Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Виховний план-щоденник класного керівника

Про матеріал

Виховний план-щоденник класного керівника.Таблиці, місячники виховної роботи з метою,права дитини,обов`язки батьківського комітету , поради, зміст роботи та пріорітетні напрямки діяльності класного керівника,соціальний паспорт класу та ін.

Перегляд файлу

Неділя

1 неділя

2 неділя

3 неділя

4 неділя

Дата

 

 

 

 

Масові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісно пізнавальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з

активом класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з

батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник _____________________________________

 

 

 

План

виховної роботи

 

з учнями ___класу

 

на

Класний керівник: ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник здорового способу життя та фізичного виховання

 

         Утверджування здорового способу життя як невід’ємну частину загальної культури особистості. Сприяти повноцінному фізичному розвитку особистості, формувати її фізичні здібності, зміцнювати здоров’я, формувати гармонію тіла і духу людини і природи.

 

 

 

 

 

Місячник

трудового виховання

«Ми – честь і гордість школи»

 

         Виховання поваги і любові до праці, готовності і здатності працювати як за власними, так і суспільними, національними інтересами сумлінно і відповідально виконувати ту чи іншу суспільно – корисну роботу.

 

 

 

 

 

Місячник

превентивного виховання

 

 

         Запобігання правопорушень, попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності в процесі перевиховання, забезпечення набуття учнівською молоддю особистого досвіду реалізації прав і виконання обов’язків у моральних і правових взаємостосунках.

 

 

 

 

 

 

Місячник

військово –патріотичного  

виховання

 

         Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. Формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовної, моральної, художньо – естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

 

 

Місячник

національного виховання

«Я – майбутнє твоє, Україно!»

 

 

 

 

Місячник

етичного виховання

«Я – людина»

 

         Прищеплення і розвиток моральних почуттів і потреб, поводження себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільству. Наслідування кращих моральних «зразків» своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

 

 

 

 

 

 

 

Місячник

художньо – естетичного виховання

 

         Виховання в молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації. Національне виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати культурне – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

 

 

 

 

Місячник

екологічного виховання

 

         Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, непримиренне ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місячник

родинного  виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи школи

 

    Початок І семестру       

    Осінні канікули  

    Кінець 1 семестру         

    Зимові канікули  

    Початок ІІ семестру     

    Весняні канікули 

    Кінець ІІ семестру       

    Вихідні дні____________________________

 

 

Розклад дзвінків

 

                             1 урок  – з  830  до 915

                             2 урок  – з  925  до 1010

                             3 урок  – з  1020 до 1105

                             4 урок  – з  1125 до 1210

                             5 урок  – з  1230  до 1315

                             6 урок  – з  1325 до 1410

                             7 урок  – з  1420  до 1505

 

Зайнятість учнів

 у гуртках та позашкільних закладах

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я учня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками

Батьківський комітет

 

Прізвище,і’мя. по батькові

Місце роботи

Телефон

Доручення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми батьківських зборів

Вересень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Грудень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Березень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Травень

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

План роботи

з батьківським комітетом

на 2009 – 2010 н. р.

 

Вересень 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жовтень

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Листопад

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Грудень

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Січень

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лютий

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Березень

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Квітень

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Травень ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Соціальний паспорт класу

 

Соціальні дані

Кіл - ть

Прізвище та ім’я учня

Діти – сироти

 

 

 

Діти – напівсироти

 

 

 

Багатодітні сімї

 

 

 

Неповні сімї

 

 

 

Неблагонадійні сімї

 

 

 

 Діти – чорнобильці 

 

 

 

Малозабезпечені сімї

 

 

 

Учні, схильні до негативних проявів

До правопорушень

 

 

 

До пияцтва

 

 

 

До бродяжництва

 

 

 

Перебувають на обліку у КМСН

 

 

 

Перебувають на внутрішньошкільному обліку

 

 

 

Обдаровані діти

 

 

 

 

 

 

Діти  з багатодітних сімей

 

№ п/п

П І Б   учня

Рік народження

Адреса, телефон

Місце роботи батьків, посада, телефон

Кіл-ть дітей у сімї

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти напівсироти

 

№ п/п

П І Б   учня

Рік народження

Адреса, телефон

Місце роботи батьків, посада, телефон

Кіл-ть дітей у сімї

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з неповних сімей

 

№ п/п

П І Б   учня

Рік народження

Адреса, телефон

Місце роботи батьків, посада, телефон

Кіл-ть дітей у сімї

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти з неблагонадійних сімей

 

№ п/п

П І Б   учня

Рік народження

Адреса, телефон

Місце роботи батьків, посада, телефон

Кіл-ть дітей у сімї

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількісний склад учнів за віком

 

Рік народження

Загалом учнів

Дівчат

Хлопців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права дитини

 

 • невід’ємне право – право на життя;
 • право на любов і піклування з боку батьків, родичів, громадян і держави;
 • право на власну думку і особисте життя;
 • право на інформацію;
 • право на відпочинок;
 • право на повноцінне харчування;
 • право на захист від непосильної примусової праці;
 • право на медичну допомогу;
 • право на захист від насильства, тортур, жорстокості і покарань.

 

 

Орієнтовне положення про батьківський комітет класу

 1.      Батьківський комітет класу – це об’єднання батьків, діяльність яких спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів, які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу
 2.      Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік
 3.      До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь – якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів
 4.      Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні
 5.      Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами
 6.      Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього
 7.      Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи, шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класу зі шкільною адміністрацією
 8.      Засідання батьківського комітету класу відбуваються три – чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, який зберігається в голові батьківського комітету

Батьківський комітет класу зобов’язаний

 

 • Допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
 • Залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
 • Впливати на формування культури батьківського  спілкування;
 • За необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
 • Стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;
 • Висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо – виховного процесу в школі;
 • Дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.

 

 

Батьківський комітет має право

 • Брати активну участь в організації освітньо – виховного процесу класу;
 • Допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників;
 • Разом з класним керівником відвідувати учнів удома;
 • Бути присутнім на уроках і позакласних заходах;
 • Висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
 • Разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
 • Проводити бесіди з проблемними учнями;
 • Підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини;
 • За необхідності залучати фахівців різних галузей для розв’язання проблем сімейного виховання.

 

 

Закони батьківської істини

 

Закон 1. Цінуйте любов своєї дитини. Пам’ятайте: від любові до ненависті – лише один крок, не робіть необдуманих кроків!

 

Закон 2. Не принижуйте свою дитину. Принижуючи її гідність, ви формуєте в неї вміння та навички приниження, які вона зможе використати по відношенню до інших дітей. Не виключено, що ними будете ви.

 

Закон 3. Не погрожуйте своїй дитині. Погрози дорослого породжують нещирість дитини, призводять до страху і ненависті.

 

Закон 4. Не накладайте заборон, якщо ви впевнені в тому, що зашкодить життю та здоров’ю вашої дитини. У природі дитини – дух бунтарства. Те, що категорично заборонено, дуже хочеться спробувати – не забувайте про це. 

 

Закон 5. Не опікуйтеся своєю дитиною там, де можна без цього обійтися; дайте можливість маленькій людині самостійно зростати.

 

Закон 6. Не йдіть на поводу у своєї дитини, дотримуйтеся рівноваги між любов’ю й мірою та батьківською  відповідальністю.

 

Закон 7. Розвивайте в собі почуття гумору. Учиться насміхатися над своїми слабостями, дозволяйте своїй дитині сміятися разом із вами. Учіть свою дитину глузувати з себе! Це краще, ніж бути посміховиськом для інших.

 

Закон 8.  не читайте своїй дитині нескінченних нотацій, вона їх просто не чує!

 

Закон 9. Завжди будьте послідовними у своїх вимогах. Добре орієнтуйтеся у своїх «так» і «ні».

 

Закон 10. Не позбавляйте свою дитину права бути дитиною. Дайте їй можливість побути бешкетником і непосидою, бунтівником і пустуном. Дитинство мине швидко, а так багато треба встигнути спробувати, перш ніж подорослішаєш. Дозвольте своїй дитині бути нею у дитячі роки, інакше період дитинства триватиме все доросле життя.

 

Закон 11. Пам’ятайте, що найбільше батьківське щастя – бачити гідних, розумних і вдячних дітей!

 

 

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

 

 • Класний журнал.
 • Особові справи учнів.
 • Табелі успішності учнів.
 • План виховної роботи.
 • Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.
 • Розробки сценаріїв виховних за­ходів.
 • Тека психолого-педагогічних спо­стережень.
 • Щоденник роботи з «важкими» учнями.
 • Протоколи батьківських зборів.
 • Матеріали щодо запобігання ди­тячому травматизму, бесіди з пра­вил дорожнього руху, облік про­ведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.
 • Літопис або фотодокументи клас­них справ.

 

 

 

 

 

Циклограма класного керівника

 

Щоденно:

1. Робота з тими, хто запізнюється, та виявлення причин відсутності учня.

  2.  Організація харчування учнів.

 1. Організація чергування учнів.
 2. Індивідуальна робота з учнями.
 3. Контроль за зовнішнім виглядом

 

Щотижня:

 1.    Перевірка щоденників.
 2.    Проведення заходів за планом.
 3.    Робота з батьками за планом.
 4. Робота з вчителями - предметниками
 5.      Зустрічі з психологами або мед­сестрою, психолого-педагогічні спостереження.

 

Щомісяця:

 1.    Відвідування уроків класу.
 2. Консультації психологів стосовно важковиховуваних дітей.
 3.    Збирання коштів на потреби класу
 4.    Зустрічі з батьками за планом.
 5. Нарада щодо планування робо­ти.

 

Один раз на семестр:

 1.    Оформлення класного журналу.
 2.    Семінар класних керівників.
 3.    Аналіз виконання плану, корекція.
 1. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету.

 

Один раз на навчальний рік:

 1.    Оформлення особових справ.
 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
 3.    Статистичні дані.
 4. Проведення відкритого виховного заходу.

 

Пріоритетні напрями діяльності класного керівника

 

 • Перебудова змісту виховання, ключовими поняттями якого є людяність, милосердя, добро­та, чесність, порядність.
 • Виразна роль загальнолюдських цінностей та загальнолюдської моралі.
 • Гуманізація відносин, цілісність виховного процесу.
 • Вивчення учнів, учнівських ко­лективів та об'єднань.
 • Організація виховання та згурту­вання учнівських колективів.
 • Організаційно-педагогічна діяль­ність щодо забезпечення життє­діяльності класного колективу.
 • Розвиток особистості, її творчого потенціалу.

 Робота з батьками, індивідуальний вплив.

 

Зміст роботи класного керівника

 

 •      Вивчення учнів.
 •      Об'єднання учнів у колектив.
 • Співпраця з дитячими та моло­діжними організаціями.
 • Робота з батьками та громадські­стю.
 • Співпраця з культурно-освітніми  та позакласними установами.    
 • Співпраця із шкільним психологом. 
 • Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо - естетичної, суспільно - гуманітарної, фізкультурно-оздоровчої,  ціннісно-орієнтовної.             
 •      Індивідуальна робота з учнями.
 • Побудова системи виховної роботи в класі.
 • Співпраця з вчителями - предметниками щодо дотримання єдиних  педагогічних вимог у класі.

 

 

 

Наші таланти

 

 

 

 

 

 

 

Класна книга Гінесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тимчасовий журнал

             з обліку відвідування та успішності

                       учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
1103
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку