Знання Закону України "Про повну загальну середню освіту" (1-33)

Тест складений до запитань 1-33 блоку ІІ Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 19.05.2020 №654 "Щодо примірного переліку питань".

Додано: 11 липня 2020
Предмет:
Тест виконано: 2314 разів
33 запитання
Запитання 1

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) мережа закладів освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти

Б) зміст повної загальної середньої освіти на кожному її рівні, мережі закладів освіти, учасників освітнього процесу, кадрового, фінансового, науково-методичного, ресурсного та нормативно-правового забезпечення освітньої та управлінської діяльності у сфері загальної середньої освіти

В) учасники освітнього процесу, яких обслуговує мережа закладів освіти, забезпечених нормативно-правовими, ресурсними, науково-методичними засобами відповідно до кожного рівня повної загальної середньої освіти 

Запитання 2

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

варіанти відповідей

А) дошкільна, початкова та базова середня освіта

Б) початкова, базова середня та профільна середня освіта

В) початкова, базова середня та повна загальна середня освіта

Запитання 3

 3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) 3 роки   

Б) 4 роки  

В) 5 років

Запитання 4

4. Що таке «цикл освітнього процесу»?

варіанти відповідей

А) складова рівня повної загальної середньої освіти, що враховує спільні вікові особливості розвитку учнів в організації освітнього процесу

Б) частина освітнього процесу в межах навчального року, що охоплює відповідну частину освітнього процесу 

поняття рівнозначне з «рівень повної загальної середньої освіти»

Запитання 5

5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

варіанти відповідей

А) 3-4 роки навчання  

Б) 5-6 роки навчання   

В) 10 рік навчання

Запитання 6

6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?

варіанти відповідей

А) основному циклі базової середньої освіти 

Б) першому циклі базової середньої освіти 

В) другому циклі базової середньої освіти

Запитання 7

7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) за класною системою, у з’єднаному класі (початкова школа) та за індивідуальним навчальним планом учня з використанням різних форм освітньої діяльності, в тому числі дистанційного та домашнього навчання

Б) в звичайному, інклюзивному чи спеціальному класі

В) за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти)

Запитання 8

8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

варіанти відповідей

А) пансіон    

Б) гуртожиток   

В) інтернат

Запитання 9

9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

варіанти відповідей

А) територія обслуговування закріплюється за всіма закладами загальної середньої освіти

Б) за закладами, що забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти; державними, приватними і корпоративними закладами освіти; закладами спеціалізованої освіти та спеціальними закладами загальної середньої освіти

В) за закладами, порядок організації здобуття загальної середньої освіти в яких  затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я

Запитання 10

10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?

варіанти відповідей

А) санаторні школи

Б) заклади загальної середньої освіти, їхні філії, за якими засновниками закріплено заклади охорони здоров’я, або інші заклади освіти, їхні філії, зокрема на території закладу охорони здоров’я 

В) навчання дітей у період перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я не передбачено законодавством

Запитання 11

 11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?

варіанти відповідей

А) гімназії та ліцеї, у яких створено інклюзивні та спеціальні класи

Б) спеціальні школи 

В) навчально-реабілітаційні центри

Запитання 12

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

варіанти відповідей

А) початкова школа   

Б) гімназія    

В) ліцей

Запитання 13

13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) рішення засновника (засновників) про його утворення та статут, а також засновницький договір, укладений між засновниками

Б) статут, що затверджується засновником закладу

В) статуту, розробленого відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту"та Положення про заклад загальної середньої освіти, що затверджується Кабінетом Міністрів України

Запитання 14

14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?

варіанти відповідей

А) У містах з населенням 5-10 тисяч

Б) У містах з населенням 25-50 тисяч

В) У містах з населенням більше 50 тисяч

Запитання 15

15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

варіанти відповідей

А) лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Б) за умови забезпечення засновником учням можливості продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти

В) за умови прийняття відповідною обласною радою рішення про реорганізацію чи ліквідацію закладу освіти

Запитання 16

16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) дошкільний, позашкільний підрозділи та пансіон

Б) дошкільний і позашкільний підрозділи, початкова школа, філія та пансіон

В) дошкільний підрозділ, початкова школа, спеціальні та інклюзивні класи

Запитання 17

17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) у разі зміни найменувань закладів освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання

Б) якщо засновник (співзасновник) приватного чи корпоративного закладу освіти - фізична особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом

В) за рішенням інституційного аудиту

Запитання 18

18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) лише плановий інституційний аудит (1 раз на 10 років)

Б) інституційний аудит та сертифікація педагогічних працівників

В) плановий (позаплановий) інституційний аудит; позапланова перевірка

Запитання 19

19. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) у плановому порядку не більше одного разу на 10 років 

Б) кожні 5 років роботи закладу загальної середньої освіти

В) у будь-який строк за ініціативою засновника

Запитання 20

20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) 1 рік   

Б) 5 років   

В) 10 років

Запитання 21

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?

варіанти відповідей

А) забезпечено сукупність умов, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди

Б) забезпечено дотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил 

В) створено умови для дотримання прав дитини, унеможливлено вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин

Запитання 22

22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) Міністерство освіти і науки  

Б) міські та сільські ради      

В) засновник 

Запитання 23

23. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) засновник    

Б) піклувальна рада закладу   

В) районна або обласна ради

Запитання 24

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

варіанти відповідей

А) Педагогічна рада

Б) Органи батьківського самоврядування

В) Загальні збори (конференція) колективу

Запитання 25

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?

варіанти відповідей

А) підвезення здійснюється виключно шкільними автобусами

Б) якщо кількість учнів і педагогічних працівників, які потребують перевезення, не перевищує 8 осіб

В) за відсутності шкільних автобусів у засновника

Запитання 26

26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) порушення вимог Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу,  статей 30 і 31 Закону України "Про освіту"

Б) порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили

В) систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом «Про повну загальну середню освіту»

Г) неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного

Д) зазначене у пунктах А і В

Е) все вище зазначене

Запитання 27

27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

варіанти відповідей

А) на 2 роки з переможцем конкурсу на посаду керівника, який по закінченню строку має право на повторний конкурс

Б) на 2 роки, за умови належного виконання трудового договору з правом продовження ще на 4 роки без проведення конкурсу

В) на 6 років на підставі рішення конкурсної комісії

Запитання 28

28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) засновник   

Б) керівник закладу       

В) педагогічна рада

Запитання 29

29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена

Б) має судимість за вчинення злочину; за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією

В) позбавлена права обіймати відповідну посаду

Г) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади"

Д) вірні твердження, зазначені у пунктах А і Б

Е)  всі твердження вірні

Запитання 30

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган

Б) керівник закладу освіти

В) педагогічна рада

Г) вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти

Д) вірні твердження Б і В

Е) всі твердження вірні

Запитання 31

31. Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) засновник     

Б) керівник закладу освіти   

 В) педагогічна рада

Запитання 32

32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

варіанти відповідей

А) на засновників закладів освіти

Б) виключно на керівників закладів загальної середньої освіти

В) засновників та керівників відповідних закладів освіти

Запитання 33

33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

варіанти відповідей

А) якщо на засіданні присутні більше половини її складу

Б) якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу

В) якщо на засіданні присутні не менше три четвертих її складу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест