29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки. Дзвійнкі й глухі приголосні звуки. Тверді й м'які звуки.

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 10 разів
12 запитань
Запитання 1

Звуки саме людського мовлення вивчає розділ науки про мову, який називається ...

варіанти відповідей

фонетикою

графікою

орфоепією

орфографією

Запитання 2

Розділ науки про мову, що вивчає правильну вимову слів, називається ...

варіанти відповідей

фонетикою

графікою

орфоепією

орфографією

Запитання 3

Щоб передати на письмі, як вимовляється слово, використовують ...

варіанти відповідей

алфавіт

фонетичну транскрипцію

лінійку та простий олівець

розділові знаки

Запитання 4

Звуки мовлення поділяються на (оберіть дві відповіді)

варіанти відповідей

голосні

наголошені

дзвінкі

приголосні

Запитання 5

В українській мові ... звуки/звуків.

варіанти відповідей

33

6

32

38

Запитання 6

Оберіть "зайвий" звук.

варіанти відповідей

[а]

[й]

[о]

[у]

[е]

[и]

[і]

Запитання 7

В українській абетці ... літери.

варіанти відповідей

23

34

33

43

Запитання 8

Сусідом "г" і "д" є літера

варіанти відповідей

в

е

ж

ґ

Запитання 9

Оберіть дзвінкий звук, який є парою глухому приголосному [ф]

варіанти відповідей

[в]

[л]

немає пари

[б]

Запитання 10

Оберіть звук, який не буває м'яким.

варіанти відповідей

[д]

[з]

[к]

[л]

Запитання 11

Скільки букв і звуків у слові ґедзь?

варіанти відповідей

4 б., 5 зв.

5 б., 3 зв.

5 б., 4 зв.

5 б., 5 зв.

Запитання 12

Оберіть правильний варіант фонетичної транскрипції слова місяць.

варіанти відповідей

[м′іс’яц′ь]

[м’íс′ац]

[місйáц′]

[м’íс′ац′]

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест