21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Тренінг для батьків на тему: «Здоров'я дітей у наших руках»

Про матеріал

Конспект тренінгу для батьків дітей з порушеннями інтелектуального розвитку на тему: "Здоров'я дітей у наших руках", спрямований на ознайомлення та залучення батьків до впровадження здоров'язберігаючих технологій.

Перегляд файлу

 

 

Конспект тренінгу для батьків на тему:

«Здоровя дітей у наших руках»

 

 

          Теоретична частина

Використання тренінгових форм роботи з батьками з формування здорового способу життя молодого покоління в сім'ї

Батьківський тренінг - це особлива систематична форма роботи з батьками. Робота з батьками й батьківський тренінг включають терапевтичний аспект. Батьки складають частину оточення дитини, тому зміни в поведінці й способі життя батьків впливають на досвід дитини.

Принципи роботи з батьками мають ряд особливостей. Сім'я обов'язково повинна бути включена в процес ФЗСЖ, а сімейні ресурси самодопомоги з самого початку є складовою частиною тренінгового заняття. Форма й зміст роботи з батьками і часові рамки співробітництва повинні відповідати часовим і персональним можливостям, потребам і ціннісним установкам і цілям сім'ї. Робота з батьками укріплює стабільність сім'ї. Батьківський тренінг - оптимістична форма роботи з батьками, яка переконує батьків у необхідності активної спільної роботи на користь дитини.

Як метод батьківський тренінг є опосередкованим підходом до ФЗСЖ дітей. Вплив включає роботу з батьками, яка не обов'язково передбачає присутність дітей. Концепція батьківського тренінгу може мати більш складні цільові установки: спільна робота з батьками скерована на зміну системи цінностей, цільових установок, здатності до переживань, а також поведінки й способу життя батьків. Вона служить завданню ФЗСЖ дитини й сприяє процесу її розвитку шляхом досягнення кращого взаєморозуміння між батьками й дитиною, адекватних форм виховної взаємодії, зняття напруги, покращення настрою й забезпечення більших можливостей для подолання труднощів.

Етапи та завдання проведення батьківського тренінгу

Завдання першого етапу тренінгу: навчання вмінню бачити

Варіанти завдань можуть включати:

- опис батьками проблемних ситуацій в сім'ї, які можуть бути використані в процесі тренінгу;

- показ проблемної ситуації в рольовій грі (виконання рольової гри);

- систематизоване спостереження за поведінкою під час організованих вправ.

Алгоритм опису ситуації:

1. змістовна сторона ситуації;

2. місце події;

3. учасники ситуації;

4. що було сказано (мовлення);

5. якими жестами та мімікою це супроводжувалося (способи самовираження);

6. як підтримувався контакт (візуальний контакт);

7. як розгорталися події в часі (часові співвідношення).

У процесі таких занять виробляється спільний погляд на проблемну ситуацію, стають зрозумілими «анатомія» процесу взаємодії і ситуативні дані. Важливо, що інтерпретацію й оцінку висловлюють батьки, які описують ситуацію.

Завдання другого етапу тренінгу: інтерпретація й оцінки

Під інтерпретацією ми розуміємо систематизацію виявлених взаємодій, яка робить зрозумілою конфліктну ситуацію. Оцінка вказує на те, наскільки інтерпретована ситуація може чи не може бути використана для певної виховної мети.

За допомогою демонстраційних експериментів можна досягати таких навчальних цілей:

- навчити розумінню того, що поведінка, сприйняття, а також емоційне переживання залежать від впливу середовища;

- навчити розрізняти наміри й фактичний вплив виховних дій і контролювати ефективність власної поведінки;

- навчити бачити вплив таких виховних дій на безпосереднє переживання й поведінку дитини;

- навчитися розпізнавати доцільну й недоцільну допомогу, виходячи із функціонального взаємозв'язку між дією і результатом, й оцінювати поведінку в залежності від мети дії.

Результатом є «функціональна анатомія» процесів виховної взаємодії, які мають відношення до проблемних ситуацій в сім'ях, які були представлені на першому етапі тренінгу.

Завдання третього етапу тренінгу: вироблення можливих дій

Робота по вирішенню проблеми підрозділяється на наступні кроки:

- аналіз проблемної ситуації;

- збирання ідей, спрямованих на вирішення проблеми (мозковий штурм);

- пошук альтернативних шляхів вирішення в процесі рольової гри.

 

 

Сценарій тренінгового заняття

«Здоров’я дітей у наших руках»

1. Загальна характеристика тренінгу

Мета: підвищити рівень усвідомлення власної відповідальності за стан свого здоров'я та здоров'я членів сім'ї залежно від обраного способу життя, визначити можливі шляхи та ресурси сім'ї у формуванні фізичного здоров'я дітей та інших членів родини.

Хід заняття

Вступ

Повідомлення теми тренінгу «Здоров’я дітей у наших руках».

Знайомство. Ведучий пропонує учасникам групи назвати себе, а також назвати, наприклад, свою улюблену страву дитинства, найулюбленіший вид активних занять і відпочинку вдома.

 •                 Анкетування батьків «Здоров’я моєї дитини».
 •                 «Кольоротест» - моє самопочуття «тут і тепер».

Тренер пропонує оцінити своє самопочуття «тут і тепер» (настрій, фізичний стан тощо) за допомогою «кольоротесту». Для цього слід зафарбувати картку певним кольором, який відображає стан людини на початку заняття. Процедура заповнення «кольоротесту» повторюється на початку і в кінці кожного заняття. Дані використовуються для оформлення «Карти настрою». Вона має вигляд великого аркуша паперу зі списком усіх учасників, де поруч приклеюються картки учасника (одна - зафарбована на початку, а інша - у кінці заняття). Це своєрідна діагностика зміни настрою учасників тренінгу, яка дозволяє відстежувати настрій кожного і при необхідності покращувати стан кожного учасника, приділяючи йому особливу увагу.

Таблиця відповідності кольору.

Червоний - активне прагнення до діяльності.

Жовтий - позитивний емоційний стан.

Зелений - спокійний стан.

Синій - прагнення до визнання.

Коричневий - напруга.

Чорний - стан хвилювання.

Білий - важко щось відповісти.

Основна частина тренінгу

1. Оцінка рівня поінформованості про проблему.

 •                 Вправа «Чим ми схожі, і чим різні». 

Мета - дати можливість членам групи відчути подібність і різницю сімей кожного, ближче познайомитися один з одним, привернути увагу до оцінки фізичного аспекту у ФЗСЖ сім'ї.

Наприклад, ведучий пропонує учасникам об'єднатися в такі групи:

Перша група

 

Друга група

 

Третя група

 

Постійно самі займаються спортом, зарядкою тощо

Займаються спортом разом з дітьми

 

У сім'ї не займаються фізичною культурою

Відпочивали влітку

на природі самі

Відпочивали влітку на природі з дітьми

Сім'я хворіє досить рідко

 

Частіше хворіють самі

Частіше хворіють діти

Сім'я особливих проблем з апетитом її членів не відчуває

Мають поганий апетит

Поганий апетит у дитини

Не відпочивали сім'єю

 

Курять

Курять діти

У сім'ї не курять зовсім

 

Свій стан здоров'я оцінюють як добрий

Свій стан здоров'я оцінюють як задовільний

Свій стан здоров'я оцінюють як незадовільний

 

Після виконання вправи учасники обмінюються враженнями, думками, відчуттями стосовно оцінки здоров'я власного та здоров'я сім'ї.

 • Презентація здоров’язберігаючої роботи у 2 класі.
 • Презентація здоров’язберігаючої роботи на групі продовженого дня у 1, 2 класах.
 • Опитувальник «Фізичний аспект життєдіяльності дитини в сім’ї».

Завдання: батькам пропонується для заповнення позитивний опитувальник із формування здорового способу життя дитини в сім'ї (фізичний аспект).

Кожний пункт опитувальника складається із двох речень у стверджувальній формі. Пари речень характеризують один із проявів життєдіяльності дитини чи сім'ї. Батьки вибирають і відмічають одне з двох висловлювань, яке більше підходить для їхньої сім'ї, дитини.

Опитувальник «Фізичний аспект життєдіяльності дитини в сім'ї»

Після заповнення опитувальника доцільно провести обговорення результатів

1. Дитина регулярно займається фізкультурою (спортивна секція, вправи, гімнастика).

2. У вихідні дні ви з дитиною буваєте за містом, на природі.

3. Дитина їсть у помірних кількостях, із задоволенням, і все, що запропонують.

4. Дитина засинає вчасно, просинається легко.

5. Дитина одержує задоволення від комфорту й затишку в домі.

6. Дитині подобається носити красивий одяг.

7. Дитина сама просить поміняти брудний одяг.

1. Моя дитина займається фізкультурою рідко і без задоволення.

2. Для спільних прогулянок не вистачає часу.

3. У дитини проблеми з апетитом (їсть дуже мало, багато, вибірково).

4. Дитина не хоче лягати спати і просинається з труднощами.

5. Дитина байдужа до чуттєвих компонентів повсякденного життя.

6. Дитині байдуже, як і в що вона одягнута.

7. Може одягнути брудний одяг, не проявляє ініціативи в тому, щоби поміняти одяг.

відповідей. Цей опитувальник не має «ключа», тому що в ньому немає «секретного замка»: усе, що зліва, більше відповідає потребам дитини в розвитку. Якщо в якійсь сфері справа відмічено 2-3 висловлювання, на це слід звернути увагу батьків. Якщо більшість виборів зосереджено зліва - життя дитини організоване у відповідності з її основними потребами.

Батьки можуть використовувати опитувальний лист як свого роду «пам'ятку» в повсякденному житті.

 • Виступи батьків на тему: «Оздоровлення моєї дитини в сім’ї».

2. Актуалізація проблеми.

 

 • Бесіда «Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей».

«Живі квіти землі» - так поетично назвав дітей Горький. І ми з вами повинні зробити все для того, щоб дати можливість цим квітам повністю розцвісти, розпустити пелюстки.

Тому сьогоднішня наша розмова про відповідальність батьків за збереження здоров'я дітей.

Найперше хочу зупинитися на дотриманні дітьми режиму дня, тобто розпорядку праці, відпочинку, сну, їжі, занять фізичними вправами, інших видів діяльності протягом дня.

Сон — один з важливих елементів режиму дня. Під час сну весь організм відпочиває, а мозок продовжує працювати. Його кровопостачання збільшується і температура підвищується. Кажуть, що в цей час у мозку проходить обробка інформації, яка поступила за день, проводиться її аналіз і сортування, після чого «потрібна» організму інформація закладається в пам'ять.

Тому організація сну школярів вимагає особливої уваги. Головною умовою його повноцінності є тривалість. Вона повинна відповідати віку дитини.

Вік дитини 7-10 років      Сон   11-10 год

11-14 років                                    10-9 год

 15-17 років                                     9-8 год

Скорочення сну на 2-3 год. для дітей 7-10 років порушує кровообіг мозку, зменшує рух, силу нервових процесів. У 12-13-річних школярів таке скорочення сну знижує їх працездатність на ЗО відсотків.

Харчування. Увага до харчування дітей важлива тому, що у шкільному віці найбільше допускається помилок в його організації. Найбільш типовими серед них є: недостатній і нашвидку приготовлений сніданок, відмова від сніданку через дефіцит часу, нерегулярне харчування, шкідливі звички, нераціональне харчування. Ці причини і зумовлюють зростання шлунково-кишкових захворювань.

Заняття фізичними вправами. Вони також повинні займати відповідне місце в режимі дня школяра. Фізичні вправи можуть використовуватися в різних формах: ранкова гімнастика, довгі прогулянки, різні рухливі ігри на повітрі, уроки фізкультури, заняття в спортивних секціях.

Питання для бесіди.

1. Як фізичне виховання дітей у вашій сім'ї впливає на формування особи?

2. Розкажіть про організацію відпочинку у вашій сім'ї.

3. Яких заходів повинні вжити батьки, щоб попередити нещасні випадки з дітьми під час дозвілля?

4. Як спільними зусиллями сім'ї і школи боротися за здоровий спосіб життя?

5. Як реагуєте на шкідливі звички своїх дітей?

6. Які заходи повинні вжити батьки, щоб запобігти схильності дітей до шкідливих звичок?

 • Діалог батьків з медичним працівником школи «Оздоровлення в сім’ї».
 • Вправа «Німе кіно» на тему «Ідеальний вихідний день в сім’ї».

Протягом п'яти хвилин учасникам слід придумати сюжет фільму про те, як живе сім'я протягом вихідного дня. Кожна група визначає для себе, яку частину дня представить, по черзі показує свій фільм за допомогою жестів, міміки, слова вживати не можна. Після того як «фільм» буде показаний, глядачам пропонується озвучити картину. Слід звернути увагу на такі моменти:

- Що це за сім'я?

- Як проводять свій вихідний день члени сім'ї?

- Які стосунки, кого і з ким у сім'ї?

- Що робить життя сім'ї цікавим і здоровим, а що не сприяє цьому?

- Які резерви та можливості, на вашу думку, характерні саме для цієї сім'ї?

 • Вправа «Режим дня моєї дитини».

3. Пошук шляхів розв'язання проблеми, отримання інформації

Завдання: кожна група повинна запропонувати власне бачення шляхів розв'язання окреслених проблем стосовно формування здорового способу життя (фізичний аспект) на основі методу «Сімейна розстановка». Сімейну розстановку здійснюють учасники кожної групи з позицій обраних ролей за можливими напрямами:

- дотримання в сім'ї гігієнічних норм і правил;

- режим - відповідно до віку й індивідуальних можливостей організму дитини;

- організація раціонального харчування;

- розумне й систематичне загартування;

- системність і послідовність використання фізичних вправ;

- протидія шкідливим звичкам;

- модель життя сім'ї у вихідний день.

Наприкінці провести обмін враженнями учасників тренінгу щодо обговорення шляхів ФЗСЖ дитини в сім'ї (фізичний аспект). 

Заключна частина роботи

 • «Кольоротест» - моє самопочуття «тут і тепер».
 • Анкетування батьків «Здоров’я моєї дитини».
 • Практичні корекційні вправи для дітей.
 • Підведення підсумків тренінгу.

У кінці заняття ввитель пропонує всім учасникам по черзі поділитися враженнями, думками, почуттями.

 

Ми за здоровий спосіб життя!!!

 

Дякую за увагу!

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Dubovaya Olga
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
18 березня 2018
Переглядів
4792
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку