10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок з захисту Вітчизни. Міжнародне гуманітарне право. 11 клас юнаки.

Про матеріал

План-конспкт уроку з предмета "Захист Вітчизни для роботи з юнаками 11 класів. використано проектовано-перспективний підхід до результатів професійної діяльності.

Перегляд файлу

 

 

 
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

 

РОЗДІЛ II. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

 

для роботи з учнями 11    класів

загальноосвітніх закладів

 

 

 

Тема уроку: Правила поведінки учасників військових дій.

МЕТА:

А) НАВЧАЛЬНА

      Познайомити учнів  із міжнародними  договорами 1864. 1899, 1925, 1949, 1977 років;

 • ознайомити з правилами поведінки учасників бойових Дій;
 • вивчити поняття правил поведінки з військовополоненими, противником та цивільним населенням.

Б) ВИХОВНА

 • Виховувати правову культуру учнів, почуття любові до рідної Вітчизни, формувати гармонійно розвинену особистість продовжувати виховувати високі морально-психологічні якості (відповідальність, старанність, дисциплінованість);
 • виховувати повагу до законодавства України, любов до Батьківщини, дисциплінованість, мужність та гордість за Збройні сили України.

В) РОЗВИВАЮЧА

 • Розвивати у учнів логічне мислення, увагу етику та культуру спілкування, почуття  координації  і  співпраці при виконанні обов’язків в умовах складної обстановки.

Очікувані результати:

Учень повинен характеризувати кодекс поведінки учасни­ка бойових дій, міжнародні розпізнавальні знаки; називати правила поведінки учасника військових дій; вміти обґрун­товувати необхідність дотримання правил поведінки сол­дата в бою згідно норм МГП.

 

Обладнання та матеріали:

Бойовий статут ЗСУ, малюнки міжнародних пізнавальних знаків.

Базові поняття й терміни:

Правила поведінки з пораненими на полі бою противником.

Правила поведінки з військовополоненими.

Правила поведінки з цивільним населенням в районі бойових дій.

Форма проведення: урок.

Методи проведення:

розповідь, бесіда, пояснення.

Місце проведення: .

Тип уроку:

комбінований.

Структура уроку

I.     Організаційний етап.......................................................................2 хв.

II.    Тренування особового складу.......................................................5 хв.

III. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.................................................................................................7 хв.

IV.    Вивчення нового матеріалу.........................................................16 хв.

1.  Провила поведінки з пораненими на полі бою.

2.  Правила поведінки з військовополоненими.

3.  Правила поведінки з цивільним населенням в районі бойових дій.

V.    Узагальнення, систематизація й контроль знань

та вмінь учнів........................................................................................12 хв.

VI.   Підбиття підсумків уроку.............................................................2 хв.

VII.  Домашнє завдання............................................1 хв.

Хід уроку

І.   Організаційний етап

1. Перевірка  загального санітарного стану класу. Та готовності учнів до уроку.

ІІ.  Тренування особового складу

1. Доповідь командира взводу про готовність до заняття.

2. Відповідь на привітання з учбового місця.

3. Перевірка відсутніх.

III. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

А. Фронтальна бесіда  з учнями(узагальнення знань, отриманих на минулому уроці з розділу МГП за 10 клас).

1. Дайте визначення поняття «збройні сили держави». 2. Які дві категорії учасників бойових дій розрізняє міжнародне право? 3. Кого називають «комбатантами»? 4. Хто належить до «некомбатантів»? 5. Яка відмінність між розвідником та шпи­гуном? 6. Хто з них користується статусом військовополоненого при захопленні в полон? Відповідь обґрунтуйте. 7. Кого відносять до найманців і чим вони від­різняються від добровольців (волонтерів)? 8. За яких умов комбатант перестає бути об'єктом військових дій супротивника? 9. Хто з громадян України визна­ється учасником міжнародних миротворчих операцій (миротворцем)? 10. Кого і на підставі якого документа визнають учасником бойових дій?

11. Що таке «методи ведення війни» і які з них заборонені під час ведення воєнних дій Міжнародним гуманітарним правом?

 12. Що таке «засоби ведення війни» і які з них заборонені під час ведення воєнних дій Міжнародним гуманітарним правом?

13. Як відрізнити воєнну хитрість від віроломства? 14. Які вимоги Міжнародного гуманітарного права слід ураховувати під час планування й здійснення основних видів бойового забезпечення? Хто саме має це робити?

ІІІ Б. . Повідомлення теми мети і завдань уроку.

Записуємо на дошці: Тема : Правила поведінки учасників військових дій.

На уроці ми розглянемо питання:

1.   Правила поведінки з пораненими на полі бою.

2.   Правила поведінки з військовополоненими.

3.   Правила поведінки з цивільним населенням в районі бойових дій.

 

IV.   Вивчення нового матеріалу

1 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ.

  Правила поведінки з пораненими на полі бою.

Як у ході воєнних дій, так і після виконання поставленого завдання, командир повинен вжити всіх заходів щодо розшу­ку і збору поранених, хворих та осіб, які потерпіли корабель­ну аварію (аварію літального апарата), а також щодо захисту їх від мародерства і забезпечення їм необхідного догляду.

Усім пораненим, хворим і особам, які потерпіли корабель­ну аварію (аварію літального апарата), незалежно від того, до якої сторони вони належать, в максимально можливій формі та у найкоротші терміни надаються медична допомога і до­гляд, яких потребує стан їхнього здоров'я.

Командири, які змушені залишити противнику поране­них або хворих, повинні залишити разом з ними для догля­ду, наскільки дозволяє обстановка, частину свого санітарного персоналу та необхідного спорядження.

Тільки-но дозволить обстановка, командири повинні ор­ганізувати реєстрацію даних, які сприяють встановленню особистості поранених, хворих та осіб, які потерпіли кора­бельну аварію (аварію літального апарата). Наприклад, дані

посвідчення особи, особливості поранення або захворювання тощо.

Командири можуть звертатись із закликом до місцевих жителів та гуманітарних організацій добровільно збирати по­ранених і хворих та доглядати за ними, за умови, що такі дії будуть здійснюватись під контролем військового коман­дування.

Організація своєчасного розшуку, збору, розпізнавання та виносу з поля бою, поховання тіл загиблих та померлих військовослужбовців є одним із обов'язків командирів.

Командири можуть звернутися до цивільного населення, суспільствам допомоги, таким, як Національні суспільства Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, а також до капіта­нів нейтральних торговельних судів, яхт і інших плавучих засобів із закликом підбирати і надавати догляд пораненим і потерпілим в аварії корабля, а також підбирати і розпізнавати мертвих.

 

2. НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ.

 

Правила поведінки з військовополоненими.

Захоплені військовополонені (комбатанти) повинні:

бути піддані обшуку і роззброєні;

одержувати захист;

при необхідності одержувати медичну допомогу;

бути евакуйовані.

Роззброювання містить у собі пошук і вилучення устаткування і документів, що представляють військову цінність (наприклад, боєприпасів, карт, наказів, матеріалів телекомунікаційного зв'язку і кодів). Таке встаткування і документи стають військовими трофеями.

Військовополонений має право залишити в себе посвідчення особи і розпізнавальний медальйон, особисте майно, наго­роди, знаки розрізнення, предмети, що мають суб'єктивну цінність, а також військове обмундирування і захисне встаткування, наприклад, сталеву каску, протигаз і захисний одяг.

Чекаючи евакуації захоплені комбатанти:

 • не повинні без необхідності піддаватися небезпеці воєнних дій;
 • не повинні принуждатися до участі в діях, що мають військовий характер і мету;
 • повинні бути захищені від актів насильства, образ і принижень;
 • у разі потреби одержувати першу медичну допомогу.

Евакуація із зони воєнних дій повинна бути організована і почата, як тільки це дозволять обставини.

У випадку виникнення сумніву щодо юридичного статусу осіб, що безпосередньо приймали участь у воєнних діях, до таких осіб варто ставитися як до військовополонених і еваку­ювати їх із зони воєнних дій. Для полегшення остаточного ви­значення їхнього статусу по каналах евакуації рекомендуєть­ся повідомляти обставини, при яких вони були захоплені.

З військовополоненими слід поводитись гуманно, не допускати щодо них актів насильства та залякування.

Військовополонені у повному обсязі зберігають свою цивільну правоздатність, якою вони користувались до полону.

Пораненим і хворим із числа військовополонених повинна надаватись своєчасна медична допомога.

До офіцерів та військовополонених, які прирівняні до них, необхідно ставитися з повагою, відповідною до їхнього звання та віку.

Військовополонені підпорядковуються законам, військо­вим статутам і наказам тієї держави, збройні сили якої їх захо­пили. Остання має право вжити судових або дисциплінарних заходів відносно будь-якого військовополоненого, який скоїв порушення цих законів, військових статутів або наказів. Вій­ськовополонений може бути покараний лише один раз за один і той же проступок або по одному і тому ж звинуваченню.

Статус військовополоненого і право на відповідне поводження з ним набирають силу з моменту взяття військовослужбовця у полон.

Військовополонений зобов'язаний пред'являти своє посвідчення особи за будь-якої вимоги.

Посвідчення особи у військовополоненого не вилучається, а за відсутності такого йому оформляється і видається тим­часове посвідчення особи.

 

3 НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ.

 

Правила поведінки з цивільним населенням в районі бойових дій.

Цивільне населення та окремі цивільні особи знаходяться під захистом, який забороняє:

 • перетворювати їх в об'єкти нападу;
 • використовувати для захисту певних пунктів або райо­нів від нападу противника (зокрема, для захисту військових об'єктів);
 • здійснювати напади невибіркового характеру.

Жінки і діти користуються особливою повагою, міжнародне гуманітарне право передбачає їх захист від зґвалтуван­ня, примусу до проституції та будь-яких інших непристойних зазіхань. У місцях позбавлення волі матері і діти повинні розташовуватися разом.

Цивільні особи, які підозрюються в участі у збройному конфлікті, затримуються і передаються правоохоронним ор­ганам. До моменту передачі забезпечується їхня охорона від можливого зазіхання на фізичну недоторканність.

Забороняється знищення, вивіз або приведення в несправ­ність об'єктів, що необхідні для виживання цивільного,насе­лення (запасів продуктів харчування, сільськогосподарських районів, у яких виробляються продукти харчування, посівів, худоби, споруд, призначених для постачання питною водою і збереження її запасів, іригаційних споруд тощо), якщо вони не використовуються в інтересах військових частин (підрозділів) противника або прямої підтримки їх бойових дій.

Знищення, вивезення або приведення в несправність таких об'єктів не повинно призводити до голоду та вимушеного виїзду цивільного населення.

Припускається знищення, вивезення або приведення в не­справність об'єктів, які необхідні для виживання цивільного населення, в інтересах оборони своєї національної території від вторгнення противника у разі воєнної необхідності.

Цивільні особи і особи, які не входять до складу збройних сил, не є комбатантами. Вони не мають права брати участь в озброєних діях.

Цивільні особи не повинні піддаватися нападу, якщо тільки вони не беруть безпосередньої участі у військових діях.

V.    Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Фронтальна бесіда з класом за питаннями:

1. Для чого створено Кодекс поведінки учасника бойових дій? 2. Розкажіть товаришу про правила поведінки учасника бойових дій. 3. Обґрунтуйте необхідність дотримання пра­вил поведінки солдата в бою відповідно до норм МГП. 4. Розкажіть товаришу про правила поведінки з пораненим на полі бою противником. 5. Розкажіть товаришу про правила поведінки з пораненими та особами, що зазнали ко­рабельної аварії на морі зі складу військ противника. 6. Розкажіть товаришу про правила поведінки з військовополоненими противника. 7. Розкажіть товаришу про правила поведінки з цивільним населенням. 8. Які об'єкти розрізняють у період збройного конфлікту на території воюючих сторін? 9. Яка особа визнається найманцем і яке покарання в Україні передбачено за найманство?

 

VI.   Підбиття підсумків уроку

 

1.   Зробити загальну оцінку класу.

2.   Відмітити кращих учнів на занятті.

3.   Перевірка ступеню засвоєння нового матеріалу учнями.

Сподіваюсь, що за необхідності ви використаєте отримані знання для допомоги потерпілим. Всі Ви працювали вміло та злагоджено. Дякую Вам.

 Викладач  повідомляє оцінки учням.

 

VII. Домашнє завдання

Вивчити правила поведінки з військовополоненими.

Прочитати  параграф 2 підручника «Захист Вітчизни. 11 клас».

Записати в зошит правила поведінки з цивільним населенням в районі бойових дій.

 

 

 

 

 

Конспект уроку підготував:

Дудник Віктор Валерійович

 

1

 

doc
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
1121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку