24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Тести з географії по темі "Політична карта світу" для учнів 10 класу ЗЗСО та студентів І курсу навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ОКР "молодший спеціаліст"І-ІІ

Про матеріал
Тести з географії по темі "Політична карта світу" для учнів 10 класу ЗЗСО та студентів І курсу навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації ОКР "молодший спеціаліст"І
Перегляд файлу

Вступ. Політична карта світу

І Варіант

Оберіть одну правильну відповідь

1. Позначте твердження яке розкриває поняття « Економічна і соціальна географія світу»:

а) досліджує проблеми збереження природи Землі;

б) вивчає окремі країни або регіони;

в) вивчає територіальну організацію людського суспільства та його господарства;

г) досліджує природні умови та ресурси Землі

 

2. Історико-географічні регіони відрізняються один від одного

а) кількістю країн, що розташована на території регіону;

б) особливістю історичного розвитку;

в) наявністю природних бар'єрів;

г) ступеню внутрішньої єдності, який залежить від історичного розвитку.

 

3. Яка з названих територій не є історико-географічним регіоном:

а) Західна Європа;

б) Південна Азія;

в) Росія;

г) Латинська Америка.

 

4. На сучасній політичній карті світу нараховують:

а) біля 100 країн;

б) більше 200 країн;

в) більше 300 країн;

г) біля 150 країн.

 

5. Політично незалежна держава називається:

а) суверенною;

б) залежною;

в) протекторатом;

г) залежною територією.

 

6. Держава, до якої не належать самокеровані утворення, називається:

а) Федерацією;

б) Конфедерацією;

в) Унітарною;

г) Унією.

 

7. Виберіть державу з федеративним устроєм:

а) Італія;

б) Японія;

в) США;

г) Франція.

 

8. Виберіть державу з монархічною формою правління:

а) Норвегія;

б) Греція;

в) Італія;

г) Індія.

 

9. Виберіть державу з республіканською формою правління:

а) Нідерланди;

б) Вірменія;

в) Велика Британія;

г) Швеція.

 

10.Виберіть регіон, де розташована найбільша кількість високорозвинених країн:

а) Південно-Західна Азія;

б) Західна Європа;

в) Східна Європа;

г) Північна Америка.

 

11. Для економіки аграрної країни характерним є переважання:

а) сільського господарства;

б) невиробничої сфери;

в) промисловості;

г) сфери послуг.

 

12. У постіндустріальних країнах більша частина населення зайнята:

а) в обробній промисловості;

б) в сільському господарстві;

в) у невиробничій сфері;

г) у добувній промисловості.

 

13. Згідно з міжнародною конвенцією ширина територіальних вод не повинна перевищувати:

а) 20 морських миль;

б) 15 морських миль;

в) 25 морських миль;

г) 12 морських миль.

 

14. Найавторитетніша і найбільша міжнародна організація світу:

а) НАТО;

б) ООН;

в) ЄС;

г) СНД.

 

15. Встановіть відповідність між країнами та формами державного устрою:

а) Кувейт   1. Конституційна монархія.

б) Україна  2. Абсолютна монархія.

в) США   3. Парламентсько-президентська республіка.

г) Швеція   4. Президентська республіка.

    5. Джамахірія.

 

16. Встановіть відповідність між термінами та їх значенням:

а) територія;  1. Суверенна країна з певною територією, господарством і політичною владою в ньому.

б) країна;   2. Частина суходолу з природними і створеними людською діяльністю ресурсами, що має географічне положення.

в) держава;   3. Територія з визначеними кордонами і населенням, що може бути залежною або незалежною в політико-географічному відношенні.

г) колонія.   4. Країни, населення яких позбавлене економічної і політичної самостійності.

 

17. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом:

а) федерація;   1. Керується з одного центру і не має у своєму складі самоврядних утворень.

б) конфедерація;  2. Союзна держава, до якої входять самоврядні території, що мають повну політичну і економічну самостійність.

в) унітарна держава  3. Союз держав, що об'єднуються для розв'язання певних політичних чи воєнних цілей, зберігаючи при цьому свою самостійність.

г) унія    4. Об'єднання держав під скіпетром одного монарха.

 

18. Виберіть фразу, яка характеризує відповідну країну:

а) високорозвинена країна Західної Європи; 1. Уругвай.

б) країна Латинської Америки

із середнім рівнем розвитку;    2. Республіка Корея

в) постсоціалістична країна;    3. Словаччина.

г) нова індустріальна країна.    4. Данія.

         5. Японія.

 

19. Поряд з подіями укажіть відповідні етапи формування політичної карти світу:

а) давній;    1. Великі географічні відкриття.

б) середньовічний;  2. Існування Стародавньої Греції.

в) новий період;  3. Існування Візантійської імперії.

г) новітній період;  4. Розпад колоніальної системи.

 

20. Знайдіть відповідність між міжнародними організаціями цілями та їх характеристикою:

а) ООН;  1. Військово-політичний союз, створений в 1949 р.

б) ЄС;   2. Універсальна міжнародна організація, створена в 1945 році.

в) НАТО;  3. Організація 13-ти нафтодобувних країн світу.

г) ОПЕК.  4. Найбільш потужне регіональне інтеграційне утворення з 1992 р.

 

21. Поряд із подіями укажіть відповідні етапи формування політичної карти світу:

а) давній;   1. Проголошення суверенітету держав колишніх республік СРСР

б) середньовіччя;  2. Епоха утвердження капіталізму.

в) новий період;  3. Утворення держави Київська Русь.

г) новітній період.  4. Виникнення Карфагену, Єгипту.

 

22. Установіть характерні типи країн за рівнем сформованості господарства:

а) економічно розвинуті;  1. Понад 120 держав Азії; Африки; Латинської Америки і Океанії; значні зміни – у другій половині ХХ ст..

б) країни, що розвиваються; 2. Зберігаються адміністративні методи управління господарством.

в) країни централізовано

керованої економіки;  3. Володіють величезними фінансовими ресурсами 9/10 іноземних інвестицій

г) країни нової

індустріалізації.  4. Динамічна перебудова господарства, за рахунок іноземних інвестицій.

 

23. Визначити відповідність між країнами і їх географічним положенням:

а) континентальне;   1. Україна.

б) приморське;    2. Білорусія.

в) країна-архіпелаг;   3. Ісландія.

г) острівні.    4. Японія.

 

24. Підібрати країну, яка відповідає певному підтипу країн:

а) країни Великої сімки;    1. Нова Зеландія.

б) малі високорозвинені країни;  2. Бельгія.

в) країни переселенського капіталізму; 3. Канада.

г) нові індустріальні країни.   4. Мексика.

        5. Іспанія.

 

25. Оберіть підтип країни, яка відповідає такій характеристиці:

а) постсоціалістичні країни;  1. Австралія.

б) країни – експортери нафти;  2. Ангола.

в) найменш розвинені країни;  3. Венесуела.

г) країна Південної півкулі.  4. Польща.

       5. Франція.

 

26. ООН має 16 спеціалізованих установ. Які завдання виконують найбільші серед них:

а) ЮНЕСКО;   1. Продовольча і с/г організація.

б) ФАО;    2. Міжнародний валютний фонд.

в) ІМФ;  3. Організація з питань освіти, науки, культури.

г) ЮНІДО.   4. Промислового розвитку.

 

27. Встановіть критерій для визначення рівня економічного розвитку країни:

а) площа країни;

б) розміри природних ресурсів;

в) кількість і якість трудових ресурсів;

г) валовий національний або валовий внутрішній продукт.

 

28. Визначте етап, що відображає найбільш значущі зміни на політичній карті світу:

а) середньовічний період;

б) новітній період;

в) новий період;

г) давній період.

 

29. Визначте правильність наведеного твердження: « У світі більше республік ніж монархій».

а) так;

б) ні.

 

30. Визначте правильність наведеного твердження: «У республіках і конституційних монархіях законодавча влада належить парламенту, а виконавча – уряду».

а) так;

б) ні.

docx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
15 квітня
Переглядів
948
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку