Знавці англійської мови

Додано: 17 листопада 2019
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 12 разів
10 запитань
Запитання 1

Скільки літер в англійському алфавіті?

варіанти відповідей

25

26

33

Запитання 2

Скільки голосних літер в англійському алфавіті?

варіанти відповідей

7

5

6

Запитання 3

Яке буквосполучення читається в англійській мові як звук [ð]?

варіанти відповідей

ch

sh

th

Запитання 4

Яке буквосполучення в англійській мові читається як звук [w]?

варіанти відповідей

wr

wh

ow

Запитання 5

Знайдіть пропущене в слові буквосполучення.

Engli__

варіанти відповідей

sh

ch

ph

Запитання 6

Яка частина мови перекладається з англійської, як дієслово?

варіанти відповідей

Noun

Adjective

Verb

Запитання 7

Знайдіть прикметник (adjective) серед запропонованих варіантів

варіанти відповідей

clever

kitten

house

Запитання 8

Що допомагає нам у вивченні англійської мови? Позначте всі правильні відповіді

варіанти відповідей

Інтернет

Ігри

Газети, журнали

Телебачення

Запитання 9

Оберіть той варіант, в якому перераховуються члени сім'ї

варіанти відповідей

Mother, sun, father, uncle

Father, son, granny, aunt

Sister, brother, cousin, girl

Запитання 10

В якому з варіантів перераховуються назви шкільних предметів?

варіанти відповідей

History, music, Ukrainian, English

Ukrainian, Music, Craft, Art

Germany, Ukraine, England, France

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест