Виховний захід: "СНІД - чума ХХІ століття"

Про матеріал

В організації виховного процесу важливу роль відіграє виховна компонента, яка направлена на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів. Одним із важливіших принципів у виховній роботі класного керівника, на мою думку, є розкриття творчого потенціалу учнів, спонукання їх до роздумів правил та норм поведінки через проведення виховних годин різних форм та застосування сучасних методів та прийомів роботи.

Дана розробка виховної години сприяє формуванню ціннісного ставлення до себе; вихованню соціально - компетентної, толерантної особистості.

Перегляд файлу

1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Державний навчальний заклад

«Олександрійський професійний ліцей»

 

 

 

 

 

Розробка виховного заходу

на тему:

«СНІД – чума ХХІ століття»

 

AWyX3rcz2Q4 - копия - копия.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила

викладач англійської мови,

I кваліфікаційної категорії

Байдачник А.В.

 

 

 

2018 р.

ВСТУП

 

В організації виховного процесу важливу роль відіграє виховна компонента, яка направлена на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів. Одним із важливіших принципів у виховній роботі класного керівника, на мою думку, є розкриття творчого потенціалу учнів, спонукання їх до роздумів правил та норм поведінки через проведення виховних годин різних форм та застосування сучасних методів та прийомів роботи.

Дана розробка виховної години сприяє формуванню  ціннісного ставлення до себе; вихованню  соціально - компетентної, толерантної   особистості.

Я вважаю, що найголовнішими темами годин спілкування є такі, що стосуються ціннісного ставлення учнів до  себе, суспільства, родини.

Дитині важко об’єктивно себе оцінити та охарактеризувати,  правильно визначити своє особистісне «Я». В одних дітей це обґрунтування буде завищеним, в інших – занижене. Сьогодні важко  відшукати такого учня, щоб  його «Я - особистість» була ідеальна.

Сучасне суспільство вже має нову дитину, що вихована вуличним та віртуальним світом комп’ютерів і телевізорів. Байдужість, жорстокість, егоїзм, відчуття неповноцінності,  бездуховність, з ослабленим здоров’ям, низьким духовним розвитком, порушеною психікою. Ось, далеко не ввесь, перелік відпечатку сучасного часу. А звідси і низька успішність, апатія та пасивність до навчально-виховної роботи учня.  Ось чому на    сьогоднішній день ми маємо першочергово звертати увагу на завдання виховної роботи – виховання ціннісного ставлення учня до себе.

Виробити в дітей активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно та психічно – найважливіші завдання педагогів. Через призму виховного процесу проходить становлення маленького громадянина, змінюються його погляди та уподобання. Учень, що активно приймає участь у позакласних та загально ліцейних заходах різко відрізняється від пасивного. Виступи на сцені перед аудиторією дітей та дорослих виробляють багато позитивних якостей:  діти стають комунікабельними, творчими, ініціативними,  культурними, артистичними, духовно збагачуються, швидко орієнтуються в різних ситуаціях та знаходять відповідне правильне рішення. Діти, що стають успішними у виховному процесі  стараються не відстати і в навчанні. Ставши лідером в одному учень, не усвідомлюючи того, тягнеться і до іншого.

Не  буду ще раз доводити давно відоме, що  в суперечці народжується істина, а та людина, що може чітко висловити свою думку, поділитися  своїми спостереженнями, надбаннями та ще й  зможе переконати в цінності свого міркування заслуговує поваги та шани.

Та не кожній дитині дається досконало оволодіти мистецтвом  уміння говорити, висловлювати свою думку, аргументувати та доводити достовірність чи правильність свого судження.

      Покликання класного керівника – дати не лише міцні знання, а й навчити дитину використовувати їх на практиці в повсякденному житті, цим самим утверджуючи своє «Я».

Судячи із власного досвіду роботи у цьому напрямку хочеться сказати, що під час проведення виховної години важливо, щоб класний керівник був її  невидимим режисером  та постановником. Вміле поєднання педагогічної майстерності з педагогічним тактом та етикою дає можливість тактовно виправити, підказати  чи направити дискусію в правильне русло. Вчитель повинен добре фіксувати всі відповіді учнів, обрати головне, найцінніше  та підвести дітей до висновку чи аргументовано довести хибність їх думки.

Актуальність обраної теми «СНІД – чума ХХІ століття» полягає у розвитку в учнів уміння та навички свідомого вибору здорового способу життя та формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я; розкриття шкідливості вживання наркотиків та наслідки; сприяти прийняттю правильного рішення і сказати «ні» шкідливим звичкам.

Методична мета заходу – дослідити ефективність виховного заходу як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів та розвиток позитивного розуміння толерантності у формуванні цілісної особистості учня та толерантного ставлення до інших; розвиток уміння дивитися на дійсність з позиції загально існуючого погляду на навколишній світ, реалізації основної функції людини – мислити; виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до спільної точки зору.

Під час підготовки до виховної години слід використати метод випереджувальних завдань для учнів, що полягатиме у підборі інформації до уроку та підготовці мультимедійної презентації.

Для більш ефективної реалізації проведення заходу потрібні такі засоби навчання як:

 • комп’ютерна презентація;
 • відеоматеріали з Інтернету;
 • відеомонтаж;
 • фонограми.

Окрім того, з метою активізації пізнавальної діяльності у ході заходу слід провести вікторину, що дозволить перевірити  знання з даної теми та покращити проведення виховного заходу.

Розробка виховного заходу розрахована на цільову аудиторію, учнів ліцею.

Очікувані результати:

 • учні розумітимуть  значення  основних  понять, що  стосуються  теми   СНІД;
 • учні навчаться  аналізувати  свої  соціальні   ролі  та  визначати  себе  як особистість;
 • учні навчаться толерантніше ставитися до ВІЛ-позитивних людей;
 • учні уважніше ставитимуться до власного здоров’я.

 


Виховний захід на тему:

"СНІД – чума ХХІ століття"

 

     Мета:

 • продовжувати формувати уявлення про небезпеку ВІЛ/СНІДу;
 • сприяти зниженню ризику інфікування ВІЛ, формуванню толерантного ставлення до людей з ВІЛ, особистісної та соціальної компетентності дітей, які вимушені жити в умовах епідемії ВІЛ/СНІД;
 • виховувати бажання дотримуватися правил здорового способу життя та побудови між статевих відносин на основі дружби і поваги;
 • вказати на шляхи профілактики СНІДу.

Методична мета заходу – дослідити ефективність виховного заходу як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів та розвиток позитивного розуміння толерантності у формуванні цілісної особистості учня та толерантного ставлення до інших; розвиток уміння дивитися на дійсність з позиції загально існуючого погляду на навколишній світ, реалізації основоної функції людини – мислити; виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, прийти до спільної точки зору.

Форми роботи: дискусія, лекція, вікторина.

Час: 45 хвилин.

Місце проведення: кабінет англійської мови.

Методи: 1.Методи навчально-пізнавальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, пояснення, коментування); наочні (ілюстрування, демонстрування (мультимедійна презентація, відео).

2.Методи стимулювання і мотивування навчально-пізнавальної діяльності: формування пізнавальних інтересів учнів (метод емоційно-морального стимулювання, зацікавлення, емоційного сплеску); інтерактивний метод (вікторина).

3.Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності: усного опитування (фронтально-колективне, групове).

Міжпредметні зв’язки: біологія, хімія, людина і світ

 

Інформаційно-технічне забезпечення заходу:

 • Наочні посібники: буклети та пам’ятки.
 • Технічне забезпечення: ноутбук, мультимедійний проектор, екран, акустична система, електронний носій із записами змонтованого відео «Життя до та після…», презентацією «СНІД – чума ХХІ століття».

 

 

 

 

Перебіг заходу:

І. Організаційна частина

Психологічне налаштування до заняття (привітання).

Я хотіла б почати сьогоднішній виховний урок такими рядками:

 

У драмі людській небагато дій:

Дитинство, юність, молодість і старість.

Роби, що хоч, ридай або радій.

Неси свій хрест. Все інше - позосталість.

Настане час, і піде все в архів.

Уламки долі винесе на сушу.

Життя - спокута не своїх гріхів,

Життя - це оббирання реп'яхів,

Що пазурями уп'ялися в душу.

ІІ. Вступна частина

Слайд 1

Тема сьогоднішнього заняття «СНІД – чума ХХІ століття».

Воно присвячене проблемі профілактики ВІЛ/СНІДу і не тільки.

СНІД – одна з найважливіших і трагічних проблем, що виникли перед людством наприкінці XX сторіччя. Та головна проблема навіть не в тому, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно зареєструвала понад 40 мільйонів ВІЛ-інфікованих та 16 мільйонів померлих. Ми вже звикли, що 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Проблема в тому, що ми, як і багато років тому, не хочемо всерйоз сприймати факт, що живемо в світі, в якому існує вірус імунодефіциту людини, і повірити, що проблема СНІДу і його наслідків безпосередньо стосується кожного.

Сьогодні ми разом з вами відкриємо очі на глобальну проблему не тільки нашої держави, а й усього людства. Але спочатку перевіримо що ви знаєте про цю хворобу:

 1. Що таке СНІД? (Власна думка)
 2. Чи спричиняє вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) СНІД? (Так)
 3. Чи уражає ВІЛ імунну систему організму? (Так)
 4. Чи відрізняються за зовнішнім виглядом ВІЛ-інфікований та хворий на СНІД від здорової людини? (Ні)
 5. Чи передається СНІД через поцілунок? (Ні)
 6. Чи передається СНІД через нестерильний медичний інс­трументарій? (Так)
 7. Чи допоможе використання презерватива під час стате­вих контактів уберегтися від СНІДу? (Так)
 8. Чи можна виявити вірус відразу після інфікування? (Ні)
 9. Чи проводить держава політику:

а)на виявлення хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих; (Так)

б)на ізолювання їх від суспільства? (Ні)

 1. Чи має медицина ліки від СНІДу, вакцину, що пере­шкоджала б інфікуванню? (Ні)

ІІІ. Основна частина

Класний керівник: «Я отримала не зовсім повні відповіді на мої питання, тож пропоную перейти до більш детального розгляду цієї проблеми».

Слайд 2

Слайд 3

Учень: «Всесвітній день боротьби зі СНІДом уперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн пролунав заклик до соціальної терпимості та розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІДу.

З того часу вся світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе ця глобальна проблема.

Слайд 4

Символом боротьби зі СНІДОМ є червона стрічка, жодна акція в вдй області не обходиться зараз без неї. Ця стрічка як символ розуміння СНІДУ була задумана навесні 1991 року.

Слайд 5

Вірус імунодефіциту був офіційно відкритий 5 червня 1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії.

Слайд 6

Інфіковані вірусом клітини людини залишаються з цим вірусом до кінця свого існування. Вірус має непростий склад; він не стійкий до навколишнього середовища, особливо до різних хімічних та фізичних чинників, гине після оброблення 700-процентним спиртом через 10 хвилин, при кип’ятінні – миттєво, швидко знищується під впливом захисних ферментів організму. Саме цим і зумовлена неможливість інфікування ВІЛ у побуті, через посуд, постіль, рушники, під час обіймів, рукостискань тощо».

Класний керівник: «Щойно ви прослухали невеличку інформацію. Плюс до цього всього ви знайомились з цією хворобою протягом свого життя через ЗМІ, газети, журнали, підручники, класні години, які проводилися в школі. Тож володієте інформацією з даного питання добре. А на скільки добре я пропоную вам перевірити виконуючи вправу. Перед собою ви бачите картки червоного та зеленого кольорів. Я буду називати шляхи передачі ВІЛ, а ви будете відповідати підіймаючи картки. Якщо вірус передається – ви підіймаєте червону картку, якщо ні – зелену».

Питання на вправу

 • нестерильні медичні інструменти;
 • при переливанні крові, якщо її заздалегідь не перевірили;
 • через повітря;
 • при розмові, кашлі і т. п.;
 • татуювання;
 • через рукостискання;
 • через поцілунок;
 • унаслідок вживання наркотиків ін’єкційним шляхом, при використанні одних і тих же шприців та голок;
 • через їжу;
 • через предмети домашнього побуту;
 • при купанні в басейні, душі;
 • під час статевих стосунках без засобів захисту або з засобами захисту низької якості;
 • через спілкування з домашніми тваринами;
 • через укуси комах;
 • від матері до дитини під час вагітності або грудному вигодовуванні (вертикальний шлях передачі);
 • при догляді за хворими.

 Слайд 7-10

 

Учень: «Інфіковані можуть почувати себе здоровими багато місяців і навіть років, так звана стадія безсимптомного носійства вірусу. Це залежить від імунної системи організму.

Імунна система здорової людини, як правило, справляється з хворобами. У разі, коли під дією вірусу імунна система не спрацьовує, хвороби починають розвиватися.

На сьогодні існує чотири стадії захворювання. Перші стадії безсимптомні, можуть тривати до 2-х років з часу інфікування, а уже третя й четверта мають ознаки інфекцій.

Тривалість перебігу ВІЛ-інфекції до кінцевих стадій різноманітна та залежить від багатьох чинників, таких як: лікування хворих антиретровірусними препаратами, харчування (повинно бути вітамінно-білковим), від способу життя. Саме здоровий спосіб життя без зловживання алкоголем, паління буде сприяти затримці розвитку хвороби, а тим самим продовженню життя.

 

 

 

Класний керівник:

Слайд 11

Основні симптоми при зараженні ВІЛ/СНІДом:

 • Нав'язливий сухий кашель.

 

 • Тривала, більше трьох місяців, лихоманка (підвищення температури) незрозумілого походження.

 

 • Збільшення лімфовузлів (окрім пахових).

 

 • Різке зниження ваги.

 

 • Часті головні болі, слабкість, зниження пам'яті і працездатності.

 

 • Запалення слизистої оболонки порожнини рота, білий наліт, язви.

 

 • Нез'ясовне зниження зору і сліпота.

 

 • Пітливість вночі.

 

Ця хвороба досить підступна, як ви бачите. Від початку ХХ сторіччя ми маємо, нажаль, жахливі цифри померлих.

Слайд 12

Що ж стосується України, то точна кількість ВІЛ-інфікованих в Україні невідома.

Слайд 13

Україна, згідно з доповіддю ООН, у 2005 році посідала 6-те місце в світі за рівнем поширення епідемії ВІЛ/СНІД.

Аналіз офіційних даних щодо поширення ВІЛ-інфекції свідчить, що епідемія триває з тенденцією до подальшого зростання в усіх регіонах України, але поширення по країні нерівномірне. Найбільше ВІЛ-інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській областях.

За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні 5 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД скоротилась на 20 %. Натомість в Україні серед країн Східної Європи та Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІДу найвищий.

Щоденно в Україні ВІЛ-інфікується 48 осіб, діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу – восьмеро. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок.

Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби.

Певну частину ВІЛ-інфікованих становлять підлітки віком від 15 до 17 років. Це переважно неповнолітні з послабленими родинними зв'язками та нерозвиненими життєвими навичками, “діти вулиці” та діти, що позбавлені батьківської опіки, утримуються в державних інтернатних закладах.

Більшість цих підлітків є ін'єкційними споживачами наркотиків, частина отримала ВІЛ-інфекцію статевим шляхом.

Серед ВІЛ-інфікованих підлітків 75% хлопчиків і 25% дівчаток.

Майже половина з них перебуває у конфлікті з законом, 80% проживають у родинах, 75% яких є неблагополучними.

Слайд 14

Ви бачите, що під загрозою в основному підлітки вашого віку. І я не виключаю таку можливість, що такі діти, можливо, вчаться разом з вами. І мені цікаво як ви відреагуєте якщо:

 1. Дізнаєтесь, що хтось із Ваших друзів хворіє на СНІД?
 2. Чи вважаєте Ви, що хворій на СНІД людині слід залишити роботу (навчання)? (Обґрунтуйте відповідь)
 3. Чи всі люди повинні пройти тестування на ВІЛ? Чому „так" або "ні"?
 4. Як суспільство повинно поводитись з людиною, яка одержала позитивний результат тесту?
 5. Чи потрібно попередити свого статевого партнера про захворювання? (Обґрунтуйте відповідь)
 6. Що є більшим злом – СНІД чи люди, які хворі на СНІД?

Класний керівник: Я почула багато думок про хворих на СНІД і хочу сказати, що ми маємо толерантно ставитись до таких людей. Тож давайте коротенько ознайомимось з цим поняттям. Що ж таке толерантність?

Слайд 15-18

Зараз я пропоную переглянути фрагмент із кінофільму про життя однієї відомої моделі та дати відповіді на питання:

 1. Що вас більше всього вразило?
 2. Що ви відчували під час перегляду?
 3. Що б ви змінили і як би поводилися?

Учні дивляться відео та слухають коментар вчителя під час перегляду.

Після перегляду відео, учні дають відповіді на поставленні питання до перегляду.

ІV. Підбиття підсумків

Слайд 19

Класний керівник: Що ж, я вважаю, що ви отримали багато корисної інформації, додали до ваших знань ще щось нове та будете дуже уважні до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких.

 Роздати буклети та пам’ятки учням та гостям виховної години.

Список використаної літератури та інтернет-ресурси

 

 1. http://svitppt.com.ua/rizne/-grudnya-vsesvitniy-den-borotbi-zi-snidom.html
 2. http://www.live-box.net/vykhovni-hodyny/11-klas/168-vykhovna-hodyna-na-temu-pershe-hrudnia-vsesvitnii-den-borotby-zi-snidom
 3. http://rescentrgo.at.ua/publ/vikhovna_godina_zhiti_v_sviti_v_jakomu_e_vil/1-1-0-16
 4. http://dovzhok.net/index.php?a=48
 5. Олендер І. О. Інформаційно-методичні матеріали «Школа проти СНІДу». – 2008. – 128 с.
 6. ВІЛ/СНІД: відчуй себе захищеним «Шкільний світ» спецвипуск. – К.- 2004. – 192 с.
 7. https://www.google.com/search?q=1+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8+%D0%B7%D1%96+%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&rlz=1C2JPGB_enUA713UA713&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjC8aie6_vaAhVCIpoKHRzJABkQsAQImAE&biw=1280&bih=669
 8. http://gidonline.in/film/dzhia/

 

 

 

docx
Додано
25 травня 2018
Переглядів
1081
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку