3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Узагальнюючий урок- гра з фізики у 8 класі

Про матеріал

Пояснення до проведення уроку.

Урок узагальнення матеріалу проводився у 8 класі після вивчення теми «Види з'єднання провідників» у формі гри. Тривалість уроку – 80 хвилин.

Клас був розділений на 4 групи по 6 учнів в кожній. У кожній команді був обраний капітан, який виконував функції координатора та фіксував досягнення учнів на бланку роботи групи ( Додаток 5). Правильно виконані завдання учнями оцінювалися як «+», помилкові – як «-», частково виконані або виконані правильно за формулами, але з помилками в обчисленнях отримували оцінку « плюс – мінус».

Етапи уроку, ключові слова, схеми можна написати на дошці або на листах формату А4, також проектувати на екран або інтерактивну дошку. Для зручності роботи учні мають перед собою лист Додатку 2 (врахування вад зору, відблисків дошки, зручності роботи та точності виконання завдання).

Кросворди (Додаток 3)оцінювались учителем, а результат вносився в таблицю роботи групи.

Під час опитування груп групи відповідали по черзі, при неправильній або неповній відповіді право відповіді надавалося іншим групам (учням).

На кожному етапі уроку учителем озвучувалися правила, умови виконання та вид оцінювання ( учитель, самооцінка або взаємооцінка), після кожного етапу відбувався аналіз розв'язку, помилки або нестандартність способу розв'язування завдання. Також учням виділялося 1,5 хвилини часу для внесення результатів роботи на певному етапі.

Оцінювання відбувалося на уроці в межах групи за активністю, правильними розв'язками, результатами опитування та нестандартністю способів розв'язування задач учнями групи (на основі карток – протоколів роботи групи). Учитель міг скорегувати оцінку або погодитися на виставлену групою оцінку при чіткій аргументації групи ( якість роботи, допомога іншим, точність відповідей, активність).

Перегляд файлу

Узагальнюючий урок – гра в 8 класі з теми

«Розв’язування задач на мішане з’єднання провідників»

 

Чабан Віта Григорівна, учитель фізики

КЗО «Українсько – Американський Ліцей»,

М. Дніпро

 

 

    Тема: Розв’язування задач  на мішане з’єднання провідників.

   Мета уроку: Повторити матеріал про електричний струм, закономірності струму під час паралельного та послідовного з’єднання провідників.

      Формування навичок аналізу, алгоритмізації, обчислювальних навичок, розвиток навичок письмової та усної мови; вміння аргументувати процес розв’язування, знаходити різні шляхи розв’язування задач.

     Розширення світогляду учнів, виховання культури мови та письма.

  Обладнання та матеріали для уроку: картки із завданнями для уроку ( тексти задач, схеми для обчислень).

     Кросворди для опитування учнів.

     Картки для звіту роботи групи (оцінювання).

 

Хід уроку:

 1. Повідомлення теми уроку, постановка задач.

На дошці слова – підказки

    Повторити…

    Навчитися…

    Узагальнити…

 1. Опитування з теми, окремі учні – розв’язування кросвордів. ( Додаток 1, Додаток 3)
 1. Що ми називаємо електричним струмом?
 2. Умови для існування електричного струму?
 3. Дія електричного струму на провідник зі струмом.
 4. Які частинки є носіями електричного струму в металах?
 5. Що ми називаємо силою струму?
 6. Формули для обчислення сили струму (3 шт.)
 7. Поняття напруги.
 8. Формули для обчислення напруги ( 2 шт.)
 9. Сформулювати закон Ома для ділянки кола.
 10.  Формула закону Ома для ділянки кола.
 11.  Причини опору провідника.
 12.  Від чого залежить опір провідника?
 13.  Формули для обчислення пору провідника ( 2 шт.)
 14.   Закономірності послідовного опору провідника.
 15.  Закономірності паралельного опору провідника.
 16.  Переваги послідовного з’єднання провідників.
 17. Недоліки послідовного з’єднання опору провідників.
 18.  Переваги паралельного опору провідників.
 19. Недоліки паралельного з’єднання провідників.
 20. Обчислити опори провідників 1 та 2.

 1.  За описаннями назвати прилад:

         А).      У мене всередині є кислота, людей це лякає. Але я не можу без неї існувати.

                   Я – найпоширеніший прилад, я присутній в кожному будинку, оселі.

                   Маю я дві пластини, які чомусь називають електродами.

                   Унаслідок хімічних реакцій пластини заряджаються різнойменними зарядами і тривалий час можуть створювати струм.     (Гальванічний Елемент)

      Б).

                 У мене є корпус та шкала.

                  Я є електроприладом.

                  Є котушка, що розміщена між полюсами магніту.

                  На моїй шкалі розміщена літера А.   (Амперметр)

   В).  

      У мене є брат, дуже на мене схожий.

      На електричній схемі мене зображують  у вигляді кружечка з улюбленою літерою всередині.

       Мої затискачі приєднуються до тих точок кола, між якими треба виміряти напругу.

                 (Вольтметр)

 

 1. Конструкторський конкурс. ( Додаток 2).

   1.

    2. Накреслити схему, в якій лампочка, нагрівач та телевізор (позначити як опір) працюють незалежно один від іншого. Якщо працює хоча б один прилад, горить сигнальна лампочка. При необхідності можна повністю розімкнути мережу загальним рубильником.

 

 1. Розв’язування задач на з’єднання провідників. ( Схеми)

ІІ. Обчислення опору з’єднань:

 1. Визначити загальний опір приведених на схемах з’єднань резисторів. Якщо опір окремого резистора становить 1 Ом.

  

 1. Який загальний опір з’єднання, зображеного на схемі, якщо R1 =R2= 30 Ом, R3=R4 =60 Ом.

 

ІІІ. Зобразити еквівалентні схеми:

 1. Чотири резистори опорами R1 = 3 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 8 Ом з’єднані так, як показано на схемі. Визначити загальний опір цієї ділянки кола.

4. Зобразити еквівалентні схеми з’єднань:

 

ІУ. Якими є невідомі характеристики електричних кіл на даній схемі?

У. Обчислення розподілу струмів та напруг:

 1. Обчислити силу струму в кожному з резисторів, якщо до ділянки прикладена напруга 110 В, а опір кожного резистора становить 200 Ом.

 

 1. Правила техніки безпеки при роботі із електричним струмом (по групам і по питанням) ( Додаток 4)
  1. Використання несправних приладів.
  2. Ремонтування несправних приладів.
  3. Вмикання приладів в мережу.
  4. Можливість використання великої кількості електроприладів.
  5. Вимоги до використання приладів під час грози.
  6. Загальні вимоги до роботи з електроприладами.
 2. Підсумок уроку.

Підведення підсумків роботи в групі:   учні заповнюють форму ( Додаток 5).

 

Звіт про роботу групи:

 

Прізвище

Опитуван

кросворд

Задачі

Конструкт

Активність

Оц.

групи

Оц.

Вчит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що вдалося на уроці:________________________________________________

 

Що сподабалось:______________________________________________________ _______________________________________________________

Що треба змінити: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________

 

 1. Домашнє завдання: повторити тему. Параграфи 20 – 21,

                                         Задачі з диску №№ 126, 131, 137, 139, 149.

                                        Розділ «Це цікаво!» Правила техніки безпеки при роботі з електроприладами.

 

Додаток 3 (кросворди)

Кросворд «Електричний струм» № 1.

 

    При правильному заповненні кросворду у виділених клітинках прочитайте слово.

   Клітинка із номером питання не є клітинкою для букви невідомого слова!

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

4

5

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прилад для вимірювання сили струму.
 2. Одиниця вимірювання напруги в системі СІ.
 3. З’єднання провідників, в якому є розгалуження.
 4. Прізвище вченого, на честь якого названа одиниця вимірювання опору провідників.
 5. Який елемент електричного кола позначається     ?
 6. Одна із дій електричного струму. що використовується в прасці.
 7. Переклади російською «електричне коло» - «электрическая …».
 8. Прилад для вимірювання напруги. що підключається в мережу паралельно.


Кросворд «Електричний струм» № 2.

 

    При правильному заповненні кросворду у виділених клітинках прочитайте слово.

   Клітинка із номером питання не є клітинкою для букви невідомого слова!

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прилад для вимірювання напруги.
 2. Одна із дій електричного струму, що змінює речовину.
 3. З’єднання провідників, основним недоліком якого є ненадійність.
 4. Що в електричній мережі позначають символом  ?
 5. Прилад, про який мріють учні ліцею під час зимових холодів.
 6. Речовина, що добре проводить електричний струм.
 7. Характеристика поля. що чисельно дорівнює відношенню роботи по переміщенню заряду до величини цього заряду.
 8. Інша назва опору.


Кросворд «Електричний струм» № 3.

 

    При правильному заповненні кросворду у виділених клітинках прочитайте слово.

   Клітинка із номером питання не є клітинкою для букви невідомого слова!

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

5

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прилад для вимірювання сили струму.
 2. Одиниця вимірювання напруги в системі СІ.
 3. З’єднання провідників, в якому є розгалуження.
 4. Прилад, що дозволяє пересуванням повзунка змінювати опір та силу струму в мережі.
 5. Який елемент електричного кола позначається  ?
 6. Одна із дій електричного струму. що використовується в прасці.
 7. Переклади російською «електричне коло» - «электрическая …».
 8. Прилад для вимірювання напруги. що підключається в мережу паралельно.


 

Кросворд «Електричний струм» № 4.

 

 

   При правильному заповненні кросворду у виділених клітинках прочитайте слово.

   Клітинка із номером питання не є клітинкою для букви невідомого слова!

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Прилад для вимірювання напруги.
 2. Одна із дій електричного струму, що змінює речовину.
 3. З’єднання провідників, основним недоліком якого є ненадійність.
 4. Як називають упорядкований рух заряджених частинок?
 5. Прилад, про який мріють учні ліцею під час зимових холодів.
 6. Речовина, що добре проводить електричний струм.
 7. Характеристика поля. що чисельно дорівнює відношенню роботи по переміщенню заряду до величини цього заряду.
 8. Інша назва опору.

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 8 клас, Розробки уроків
Додано
14 липня 2018
Переглядів
778
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку