25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Земля - як середовище існування організмів

Додано: 17 квітня
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 241 раз
41 запитання
Запитання 1

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається:

варіанти відповідей

Відтворення

Розмноження

Клонування

Розповсюдження

Запитання 2

Оберіть із запропонованого визначення терміну "організм":

варіанти відповідей

Тіла живої природи які живляться, дихають, ростуть, розмножуються, реагують на зовнішні подразнення

Група живих істот, які живлятся органічними речовинами які створюють самостійно

Група живих істот, однією з найголовніших ознак якої є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись. 

Група організмів які існують за рахунок інших істот

Запитання 3

Із запропонованого оберіть організм:

варіанти відповідей
Запитання 4

Оберіть властивості організмів:

варіанти відповідей

Розмноження

Ріст і розвиток

Живлення і дихання

Подразливість

Спілкування

Розумова діяльність

Запитання 5

Ріст - це ...

варіанти відповідей

Здатність організмів відтворювати собі подібних

Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища

Поступове збільшення розмірів, маси організму

Зміна у будові організму та його частин

Запитання 6

Живлення - це ...

варіанти відповідей

Здатність організмів відтворювати собі подібних

Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища

Поступове збільшення розмірів, маси організму

Зміна у будові організму та його частин

Запитання 7

Розмноження - це ...

варіанти відповідей

Здатність організмів відтворювати собі подібних

Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища

Поступове збільшення розмірів, маси організму

Зміна у будові організму та його частин

Запитання 8

Подразливість - це ...

варіанти відповідей

Здатність організмів відтворювати собі подібних

Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища

Поступове збільшення розмірів, маси організму

Зміна у будові організму та його частин

Запитання 9

Розвиток - це ...

варіанти відповідей

Здатність організмів відтворювати собі подібних

Процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин

Здатність організму реагувати на зміни умов середовища

Поступове збільшення розмірів, маси організму

Зміна у будові організму та його частин

Запитання 10

Оберіть явище яке характеризує подразливість організмів:

варіанти відповідей

Примруження очей за яскравого світла

Вдихання повітря

Поява нових листочків на молодій рослині

Збільшення маси тіла підростаючого організму

Запитання 11

Яка частина клітини захищає її від зовнішнього впливу:

варіанти відповідей

Ядро

Клітинна мембрана

Цитоплазма

Вакуоля

Запитання 12

Оберіть на які групи поділяються тварини:

варіанти відповідей

Теплокровні

Холоднокровні

Дворічні

Багаторічні

Запитання 13

Оберіть групи грибів:

варіанти відповідей

Шапинкові

Багаторічні

Гриби-паразити

Цвілеві

Однорічні

Дріжджі

Запитання 14

Оберіть кого зображено на малюнку

варіанти відповідей

Гриб

Рослина

Тварина

Бактерія

Запитання 15

Чи здатні гриби викликати хвороби рослин та тварин?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 16

Оберіть із зазначених фото отруйні рослини:

варіанти відповідей
Запитання 17

Оберіть із зазначених фото отруйні гриби:

варіанти відповідей
Запитання 18

Оберіть із зазначених фото отруйні тварини:

варіанти відповідей
Запитання 19

Як називаються умови, в яких живуть організми, називають ...

варіанти відповідей

Середовище життя

Місцепроживання

Екосистема

Біосфера

Запитання 20

Оберіть які Ви знаєте чинники середовища життя:

варіанти відповідей

Чинники живої природи

Чинники міста

Чинники неживої природи

Господарська діяльність людини

Космічні чинники

Запитання 21

Оберіть яке середовище життя зображено на фото:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Лісове

Водне

Грунтове

Запитання 22

Оберіть яке середовище життя зображено на фото:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Лісове

Водне

Грунтове

Запитання 23

Оберіть яке середовище життя зображено на фото:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Лісове

Водне

Грунтове

Запитання 24

Про яке середовище життя йдеться: достатньо світла і тепла, проте зволоженість і температура повітря дуже різноманітні, відчутними є добові та сезонні коливання температури.

варіанти відповідей

Грунтове

Водне

Наземно-повітряне

Запитання 25

Про яке середовище життя йдеться: Коливання температури впродовж доби та року значно менші ніж в інших середовищах життя, світла найбільше у верхніх шарах в глибших шарах світло відсутнє, кисню мало.

варіанти відповідей

Грунтове

Водне

Наземно-повітряне

Запитання 26

Про яке середовище життя йдеться: це середовище більш щільне, у ньому практично відсутнє сонячне світло, мало кисню.

варіанти відповідей

Грунтове

Водне

Наземно-повітряне

Запитання 27

В якому середовищі життя проживає ця тварина:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Грунтове

Водне

Запитання 28

В якому середовищі життя проживає ця тварина:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Грунтове

Водне

Запитання 29

В якому середовищі життя проживає ця тварина:

варіанти відповідей

Наземно-повітряне

Грунтове

Водне

Запитання 30

Сукупність організмів, які живуть на одній території, називають ...

варіанти відповідей

Угрупованням

Екосистемою

Сімейство

Рід

Запитання 31

Як називається спосіб пристосування рослин до співіснування зображений на малюнку:

варіанти відповідей

Листяний ліс

Ярусність лісу

Листопадність

Дозрівання плодів в різний час

Запитання 32

Про що йдется в твердженні: це утворюють організми, які мешкають на спільній території, взаємодіють між собою і середовищем життя.

варіанти відповідей

Угруповання

Екосистема

Біосфера

Родина

Запитання 33

Із зазначеного оберіть штучні екосистеми:

варіанти відповідей

Ліс

Озеро

Поле

Сад

Запитання 34

Оберіть складові частини екосистеми:

варіанти відповідей

Чинники середовища

Рослини

Тварини

Бактерії, гриби

Запитання 35

На які групи поділяються організми екосистеми:

варіанти відповідей

Утворювачі

Споживачі

Руйнівники

Поглиначі

Запитання 36

До якої групи організмів екоситеми належать рослини:

варіанти відповідей

Утворювачі

Поглиначі

Руйнівники

Споживачі

Запитання 37

До якої групи організмів екоситеми належить організм зображений на фото

варіанти відповідей

Утворювачі

Поглиначі

Руйнівники

Споживачі

Запитання 38

Оберіть на які групи поділяють екосистеми:

варіанти відповідей

Природні

Штучні

Людські

Лісові

Запитання 39

Оберіть який ряд утворений лише назвами організмів?

варіанти відповідей

Півень, скеля, очерет

Конвалія, оса, карась

Коник, Сонце, лелека

Зозуля, бінокль, пісок

Запитання 40

Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?

варіанти відповідей

Гриби

Хижаки

Зелені рослини

Рослиноїдні тварини

Запитання 41

Світло - важливий чинник середовища. Яке біологічне явище відбувається тільки на світлі?

варіанти відповідей

Рух

Дихання

Утворення в рослинах органічних речовин із неорганічних

Випаровування води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест