Змішані часи №2

Додано: 6 листопада 2020
Предмет: Англійська мова, 3 клас
Тест виконано: 15 разів
11 запитань
Запитання 1

Dan usually __________a shower at 7 o′clock

варіанти відповідей

take

takes

is taking

are taking

Запитання 2

I always ___________my bed in the morning

варіанти відповідей

making

makes

am making

make

Запитання 3

Look! It____________.

варіанти відповідей

is snow

is snowing

snows

Запитання 4

My sister ___________cats

варіанти відповідей

like

likes

is likeing

Запитання 5

Listen! Bob _____________.

варіанти відповідей

jump

is jumping

jumps

jumping

Запитання 6

My friend __________for a walk every day

варіанти відповідей

goes

go

is going

are hoing

Запитання 7

Sandra __________her face now.

варіанти відповідей

washes

is washing

wash

washing

Запитання 8

My friend __________come home now

варіанти відповідей

isn′t coming

doesn′t come

don′t come

not coming

Запитання 9

My father ____________at 6 o′clock every day

варіанти відповідей

get up

is getting up

get ups

gets up

Запитання 10

Bob and Carla ______________a picture at the moment

варіанти відповідей

are drawing

draw

draws

is drawing

Запитання 11

We always ________to school by bus

варіанти відповідей

go

goes

are going

going

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест