1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Урок в 4 класі "Природа. 4 пори року"

Про матеріал
Розробка уроку на тему "Природа. 4 пори року" для закріплення вивченого матеріалу з теми
Перегляд файлу

Тема: Природа.Погода.4 пори року.             

4 клас

Розробила: учитель Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Ситник І.В.

Мета: навчальна: активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал за темою "Природа та погода", описувати погоду в різні пори року,виражати своє ставлення до чогось, вдосконалювати компетенції читання,аудіювання й усного монологічного мовлення, збільшення обсягу знань про соціокультурну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалення умінь будувати своє мовне висловлювання,мовну поведінку адекватно цій специфіці;

розвиваюча: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати підчас парної та групової роботи, мотивувати брати участь в іншомовному спілкуванні, активно працювати в парі; розвивати комунікативні, соціальні, здоров’язберігаючі компетенції;

виховна: виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, скріплення навчального матеріалу з життям, загальну культуру учнів, виховувати любов до Батьківщини, до рідної землі, прищеплювати повагу до англійської мови.

Обладнання: підручник, робочий зошит, словник,картинки " Пори року",аудіо/відео презентації, дидактичний матеріал.

                                           Хід уроку

І.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1.Привітання:

-Учні хором повторюють вірш "Good morning!"

-Now look, listen and repeat "Double Phonics Chant"

(Учні хором повторюють за диктором англійські буквосполучення з прикладами).

-Учні хором повторюють за вчителем назви днів тижня,місяців та чисел 1-31.

-Бесіда з учнями за датою та днем тижня.

2.Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we’ll be speaking about seasons, weather, nature and learning new words

(Просмотр презентації "Weather").

-Now, let’s repeat after me expressions about weather and tell me: "What is the weather like today?"

-Is it cold today?- Yes, it is cold today.

-Is it muddy today?- No, it is not muddy today.

(Бесіда і відпрацювання лексики йде з опорою на таблицю і тематичні картки- Етап перевірки розуміння змісту через твердження "так" чи "ні").

3.Перевірка домашнього завдання (ex.2 p.98)

Клас працює фронтально-перевіряється дом.завдання.

ІІ.Основна частина уроку.

1.Етап читання:

-Учні підготовлені до читання,методом бесіди учитель повторила з учнями вирази про погоду,учні хором відповідали, чи така сьогодні погода.

-Читання тексту "It is cold in December..."

- Tell me, please, it’s "True" or "False"?

1.It is cold in December. (True)

2.It is windy in February. (False)

3.It is snowy in January. (True)

4.The sky is blue in February. (False)

5.It is foggy in January. (False)

2.Етап говоріння:

а) Розвиток умінь говоріння здійснюється за допомогою карток на дошці

-Read and Match.

-Учні спочатку складають речення самостійно, потім ланцюжком ці речення читають:

There are a lot of flowers                        in winter.

There are  a lot of yellow leaves               in spring.

There is much snow                                  in summer.

There is green grass                                 in autumn.

б)Робота в парах (учні по черзі ставлять питання один одному і відповідають).

-What is your favourite season?- My favourite season is...

-Учитель постійно контролює мовленнєву діяльність учнів та побудову речення.

в) Складання учнями мікро-монологів за допомогою опорних карток:

T: Say about your favourite season.

-Картки:

-My favourite season is...

I like ... because there is/are...

3.Фізкультхвилинка!

-Let’s  sing and dance!

Song "With my Foot I Tap, Tap, Tap".

4.Етап письма:

Етап письма має мету закріпити на письмі вивчений лексичний матеріал, за допомогою вправи:

-Look and write the names of the seasons.

Find and circle 12 Weather-words.

Write them in the correct columns.

-Учні записують у себе на аркушах та на дошці слова-назви пор року, потім виписують із вправи слова, розподіляючи їх в 4 колонки (за змістом).

ІІІ.Заключна частина уроку.

1.Домашнє завдання:

-повторити ЛО за темою;

- ex.4(а) pр.99 (письмово).

2.Підведення підсумків уроку.

-Thank you for your lesson!

The lesson is over.

Goodbye, children!

-Goodbye,  teacher!

 

docx
Додав(-ла)
Ситник Інна
До підручника
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 4 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
25 березня 2020
Переглядів
625
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку