Урок "Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання."

Про матеріал
Розробка плану проведення лабораторної роботи з визначення коефіцієнта тертя ковзання.
Перегляд файлу
  1. клас

 

Тема. Лабораторна робота № 9 . Визначення коефіцієнта тертя ковзання.

Мета: продовжити формування навичок практичного дослідження залеж-

ності фізичних величин: коефіцієнта тертя ковзання від сили тертя та сили нормального тиску.

Очікувані результати: знаннєвий компонент: учні оперують поняттями механіки: сила, сила тертя, сила нормального тиску; розуміють умови зміни сили тертя; діяльнісний компонент: учні збирають установку для дослідження, проводять розрахунки на використання формули сили тертя, інтерпретують результати експериментальних досліджень; ціннісний компонент: учні оцінюють на якісному рівні результати застосування знань з механіки в реальних життєвих ситуаціях.

Ключові компетентності, що формуються на уроці.

Спілкування державною мовою - сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників державною/рідною мовою; описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо); брати участь у дискусії.

Математична компетентність - застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, опрацювання та оцінювання результатів експерименту.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях - за допомогою фізичних методів в групі досліджувати природу.

Ініціативність і підприємливість - застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності.

Соціальна й громадянська компетентності - активно працювати в групах, розподіляти ролі, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного освітнього середовища,  учнівського колективу.

Екологічна грамотність і здорове життя - застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших.

Обізнаність і самовираження у сфері культури - виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.

Тип уроку: формування компетентностей.

Обладнання: набір тягарців, маса яких відома, динамометр, дерев’яний брусок з гачком, дерев’яна планка, дерев’яний циліндр зі скобою, таблиця значень коефіцієнта тертя ковзання для різних поверхонь.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап. Контроль відвідування учнями занять.

Оголошення теми уроку, узгодження мети та очікуваних результатів.

II. Актуалізація та корекція опорних знань. Фронтальне опитування

1. Наведіть приклади  спостережень і дослідів, що показують існування тертя.

2. Яку силу називають силою тертя?

3. У чому причини існування тертя?

4. Які види тертя ви знаєте?

5. Як можна виміряти силу тертя?

6. Як показати, що сила тертя залежить від сили, яка притискає тіло до поверхні?

7. Як показати на дослідах, що за однакових навантажень сила тертя ковзання буде більша за силу тертя кочення?

8. Як обчислити коефіцієнт тертя ковзання? Які одиниці вимірювання він має? (Запис формули  = на дошці).

9. Тертя шкідливе чи корисне для нас?

10. Як можна змінити силу тертя? Наведіть приклади із власного життя.

III. Мотивація навчальної діяльності.

 Поясніть фізичний зміст приказок:

  1. Суха ложка рота дере.
  2. Не підмажеш – не поїдеш.
  3. Коси коса, пока роса.

Отже, враховувати тертя в житті необхідно. Важливо знати способи зміни сили тертя в залежності від обставин. Під час лабораторної роботи у вас сформуються компетентності такої діяльності.

IV. Виконання лабораторної роботи.

1. Інструктаж із безпеки життєдіяльності дітей.

2. Виконання лабораторної роботи за інструкцією, записаною в зошиті на друкованій основі. Робота в групах.

3. Контроль та коригування діяльності учнів.

V. Підсумок уроку.

Робота з таблицею «Коефіцієнт тертя ковзання деяких речовин». Порівняння отриманого результату з табличним значенням. За можливої розбіжності, спонукати школярів пояснити її, визначити причини.

VI. Рефлексія, обговорення очікуваних результатів.

Рефлексія відбувається фронтально за схемою:

  • Знав …
  • Досліджував …
  • Дізнався …
  • Був здивований …
  • Це мені знадобиться …

VІI. Домашнє завдання.

Повторити §21, розв’язати № 7*, 8 впр.21

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 24.Тертя. Сили тертя
Додано
29 травня
Переглядів
126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку