20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Збереження презентацій

Про матеріал
Конкурс для освітян України «Вчительська десятка» Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей. Збереження презентацій
Перегляд файлу

 

 

Тема уроку. Вставляння  зображень. Змінення значень їх властивостей. Збереження презентацій

Мета уроку:

навчальна: сформувати вміння редагувати зображення в презентаціях;

розвивальна: розвивати навички самостійної роботи на комп'ютері; фор­мувати вміння узагальнювати, міркувати;

виховна: виховувати відповідальність, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: комп'ютери, підручники, редактор презентацій MS Power­Point 2007, інструктивні картки, картки із завданнями, тести.

Хід уроку.

І. Організація класу до уроку

Привітання. Відмічання відсутніх.

ІI. Перевірка домашнього завдання.

Робота з картками

Впишіть у кружечки числа, що відповідають номерам пере­лічених нижче елементів зображеного на рисунку вікна програми PowerPoint.

Основні елементи вікна PowerPoint 2007:

1 Кнопка Office

7 Елементи керування для зміни масштабу

2 Панель швидкого доступу

 8 Вкладки

3 Рядок заголовка вікна програми

9 Рядок стану

4 Кнопки керування вікном                            

10 Робоча область програми

5 Смуга прокручування

11 Область слайда

6 Інструменти               

12 Область нотаток

Демонстрування на екрані відповідей на завдання. Самоперевір­ка чи взаємоперевірка робіт.

III. Актуалізація опорних знань учнів

1.Для чого призначені редактори презентацій?
2.Як запустити на виконання програму PowerPoint?
3.Як відкрити в середовищ і програми PowerPoint презента­цію, що зберігається у файлі?
4.У яких режимах можна переглядати презентацію? Поясніть особливості кожного з режимів.
5.Як можна змінити порядок розташування слайдів презентації?
6.Як видалити слайд презентації?
7.Як зберегти презентацію у файлі з новим іменем.

ІV. Мотивація навчального матеріалу.

Учитель. На минулому уроці ми працювали з редактором пре­зентацій PowerPoint 2007, навчились відкривати готові презентації, створювати нові, зберігати їх і переглядати. Також ви дізналися, що в слайди можна вставляти текстові та графічні об’єкти. Ми продо­вжимо працювати з цією програмою, закріпимо вміння працювати з графічними зображеннями. На попередньому уроці ви вже спро­бували вставити зображення, проте ви ще не навчились змінювати їх розмір та інші властивості. Сьогодні ви навчитеся редагувати зображення, вставлені в слайд.

V. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення вчителя з елементами демонстрування

(Використовуються можливості локальної мережі класу або проектор.)

Вставляння зображень

Ви вже знаєте, що презентацію можна наповнити текстом. Але ви не можете не погодитися, що презентація з самим лише текстом мало кого зацікавить. Щоб якось пожвавити про­ект і зробити його більш наочним, до слайдів додають ілюстрації.

Редактор презентацій містить вбудований векторний графічний редактор, який дозво­ляє створювати векторні зображення. Графічні примітиви поділяються на декілька груп: лінії, прямокутники, основні фігури, фігурні стріл­ки, фігури для формул, блок-схема, зірки та стрічки, виноски.

  1.     Вставлення растрових і векторних зображень з файлів або з ко­лекції кліпів. Виконується за допомогою відповідних кнопок групи Зображення на вкладці Вставлення. Також можна використати елементи керування групи Формат вкладки Засоби рисування. З’являється ця вкладка після виділення графічного об’єкта.

Для форматування графічних об’єктів іншого типу (напри­клад, фотографій) використовують елементи керування тимчасової вкладки Формат додаткового розділу Знаряддя для зображення. З’являється ця вкладка на Стрічці після виділення графічного об’єкта.

Зміна значень їх властивостей (редагування зображень)

Графічний об’єкт можна виділити, перемістити, скопіювати, ви­далити, а також змінити його розмір і форматування. Перед редагуванням графічного об’єкта (зміни розмірів, кольору, місця розташування) його потрібно виділити. Графічний об’єкт можна переміщувати та копіювати як у ме­жах одного слайда, так і до іншого слайда. Щоб перемістити об’єкт у межах одного слайда, достатньо підвести до нього мишу і, утри­муючи ліву кнопку, перетягнути його на нове місце.

Щоб графічний об’єкт перемістити або скопіювати до іншого слайда, потрібно скористатися буфером обміну. Виділене зображен­ня можна вирізати або скопіювати до буфера відповідно командами Вирізати або Копіювати.

Якщо необхідно змінити розмір графічного об’єкта, достатньо натиснути лівою кнопкою миші маркер розміру і, утримуючи її, збільшити або зменшити об’єкт. На екрані з’явиться пунктирна рамка, яка вкаже нові розміри об’єкта.

Щоб видалити графічний об’єкт, потрібно виділити його та на­тиснути клавішу Delete.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

 

VI. Усвідомлення набутих знань

Завдання за підручником на стор. 213 (розділ «Обговорюємо»)

Додаткові завдання

  1. Перелічити команди та інструменти, з допомогою яких до пре­зентації PowerPoint додають графічні зображення.

(команда Вставлення —>  Графіка; додавання зображення з файла -  команда Вставлення —> Ри­сунок; самостійно створити зображення з використанням фігур - коман­да Вставлення —> Фігури).

  1. Які властивості графічного об’єкта можна змінити?

 

VII. Практична робота на ПК.

Інструктаж з техніки безпеки. Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

 Учні виконують завдання практичної роботи з підручника на сторінках 209-212 підручника.

 

VIII. Систематизація та узагальнення знань

Фронтальне опитування

1. З якою метою вставляють графічні об’єкти на слайди пре­зентації?

2. Графічні об’єкти яких типів можуть міститися на слайдах презентації? У чому їх відмінності?

3. Як вставити рисунок на слайд презентації?

4. Як вставити кліп на слайд презентації?

5. Як видалити графічний об’єкт зі слайда презентації?

6. Які властивості графічних об’єктів у презентації вам відомі?

7. Де розміщено інструменти для форматування рисунків і Кліпів?

8. Для чого призначено маркери виділеного об’єкта?

 

IX.Підбиття підсумків уроку

  • Що найбільше запам’яталося на уроці?
  • Що сподобалося?
  • Що ви навчились робити на уроці?

 

X. Домашнє завдання: опрацювати §26 підручника Н.В. Морзе та ін. “Інформатика. 5 клас.”

 

docx
Додано
20 квітня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку