«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес»

Про матеріал

Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю розробки механізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, з метою забезпечення переходу освіти на нову, особистісно-орієнтовану парадигму.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати теорію і практику впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес та виявити зв'язок цього впровадження з тенденціями розвитку сучасного суспільства.

2. З'ясувати сутність інтерактивних освітніх технологій навчання та виокремити відповідні інноваційні аспекти управлінської діяльності у зв'язку з впровадженням цих технологій в навчальний процес.

3. Теоретично обґрунтувати, розробити модель впровадженням інтерактивних технологій навчання та дослідити вплив її використання на підвищення якості навчального процесу.

Перегляд файлу

f1fb-1388232242-17Для успішної роботи в області інноваційної педагогіки вчитель повинен володіти наступними характеристиками:

 •  творчою здатністю генерувати і продукувати нові уявлення та ідеї, проектувати і моделювати їх у практичних формах, у конкретній діяльності;
 • культурно-естетичної розвиненістю і освіченістю, що припускає інтелектуальну і емоційну розвиненість і високий рівень культурної письменності педагога;
 • відкритістю особистості до нового, що базується на толерантності особистості і гнучкості мислення.

image 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 018C:\Users\Адми\Desktop\карточки\фото\PC151478.JPG 

 

 

 

 

Найбільш  відомі  технології навчання

 та їх  автори:

 

 • Розвивальне  навчання                                 (Д Єльконін, В Давидов)
 • Особистісно зоорієнтоване навчання     (І. Якіманська, О. Савченко,                                                              С. Подмазін)
 • Модульно-розвивальне  навчання             (А. Фурман)
 • Диференційоване навчання                         (Н. Бібік, Н. Софій)
 • Гуманістичне  навчання                               (Т. Пушкарьова)
 • Комп'ютеризоване навчання                       (Н. Морзе)
 • Інтегративне  навчання                                (В. Ільченко)
 • Навчання  як дослідження
 • Проектна  технологія
 • Життєтворчості
 • Інтеграційна природнича  освіта
 • Колективне навчання
 • Ігрові  та інтерактивні технології

17797590C:\Users\Адми\Desktop\карточки\фото\PC151473.JPG 

 

 

 

 

Бахмутської міської ради

Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

«Впровадження

інноваційних технологій

в навчально-виховний

процес»

 

 

 

 

 

Вчитель початкових класів:             Артемова В.А.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   2018 рік

f1fb-1388232242-17РЯД СУЧАСНИХ ОБСТАВИН ГЛИБОКО

ЗМІНЮЮТЬ ЕКОНОМІКУ І СУСПІЛЬСТВО:

 • Глобалізація і поява нових промислово-розвинутих країн.
 • Демографічна ситуація, обумовлена старінням населення.
 • Швидкі зміни на ринку праці.
 • Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх використання у професійному та приватному житті

 

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції)

 

 

Впровадження інформаційних технологій у навчально-пізнавальну діяльність учнів початкової школи – це один із шляхів.

http://slavmmc.at.ua/_nw/20/06124374.jpg 

 

 

 

 

malinalco-20070605 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_7/16/d-15172/img2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

G:\Светлана Вас\фото 9 листопада\Фото0818.jpg

 

 

http://www.insotel.ru/images/upload/articles/365-2.jpeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC151476 

 

 

 

Переваги комп’ютерних технологій у навчальному процесі

 • Вирішувати актуальні проблеми педагогіки треба ефективно і послідовно, бо потреби в перебудові освіти і розвитку відповідної навчально-матеріальної бази очевидні вже сьогодні. У цьому нам допоможуть нові педагогічні і інформаційні технології.

 

 

Інформаційні освітні технології

 

 • Під інформаційною освітньою технологією розуміємо таку модель навчально-виховного процесу, у якій мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання можливостей комп'ютерів (комп'ютерних мереж) та програмного забезпечення.

 

Технології створення та використання інформативних систем
(інформативні технології)

 

 • tiger-1300883669розклад занять, іспитів та заліків;
 • інформація про роботу гуртків та секцій (загальні відомості
  про секцію, її учасників та керівників, повідомлення про останнє
  засідання, тематичний план, розклад роботи тощо);
 • творчі та науково-практичні праці учнів закладу або поси­лання на них;
 • інформація про науково-практичну та творчу діяльність учи­телів закладу;
 • інформація про результати навчального процесу (рейтинги
  учнів або навіть журнали успішності та відвідувань);
 • періодичне видання, що випускається в закладі;
 • загальна інформація про навчальний заклад;
 • різноманітні оголошення, довідки та ін.

 

docx
Додано
31 липня 2018
Переглядів
205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку