплікація - це

варіанти відповідей

самоподвоєння ДНК

утворення іРНК

об'єднання гомологічних хромосом

здатність ДНК до відновлення

Запитання 27

Репарація - це

варіанти відповідей

виправлення пошкоджень ДНК

самоподвоєння ДНК

дозрівання РНК

біосинтез білка

Запитання 28

Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка?

варіанти відповідей

тРНК (транспортна РНК)

іРНК (інформаційна РНК)

рРНК (рибосомальна РНК)

Запитання 29

Як називається властивість генетичного коду кодувати одну амінокислоту декількома триплетами нуклеотидів ?

варіанти відповідей

виродженість

універсальність

триплетність

трансляція

Запитання 30

Білок складається зі 90 амінокислот. Скільки нуклеотидів у ділянці молекули іРНК, що є матрицею для цього білка ?

варіанти відповідей

270

30

900

90

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест